Видеото на Лейди Гага „Юда“ и Епохата на Хорус Печат
Анализи - Кратки анализи
Написано от Издателство Паралелна Реалност   
Четвъртък, 22 Септември 2011 01:55

 

j

Този анализ се публикува с една единствена цел. Да служи като пример за това, как колкото и добро намерение да имате, ако нямате достатъчно висока перспектива – разпръсквате дезинформация и в крайна сметка тикате другите в задънени улици. Това е основна черта на конспиратолозите в днешно време и можете да го разпознаете лесно по плитките и еднопластови изводи, които не искат да стигнат доникъде другаде, освен „само донякъде“. Това не се прави умишлено от повечето изследователи (което не означава, че няма много хора, които го правят целенасочено, бидейки поставени лица), но в крайна сметка резултата е налице. Следва анализа в оригиналния му вид, а в края му има коментар от мен.Н. 


Видеото „Юда“ на Лейди Гага е модерен преразказ на библейски истории, където Исус и неговите ученици са обрисувани като мотористка банда. Но не бъркайте видеото с библейски урок, защото то изкривява и обръща важни моменти, давайки им съвсем различно значение. В действителност може да се твърди, че видеото символично описва важен аспект от работата на Гага и на обществото като цяло: отхвърляне на християнството, за да се направи път на това, което се нарича „Епохата на Хорус“. В тази статия ще разгледаме произхода и символите намерени в „Юда“ на Лейди Гага.

Когато за първи път гледах „Юда“, веднага си казах Няма полза да пиша за това, то е просто очевидно“. Имам предвид Гага е влюбена в Юда... и Юда предава Исус. Това е пряко продължение анти-християнската и про-илюминатската тема на Гага чрез символи. Какво мога да добавя към това, което още не е казано? Така, аз игнорирах видеото... докато не започнах да получавам писма. Тонове писма. Много хора не разбират посланието на видеото, някои от тях не хващат библейските препратки и начина по който те са обърнати, за да предадат ново съобщение; други просто не знаеха кой е Юда. Тъй като това е символично на много нива, осъзнах че разшифроването на това видео може да помогне на много читатели. Видеото не само обобщава скритите духовни послания в работата на Гага, но и описват важен феномен, случващ се в обществото като цяло – феномен, който е част от дневния ред на илюминати: „омърсяването“ на традиционните религии.

В последните си интервюта Гага е дала няколко интерпретации на песента. В интервю за Е! Online“ тя каза, че не е било насочено като атака към християнството:

Аз не гледам на видеото като на религиозно изявление, възприемам го като социално изявление. Виждам го като културно изявление.


По Amp Radio“, Гага обяснява, че:

Става въпрос за влюбването в грешния човек отново и отново.


В друго интервю за Google, Гага се задълбочи във философската тема на песента, която е в съответствие с ученията на някои окултни школи, които ще опишем по-късно:

Песента е за почитането на собствената ни тъмнина с идеята да се самовъведем в светлината. Трябва да видите какво ви преследва и трябва да се научите да си прощавате, за да продължите напред.


Клиповете на песните на Гага „Alejandro“ и Born This Way“, съобщават специфични духовни послания чрез значения и символи. Традиционните религиозни символи са лишени от своята „свята аура“, докато други символи, вдъхновени от тези на илюминати, са представени и прославени пред нейните млади зрители. Разбира се, този феномен не се наблюдава само в работата на Гага, а е тенденция в масмедията като цяло. Алистър Кроули, един окултист, който остава изключително влиятелна фигура в развлекателната индустрия, обяви, че Епохата на Хорус, новия етап в човешката история, ще бъде белязана от изоставянето на традиционните религии, за да се приеме нов вид духовност. Същата визия за „нов еон“ е споделяна от световния елит, чиито планове за Нов Световен Ред силно разчитат на съществуването на една световна религия, базирана на определен набор от ценности, съвместими с програмата им. Масмедията играе важна роля в този процес по смяна на парадигмата и резултатите са поразителни. За по-малко от век западният свят е свидетел на драстичен спад на религиозната вяра, особено християнската. Никога, толкова дълбока обществена промяна не се е случвала в такъв кратък период от време. Разбира се, Гага сама по себе си, не е отговорна за тази драстична промяна, но „Юда“, в неговото значение и символика, перфектно описва преходния период, през който минаваме, като обществото е водено към, по думите на Кроули: Епохата на Хорус“.

„Юда“ излиза на бял свят именно в този социален и религиозен контекст. Първо, видяна да се вози с Исус, Гага преминава през промяна и се влюбва в Юда, човекът който в крайна сметка е причинил смъртта на Исус. Преображението на Гага е символ на обществото като цяло, където алтруистичните принципи на християнството са били заменени от „по-себична“ философия – въплътени във видеото от героя на Юда. Накратко историята символизира преминаването към „Епохата на Хорус“ на Кроули и грима на Гага в стил „окото на Хорус“ очевидно подчертава тази поанта. Както вече е ясно, Гага не е незапозната с философията на Кроули (нейният манифест в началото на „Born This Way“ е силно вдъхновен от неговата Телема). Тази философия от своя страна е базова за новия вид духовност, която се пробутва на масите чрез медията.

За да обясня „Юда“, се налага да стана малко „по-библейски“, защото песента и видеото са силно вдъхновени от библейските стихове. Така че, преди да навлезем, нека започнем с разбирането на главния герой: Юда.


 

Кой бе Юда?


j2

Юда, даващ „целувката на смъртта“ на Исус


Юда Искариотски е бил един от дванадесетте ученици на Исус. Благодарение на уменията си с парите, той е поставен начело на управлението касата на групата. Въпреки че го избрал за свой последовател, Исус е знаел от самото начало, че Юда в крайна сметка ще го предаде. В един момент той дори се обръща към него с „дявола“:


70 Исус им отговори: Не Аз ли избрах вас дванадесетте, и един от вас е дявол? 71 А Той говореше за Юда Симонов Искариотски; защото той, един от дванадесетте, щеше да Го предаде.Йоан 6:70-71


По време на престоя си като ученик, Юда има някои „разногласия“ с Исус, карайки го да поражда проблеми в рамките на групата. Важно събитие с участието на Юда, се случило по време на измиването на нозете на Исус от Мария Магдалена, използвайки скъпи мазила. Обиден от това, което той нарича пилеене на пари, Юда протестира и дори предизвиква оплакванията на други ученици. Това е един от библейските пасажи, които са пресъздадени (със значителен обрат) във видеото на Гага:


12:1 А шест дни преди пасхата Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите. 2 Там му направиха вечеря, и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тия, които седяха с Него на трапезата. 3 Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса, и с косата си отри нозете Му; и къщата се изпълни с благоухание от мирото. 4 Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, рече: 5 Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите? 6 А това, рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе крадец, и като държеше касата вземаше от това, което пускаха в нея. 7 Тогава Исус рече: „Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми. 8 Защото сиромасите всякога се намират между вас, но Аз не се намирам всякога!“ – Йоан 12:1-8


Малко след този инцидент Юда се среща с главните свещеници на Израел – тези които опитват да „свалят“ Исус и да сключат сделка. Той ще предаде и даде Исус на фарисеите и полицейските сили, в замяна на тридесет сребърни монети:


26:14 Тогава един от Дванадесетте, наречен Юда Искариотски, отиде при първосвещениците и рече: Какво обичате да ми дадете и аз ще ви го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника.“ – Матей 26:14-15


По време на Тайната Вечеря, Исус казал на неговите ученици, че един от тях ще го предаде и разкрил, че той ще е Юда:


13:21 Като рече това, Исус се развълнува в духа Си, и заяви, казвайки: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде. 22 Учениците се спогледаха помежду си, недоумявайки за кого говори. 23 А на трапезата един от учениците, когото обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно. 24 Затова Симон Петър му кимва и му казва: Кажи ни за кого говори. 25 А той като се обърна така на гърдите на Исуса, каза му: Господи, кой е? 26 Исус отговори: Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам. И тъй, като затопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонова Искариотски.“ – Йоан 13:21-26


В този момент се казва, че Сатаната обладал Юда:


И тогава подир залъка, Сатана влезе в него; и така, Исус му каза: „Каквото вършиш, върши го по-скоро.“ – Йоан 13:27


Тогава Юда води главните свещеници и полицията при Исус, идентифицирайки го с целувка:


14:43 И веднага, докато Той говореше, дохожда Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините. 44 А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го и Го заведете, като Го пазите здраво. 45 И когато дойде, веднага се приближи до Него и каза: Учителю! и целуваше Го. 46 И те туриха ръце на Него и Го хванаха.“ – Марко 14:43-46


След осъждането на Исус, Юда съжалил за неговото предателство и се опитал да обърне своите действия, връщайки парите, но било прекалено късно и той се самоубил:


27:3 Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: 4 „Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай себе си.“ 5 И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси.“ – Матей 27:3-5


Повечето от пасажите, описани по-горе са претворени във видеото, но те са дадени изопачено, където ролите и символите са обърнати, ефективно подменяйки фундаменталния смисъл на библейските истории. В резултат на това, видеото завършва с много различен „морал на историята“.


Гага като Мария Магдалена


Видеото изобразява Исус и неговите ученици като мотористка банда, каращи наоколо със знаци на череп и кости на гърбовете им. Гага кара с Исус, играеща ролята на Мария Магдалена.

Въпреки че не е ясно посочено в Библията, за Мария Магдалена се казва, че е проститутка, която била на път да бъде пребита с камъни до смърт от разгневена тълпа, докато не дошъл Исус и не казал: Хей вие, селски задници, яздещи магаре селяни, по-добре пуснете камъните и си отивайте вкъщи преди нещата тук да станат НАИСТИНА грозни“. Почакайте, това е, което Самюъл Джаксън би казал. Исус всъщност казал: Нека този, който няма грехове пръв хвърли камък!

В самия край на „Юда“, виждаме Гага пребита с камъни до смърт, инсинуирайки, че Исус не е бил там, за да я спаси.

 

j3

Гага като Мария Магдалена пребита до смърт с камъни. В „Юда“,

Исус не е успял да спаси Гага. Също така, дали тази сцена

обрисува Гага, преследвана от хора, които са обидени от музиката й?

 

Така Гага играе ролята на Мария Магдалена, където Магдалена е не само приятел и ученик на Исус, но и негова любовница. Този портрет на Мария Магдалена като партньор на Исус става популярен в последните няколко десетилетия с книги като Свитъка на Исус (1972), Светата кръв и Свещения Граал (1982), Евангелието според Исус Христос (1991), Шифърът на Леонардо (2003), Двете Марии: Скритата история на майката и съпругата на Исус (2007); и от филми като Кръвна линия (2008). Тези алтернативни сведения за живота на Исус Христос произхождат от модерните интерпретации на гностичните и апокрифни текстове (основно от Наг Хамади), където Магдалена е описана като „любим ученик“ и „спътник“ на Исус. Интерпретацията на апокрифното евангелие на Филип дори намеква за Исус, че често целувал Мария Магдалена по устните“.

Някои окултни кръгове вярват, че Исус е живял далеч извън рамките на традиционно приписваните 33 г. (число за което вярват, че е избрано по символични причини). Някои твърдят, че Исус се оженил за Мария Магдалена, с която имал дъщеря на име Сара. Някои дори казват, че те са се преместили в Южна Франция, където започнали баснословната кръвна линия на Меровингите.

„Юда“ следователно описва Мария Магдалена от този ъгъл, където Гага е жена на Исус. Въпреки това, тя има очи само за Юда.


 

Видеото


j4

 

Видеото започва с Гага, возеща се с Исус, крещейки в ухото му „Юда-а-а“, почти като че ли е заклинание. Обикновено, когато твоето момиче крещи името на друг пич право в ухото ти, означава че нещо се случва.

От духовна гледна точка, Гага „яздеща с Исус“ – представлява прегръдката на християнството – докато тя не се влюбва в Юда – сила, която се противопоставя на това. Но към какъв вид сила е препратка това? Дали е особеният окултен белег на елита, представен главно от символа на Окото на Хорус?

 

j5 

Да, както е посочвано и преди, криенето на едното око 

е препратка към Окото на Хорус. Не виждам как Гага може да го

направи по-очевидно за вас.

 

Във видеото, Исус е показан да върши добри дела и да лекува хората, докато Юда е кретен, който се напива и награбва жените навсякъде. И все пак Гага е влюбена в него. Героят на Юда е въплъщение на изказването на Кроули Прави каквото искаш“ – или концепцията за хипер-егоизма на Църква на Сатаната на Лавей, където изпълнението на желанието се разглежда като основно изискване към истинското просветление. Гага е прелъстена от Юда и се идентифицира с ценностите, които го олицетворяват и следователно е влюбена в него. По този начин тя обръща гръб на алтруизма и себеотрицанието на Исус.

 

j6 

Възстановката на миенето на краката на Исус от Мария

Магдалена... с добавката на Юда, пиещ бира с неодобрителен поглед

 

Една сцена пресъздава миенето на краката на Исус от Мария Магдалена, която както се вижда по-горе прави Юда гневен и ревнив. Във видео-версията на историята, Юда е там с Исус, неговите голи крака са до неговите, очевидно също готови да получат това отношение, запазено за велики хора. Юда е там не просто като ученик на Исус, но и като равен. След това, Юда, като егоцентричния идиот, какъвто е, разлива бирата си върху Гага... Но Гага го обича по този начин. Първоначалният текст на песента описва това изкривяване на библейската история, където Юда е единствения измит от Гага.

 

Когато той ме вика, аз съм готова.

Ще измия краката му с косата си ако има нужда.

Прости му когато езикът му лъже чрез мозъка му,

дори когато той три пъти ме предава.


j7 

„Аз съм на твоя страна, Юда, ти си най-добрия!“

 

По-късно във видеото, изглежда има някаква конфронтация между Исус и Юда. Гага – която още е любовница на Исус – отива при Юда, държейки златен пистолет, очевидно за да убие онзи, който ще предаде нейния съпруг. Вместо куршум, пистолета „изстрелва“ червило. Гага го поставя върху устните на Юда, сякаш казва отиди и целуни Исус, имаш благословията ми“.

 

j8 

Гага не просто отхвърли Исус, тя е активен участник в свалянето му.

Едното й око е скрито, потвърждаващо, че това е част от целта

на илюминати (сваляне на религиите).

 

j9 

Юда, даващ целувката на смъртта на Исус

 

Песента описва и участието на Гага в „свалянето на Исус“:

 

Ще го сваля, свалете го долу, долу. 

Крал без корона, крал без корона.

 

„Кралят без корона“ е повече от вероятно самия Исус, който носи короната от тръни по време на цялото видео. По библейски сведения, тази болезнена корона е била поставена на главата му от войниците преди разпъването му, за да унижат този, който твърди, че е „кралят на евреите“.
Веднага след официалното заставане на Гага на страната на Юда, тя е показана в символична сцена на „пречистване“ или „кръщаване“.

 

j10

Дали това е препратка към Вавилонската Блудница, за

която е казано „седи на много води“? Има още една препратка

към Блудница във видеото.

 

И така, въпреки добродетелните дела на Исус, Гага е привлечена от Юда. Предателят е описан като хулиган, егоистично и подло същество, което не е изненадващо, тъй като се посочва, че Юда е бил обладан от Сатаната по времето, когато предал Исус. Юда олицетворява антитезата на безкористните пътища на Исус и представлява егоцентричната философия, описана от модерни окултисти като Алистър Кроули, чиито философски принципи, описващи Аз-а като „център на вселената“. Сатанинската библия на Антон Лавей описва нуждата от „нова религия“ базирана на човешките земни нужди:

Религиите от миналото винаги представят духовната същност на човека, отдавайки малко или никакво значение на неговите плътски или светски нужди. Те са разглеждали този живот като преходен, а плътта – просто като обвивка; физическото удоволствие като тривиално и болката като стойностна подготовка за „Царството Божие“. Колко добре лицемерието излиза наяве, когато „праведните“ направят промяна в своята религия, за да се справят с естествената човешка промяна! Единственият начин християнството да може някога да служи напълно на нуждите на човека е да стане като Сатанизма СЕГА.

Нужна е една НОВА религия, основана на естествените човешки инстинкти да се продължи нататък. ТЕ са го назовали. Нарича се Сатанизъм.“ – Антон Лавей, Сатанинската Библия


Гага, играеща Мария Магдалена е привлечена от методите на Юда. Тя не само „застава“ на негова страна, но освен това ефективно детронира Исус. Това привличане към „Тъмната страна“ е обобщено в тези прости думи:

 

Искам да те обичам,

но нещо ме дърпа далеч от теб.

Исус е добродетелта ми,

Юда е демона към който се придържам.

 


Други детайли от видеото

 

Други, на пръв поглед безсмислени символи в „Юда“, помагат за декодирането на пълния смисъл на видеото.

 

j11

Защо това пурпурно облекло особено се откроява? Дали това е

препратка към Блудницата на Вавилон, за която е

казано да бъде „облечена в пурпурни и алени цветове

и украсена със злато и скъпоценни камъни и перли“?

Кроули също бил запленен от Великата Блудница,

наричащ неговата блудница „Бабалон“.

 

j12

Защо оръжието е показано напосоки в клипа? Дали, защото е

наречено „Зорницата“, име приписвано на Исус и... Луцифер?

 

j13 

Докато Гага пее „Аз съм влюбена в Юда“ един

от танцьорите е облечен с риза с обърната

пентаграма, заобиколена от ръкопис на иврит.

Този символ е използвания сигил на Бафомет,

символът идентифициращ Църквата на

Сатаната на Лавей.

 

 

В заключение

 

Отивайки отвъд обикновените изстрели по християнството с чисто шокова стойност, „Юда“ обобщава основните духовни послания открити в работата на Лейди Гага, които от своя страна са отражение на философията на елита, на която масите трябва да бъдат научени. Умишлено или не, „Юда“ символизира духовната промяна на човечеството, влизайки в това, което се нарича „Епохата на Хорус“. Кроули счита последните две хиляди години за „Епохата на Озирис“, управлявана от християнството „с ударение върху смъртта, страданието, мъката и отричане на тялото“. Той обаче счита тази епоха, за необходима, за да даде живот на Епохата на Хорус, чийто еон ще доведе човечеството до нов вид духовност. Други езотерични школи описват тази промяна с различни думи. Някои го описват като Ерата на Водолея, която заема мястото на Ерата на Рибите, която е била доминирана от християнството (казват че Исус е бил асоцииран със символа на рибата, защото управлявал епохата на Риби). Дали това е причината думите на Гага да се отнасят към „бъдещето на културата“?

 

В най-библейски смисъл, 

аз съм отвъд покаянието

славата, проститутка, малка проститутка повръща ума си,

но в културологичен смисъл, 

аз просто говоря в бъдещо време.

 

Дали общото население се присъединява към тези езотерични прогнози или не, то със сигурност е „следващо предписанието“, което е положено. По същия начин Лейди Гага, заглеждайки Юда, докато кара с Исус, обществото като цяло оставя основните принципи на християнството, за да приеме философия, която е съвместима с Телема на Кроули. Дори повечето хора да не знаят какво е Телема, те живеят чрез нея всекидневно. Казва се, че организираните религии и елита не са задължително противоположни сили. Религиите и религиозните секти често са използвани като инструмент на политическия елит да разделя-и-владее страни и за да се потискат и манипулират масите. Времената обаче са променени и днес илюминати се стремят да обединят света чрез едно световно правителство и единна световна религия. Тези религиозни ценности са базирани на егоизъм, материализъм и сексуализиране на почти всичко. Повечето музикални видеоклипове, филми и телевизионни шоута едва доловимо възхваляват тези ценности. С други думи, те искат да сте влюбени в Юда.

 


Free Joomla Extensions

 

 

 

Източник: http://vigilantcitizen.com/

Превод: Eight

Редакция, допълнения и коментари: Н.

 

 

 

 

 

 

 

Разяснения от Н.:


От моя гледна точка, анализът, който току-що прочетохте се въргаля в обора на езотеричната си посредственост.
 

Лошото в случаи като този е, че когато един интернет-авторитет напише нещо, хората най-често попиват като гъба всичко казано, без да минават информацията през собственото си сито, защото „авторитета“ прави това вместо тях в собствените им очи. Разбира се „правилната перспектива“ е въпрос на гледна точка и ние обикновено аргументирано ви предлагаме нашата. Покрай правилното в интернет обаче винаги минава и талаш, който се попива наред с това, „което си струва“, просто защото и двете идват от един и същ източник. Това не трябва да бъде така. Всеки има своите субективни изкривявания и всички ние трябва да се научим да не приемаме сляпо каквото и да е било. 

Широко разпространено вярване (подхранвано от много авторитети) е например, че християнството и илюминати са антагонисти. НЯМА по-голяма заблуда от тази, която между другото е захранвана от самите илюминати, защото обслужва целите им. Тъмната страна стои зад християнството от самото му начало и за това има безспорни езотерични доказателства. Не само старият завет (което т.нар. „езотеричното християнство“ също признава в крайна сметка), но и новия завет и особено една негова част, която ще коментирам по-долу.

Винаги съм опитвал чрез този сайт да обясня колко важен е mind control-a във вътрешните структури на илюминати и за начина по който те управляват света чрез него, защото програмирането е начин на живот и мислене за тях. Правете разлика – тези същества мислят по много по-различен начин, отколкото мислим ние, тъй че не правете грешката да се опитвате да ги разберете от вашата собствена камбанария. За да разберете тези модели, трябва хипотетично да се поставите на тяхно място.

Тъй като се намираме в периода, който илюминати по собствения си календар наричат „еndtime programming“ и навлизаме в началото на периода на „new world religion programming“ (не превеждам тези термини, защото би звучало тъпо – който разбира – разбира), това, което наблюдавате във въпросната песен е абсолютно закономерно и НЕ Е борба между Светло и Тъмно, както горния анализ се опитва да го изкара. Това е замяна на една остаряла система, която вече не обслужва нуждите на новата система за контрол и затова бива заменяна. Всъщност няма нищо по-естествено от това. Можете да го приемате като циклите в човешкия живот. Вие сменяте зъбите си от млечни, на постоянни; всяка една клетка на тялото ви се сменя на всеки 7 години и т.н. – промяната е единствената константа в този свят. Това се отнася и до окултния контрол на Земята. Той не може да бъде константен и трябва да се променя за да оцелее в собствените си рамки. 

Когато говоря за „еndtime programming“ нямам предвид само крайната дата на илюминати (2012 г.) за активиране на всички програми, по които са работили с векове (наричано още и „еndtime activation“) и които ще бележат „началото на края“, но имам предвид и нещо много специфично.

„Endtime“ се отнася до откровението на св. Йоан или както е познато на повечето от вас „апокалипсисът“.

Запомнете нещо много добре. ЦЯЛАТА библия (и стар, и нов завет) и особено „апокалипсиса“ са писани от илюминатските фамилии, за да обслужва техните цели. Не забравяйте, че зад контрола над тази планета не стоят човешки сили и начина по който се планира случването на Земята не е с мисъл „ден за ден“, нито „година за година“, а е по-скоро „век за век“ и „милениум за милениум“. В този ред на мисли, думите и събитията описани в библията са заложена план-програма, която трябва да бъде осъществена сега, в endtime-времената. Това са предпрограмирани събития, които илюминати изпълняват сами за себе си, но превъзбудените християни приемат че това са знаци от небето, че „божията воля“ се осъществява и ето видите ли – библията е истината, защото тя ни каза какво ще се случи днес, а е писана преди 2 000 години“. Няма по-късогледо твърдение от това, както няма и по-удобно масово поведение и мислене, което работи в услуга на самите илюминати. Има хора, на които мащаба на всичко това им се струва твърде огромен, за да бъде верен. Това си е техен проблем, затова не го адресирайте към мен.
Всичко, което се случва и ще се случва е част от „знаците“, които Тъмната страна сама е заложила, за да си мислите, че нещата се случват „по по-висша причина“ и ви чака нещо по-добро, за да си мислите че това е „божията“ воля, като по този начин действате съобразно това. А „съобразно това“ е това, което те очакват от вас и което ще бъде удобно за тях. Това поставя хората, чийто отговор за всичко в живота и по света се съдържа в цитат от библията, в доста комична позиция. Обикновено те са крайно фанатични неосъзнавайки собствената си скопеност и пропагандират псевдо-морал, който се опитва да вмени идеята, че или подкрепяш дадени християнски ценности, или не си човек, а ходещ грях, чакащ да бъде спасен от второто пришествие. Българското интернет-пространство е пълно с такива.
 

Всички библейски знаци (и имам предвид ВСИЧКИ), които предстоят да се случват ще бъдат събития-постановки от изкуствен произход (както земен, така и астрален) и ще представляват най-вече холографски манифестации тип проект „Син лъч“, като всичко това ще има апогей в някакъв момент и навярно ще бъде умишлено комбинирано със също толкова инсценираната извънземна инвазия. Те се подготвят за този момент от векове. Библейските знаци, които чакате са знаците, за които те са писали, че ще се случат, защото те още тогава са знаели каква ще бъде постановката им. Това е начина им на мислене. Скоро ще започнете да го виждате сами. Образа на христос/дева мария в небето, белия конник на апокалипсиса (който апропо вече се появи като холограма в Египет) и всякакви други неща от този род. Те ще бъдат широко раздувани по всички медии. 

Всичко това, в евентуална комбинация с извънземния фактор, ще предизвика нестабилна обстановка, която ще създаде определена нужда като социален отговор. А именно – въвеждането на нова световна религия. 

Затова и върви цялото програмиране тип new world religion. И понеже влизаме в новата ера – епохата на Водолея – по чисто окултни причини старите методи за контрол вече няма да работят и трябва да бъдат въведени подобрени техни версии. Това е толкова езотерично логично, че всеки който има ниво дори малко над средното може да го проумее (ще бъде разгледано подробно в отделна тема догодина).

Точно затова се отнася и анализираната по-горе песен. Гага, бивайки марионетка на илюминати imprint-ва точно тази тяхна идея в колективното съзнание – за преминаване от старите, към новите мисловни модели, които трябва да бъдат интегрирани чрез mind control в населението. Старите методи за контрол (и това не включва единствено христянството) вече не изпълняват функцията си за времето, в което са ситуирани и те постепенно ще бъдат заменяни. Тази линия на поведение, ще бъде спазвана от дадени фракции от фамилиите. Символично, илюминати водят този свят от Стария Световен Ред, унищожавайки (или навярно е по-правилно да се каже – рестартирайки), собствената си система, въвеждайки ни в Новия Световен Ред. Да унищожиш нещо свое за да се превърнеш в нещо ново е древен окултен мотив, който впоследствие преминава в християнството. Това е ритуално поведение, защото всичко при тях е ритуал, както скоро ще бъде обяснено по-подробно. Това са хора с изцяло окултно мислене, за които другите неща (като политика) идват като второстепенни. Дали идващото ще е „епохата на хорус“, както се спекулира по-горе (мен лично ме съмнява те да ползват това име помежду си, защото хорус е от същата архетипова група на христос, бивайки на практика негов прототип) или нещо друго, е без значение. 

От значение е как ще реагирате на това. Съзнателно или със страх.

Не спирайте да дълбаете и да търсите вътрешния си център. Само така ще разберете, че страха не е вашия отговор, а единствената сила на която трябва да се уповавате – това сте самите вие.

 


scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 432 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 542
Брой прегледи на съдържанието : 8582672Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License