Три окултни ритуала, които промениха света Печат
Анализи - Подробни анализи
Написано от H.   
Събота, 22 Октомври 2011 11:14

 

0

Този материал бе започнат в началото на годината с идеята да бъдат обяснени окултните аспекти на събитията случили се на 11 септември, 2001 г. Впоследствие проекта прерасна в нещо по-голямо и се опитах да направя текст, който да служи като (поне частична) онтология на ритуала по принцип.

Какво означава това?

Означава, че 11.09. (наред с другите 2 анализирани събития в текста, които са по-скоро допълнение, а не самоцел) се превърна в инструмент, който да алюзира окултната методология и мислене, по които се манифестират неща във физическия свят. Т.е., макар и да изглежда иначе, това не е анализ на конкретното събитие 11.09. Това е примерен анализ на принцип, чрез който се манипулира реалността. Този принцип не е ясно изведен като за профани, той е щрихиран и подсказан на моменти, и тези, които имат очите да четат между редовете, ще открият достатъчно полезни за себе си парченца от пъзела, които навярно са им убягвали досега.

Принципите на магията, които Тъмната страна използва са много по-различни от чисто физическите закони, за които сме учени, че управляват вселената ни и определено са много по-абстрактни от разбирането на лявото полукълбо. Точно затова, човек с логично мислене ще сметне всичко в този текст за несвързана и неясна спекулация. Разбира се, Тъмната страна се е погрижила именно този мисловен модел да управлява света, защото така те могат да правят каквото си пожелаят без да бъдат забелязани. И тъй като взаимовръзките, които съм правил тук на моменти наистина са твърде недоловими на пръв поглед, дори за един езотерик, то предлагам на всеки, който няма магическо-абстрактно мислене да спре дотук, защото и без друго ще му бъде досадно. Ритуалът винаги функционира на ниво, което за логичното съзнание ще изглежда като плаващи елементи без връзка помежду им. Той не може да бъде ясно формулиран и обоснован, пред човек с математическо разсъждение, защото принципите му на действие и смислите чрез които борави са отвъд-линеарни и не са изградени на база съзнание, преживяващо битовото. Ето защо намирам да кажа всички тези неща още в началото, за да няма разочаровани.

Именно това ще бъде основната линия на изложението и всеки, който очаква анализ на чисто техническото изпълнение срещу кулите-близнаци няма да открие нищо за себе си тук. Самият аз, когато вече видя статия или документален филм за случилото се на 11 септември, реагирам сякаш съм бомбардиран с нов хит на планета пайнер от потен шофьор по потник в тролея.

Въпреки това, реших да напиша този материал за по-рядко споменаваните (или изобщо неспоменаваните) окултни аспекти на този акт, за които се говори далеч по-малко, за разлика от дискусиите, които се водят за чисто физическите доказателства около падането на Световния Търговски Център (СТЦ).

Респективно, настоящата статия няма да разяснява обстоятелствата около самите взривове и самолети, защото всяко интелигентно човешко същество на Земята вече е разбрало, че това бе изкуствен атентат-постановка, разигран от самите илюминати и да продължаваме да прилагаме доказателства в тази посока е най-малкото... безинтересно?

Смятам материала за важен, защото той е ключов за разбирането на културата и мисленето на Тъмната страна. Ако човек разбере модела зад тяхното поведение, то ще можете сами да откривате тенденциите и символиката зад случващото се в света. И тъй като личното ми мнение е, че събития от такъв калибър ще продължават да се случват в контекста на постепенното налагане на Новия Световен Ред (НСР) – то ще е добре ако успеете да вникнете в начина, по който тези събития се осъществяват. Защото той винаги е дълбоко окултен и ритуалистичен – каквито са и самите илюминати.

Има толкова много ритуалистика зад 11.09., че за да се опише всеки един детайл, който ми е минал пред очите, трябва да се създаде отделна книга, което аз не възнамерявам да правя. Все пак, макар настоящият материал да е в секция „Подробни анализи“, той не е в „Книги“, затова моля ви не ме заливайте с информация на e-mail-а, с неща които съм „пропуснал“, както някои обичат да правят. Винаги пиша само за това, което намирам за важно и на което не е обърнато достатъчно внимание, а не онова, което се очаква от мен. Тази статия не си поставя за цел да изчерпи темата 11.09. от игла до конец, а да отвори някои ментални перспективи пред вас. Въпреки това, уверявам ви, че след края на тази статия, ще знаете повече за окултната страна на 11 септември, отколкото 80% от тайните общества днес.

Текстът е наистина много дълъг (най-дългия качван досега на сайта) и съдържа множество картинки и клипове (които ви препоръчвам да гледате дори да не знаете английски), затова не се учудвайте ако след бутона за продължение, браузъра ви забие. Изчакайте да зареди и всичко ще бъде наред.Започвам с нещо, което на пръв поглед е малко по-далечно от тематиката, но всъщност е много свързано с типа мислене, който ще бъде разгледан по-надолу. Съсредоточете се над архетипното мислене стоящо зад този текст (който lexas синхронистично ми прати (excellent timing as always, my friend), докато завършвах настоящия материал), а не над неговия културологичен контекст, който няма никаква връзка с основната статия като цяло. Откъсът е от Изкуството на Войната – Древни Китайски Трактати“:


Добре известно е, че в живота на китайците ритуалът и различните „китайски церемонии“ имат огромно, дори първостепенно значение. Но същността не е в някаква вродена церемониалност на китайците. „Ритуалът“ в Китай е бил нещо несравнимо по-голямо от правилата на етикета и въобще от едни или други норми на поведение. За жителите на Поднебесната той е бил най-пълно и точно, зримо въплъщение на всеобщия порядък на нещата – в Китай казват „тяло“ – на човешката природа, на „сърдечното разбиране“ на човека. Какви последствия произтичат от тази предпоставка? Ритуалът е преди всичко действие, символизиращо нещо, и затова в границите си е действие символично, само символично изразено. Съвсем не е задължително действието да е оформено, предметно: символичното по дефиниция липсва в присъстващото, макар да не е отделено напълно от него. В ритуала въображаемото и действителното взаимно се проникват едно в друго, без да се заменят, и затова символичната реалност трябва да се разбира в крайна сметка като (потенциално) безкрайна перспектива на взаимното отражение, на взаимното заместване на присъстващото и отсъстващото, на даденото и не-даденото, където първично е все пак отсъстващото и не-даденото, или, по-добре казано, за-даденото. Всяка форма има като свое начало нещо безформено, или казано другояче, граница на формите. „В съзнанието присъства още съзнание“, „в живота има нещо още по-живо“, „в духа има още по-голяма духовност“ – гласят формули на китайската традиция. От тази гледна точка символичната реалност предшества, предвижда актуалното битие, прави възможно всичко съществуващо, позволява му да бъде (или по-точно, предоставя на всичко пространство за жизнено прорастване). Тя не е някакъв идеален, умопостижим образец, но се явява само като предел на всеки опит, момент на превръщане и дори, по-точно, на самопревръщане на всичко съществуващо, в бездна от метаморфози – сама по себе си неизменна. Китайските мъдреци я оприличават на семето на нещата, което не е тъждествено на плода (актуалния свят), но в известен смисъл вече го съдържа в себе си. Символичното действие представлява всъщност безкрайно действен покой, който прави възможно всяко външно, ограничено действие, каквото е винаги въздействието. „В пределната пустота се крие пределна дейност“ – казва конфуцианският учител Чън Сиенджан. От тези позиции древните учители в Китай преценяват природата на властта и въобще ефикасността на действията. На Конфуций принадлежат думите:

„Шуън управлявал с бездействие. А как е правил това? Величествено седял с лице на юг и толкова“ (владетелите на Китай, които са като земен първообраз на Полярната звезда, е трябвало да седят на трона с лице на юг).

Основоположникът на даосизма Лао Дзъ изповядва принципа:

„Дао нищо не прави – и в света всичко се прави.

От посочените тук предпоставки за символичната реалност произтичат най-малко три важни извода:

Първо, познанието на символизма предпоставя способността за връщане към изходното начало на живота, възприемането на света в момента на неговото раждане. „Светът и аз се раждаме заедно“ – казва даоският мъдрец Джуандзъ. Излиза, че всичко съществуващо е свързано в „едно тяло“ на света с вътрешни връзки, където не може да се прекара граница между цялото и частта, повърхността и дълбочината, предшестващото и последващото, където появяващата се пред умствения или физическия поглед картина на обособените неща се преобразува в непостижимо тънка паяжина на връзки и съответствия, където битието винаги е съ-битие и дори съ-битийност на всичко съществуващо, където всяко съобщаване се свежда до факта на чистата съ-общителност. Според формулите на същия Джуандзъ „всички неща влизат едно в друго“, „всички неща са като опъната мрежа и в нея не може да се открие началото“. Затова познанието на символизма изисква не само усилия на самоанализа и анализа, колкото откритост на съзнанието и следователно особена чувствителност на духа, която превъзхожда разделянето между физическото възприятие и умозрението. Човекът-дао в китайската традиция (и това не е просто метафора) „чува с корема“, „диша с петите“ и мисли със сърцето. Такъв цялостно възприемащ човек никога няма да бъде разбран от онзи, който възприема света на части – отделно със сетивата, отделно с ума и т.н. Когато попитали основателя на класическата школа по Багуаджан Дин Хуайчуан, в какво е тайната на неговото изкуство, той отвърнал: „Аз имам особено знание, но то е недостъпно за вас.“ Тук се крие отговорът на въпроса, защо китайците неизменно държат на „тайните на мъдростта“ и на необходимостта при търсенето на истината да имат учител, който по предпоставка да е непрозрачен за ученика.

Второ, символичната реалност – това не е тъждествена на себе си същност, а действие, събитие или, както беше казано, съ-битийност на нещата. Тя е „между наличието и отсъствието“ и затова е предел на нещата и в най-високата точка на разгръщането си – самата пределност на съществуването. Тя е като чистата динамика на въображението, която може да съществува само в обвивката на съзерцаваните обекти. Въплъщавайки силата на промените, тя не може да не „губи себе си“, изпълвайки със себе си света на нещата. Затова среда за постиженията на символизма в Китай винаги са били школата и приемствеността между учителя и ученика, които се представят като отношения между баща и син. Нещо повече: в известен смисъл учителят дори се нуждае повече от ученика, отколкото ученикът от учителя. Както силата на метаморфозата, открай време отдалечаваща се от самата себе си, преминаваща в „друго“, символичната реалност винаги се проявява в своята противоположност – в своето отражение, сянка, отблясък. Вътрешният опит на истината, неоспоримата сигурност в истинността (на китайски джън) на собственото съществувание се показва в обвивката на полуфантастичните предания, пречупва се в алегориите, намеците, анекдотите, поговорките и останалите форми на недоизказаност в речта, които обвиват и опазват „пълно-празното“ тяло на традициите, както пашкулът – какавидата. Непостижимата дълбочина на Пътя е писана с незрими знаци по повърхността на Земята; тя присъства сред всекидневния живот: „небето“, казва същият Джуандзъ, „е само четирите крака и опашката на бивола“. И затова действието на Пътя е вечна тайна.

Трето, символичното (без)действие, пронизвайки незримо всички събития в света, никога не се изчерпва и изключва всяко пряко въздействие. В действието на Великия Път, каквото е само безкрайността на спонтанните музикални съзвучия на битието, не се виждат никакви причини; в него има само следствия, само резултат, или, според древната формула, „плодове без корени“, „ехо без звуци“. Това действие, естествено, е невъзможно да се открие и локализира в пространството и времето, то не може да се припише на каквато и да е сила. Великият Път се разгръща като безкраен процес и „оказва действие“ веднага навсякъде и при това наглед косвено: известни са ни само последиците от съкровените промени на Пътя. Става дума за действие, по самата си природа чисто „духовно“ (шън), но имащо съвсем материални проявления. Най-близкият му праобраз в природния свят е растежът на живите тела: невъзможно е да се различи по какъв начин стават естествените промени в живота на растенията или животните или, да кажем, как се променят установените от природата срокове за съзряване на организма.

От посоченото тук различие между символичното (без)действие и предметното действие произтича толкова важното за военното изкуство на Китай различие между техническото майсторство и „духовното постигане“, това знаменито кунгфу, което дарява сила без усилия и победа без бой. Както гласи старинната поговорка на китайските майстори на ушу, „всички похвати на юмручното изкуство не чинят колкото една частица кунгфу“. Майсторът Сюе Дян, издал през 30-те години на ХХ век няколко книги за „юмручното изкуство“, изисква ясно да се разграничава „изкуството Дао“ от „военното изкуство“:

„Ония, които се упражняват във военно изкуство, се грижат за позите и разчитат на физическата сила... С времето тялото им става твърдо като метал или камък, стойката – здрава като планината Тайшан; влизайки в двубой, те скачат нагоре, като дракон се устремяват към небесата и се хвърлят надолу, сякаш мълния удря земята...

Ония, които овладяват изкуството Дао, на първо място поставят празнотата, а сетне пълнотата, тежестта я съсредоточават на задния крак, а предният крак може да се направи и празен, и напълнен, без да се прилага физическа сила. Макар да използват всевъзможни пози, те никога не се отдалечават от средното състояние, движенията си насочват с волята, а силата си разкриват чрез духа. Казват: „В юмрука няма юмрук, във волята няма воля; в липсата на воля се крие истинската воля.“ Когато в съзнанието няма съзнание, съзнанието е празно. Когато в себе си няма себе си, собственото „аз“ е празно. Ето какво има предвид Шакямуни, когато казва: „Празно, а непразно; непразно, а празно – ето истинската празнота...

Разсъжденията на Сюе Дян припомнят традиционното различие между „вътрешни“ и „външни“ школи на китайското ушу. Споровете за неговото значение не затихват и досега и сред самите учители на „юмручното изкуство“, и в кръговете на учените изследователи. Главната трудност идва от определението „вътрешно“ (или „изкуството Дао“ според Сюе Дян) в практиката на ушу. Не е трудно да се види, че става дума за ценността на символичната реалност, предложена от китайската традиция, но която не може да бъде „предмет“ на опита или мисълта. Тя е своего рода догадка или претенция, която може да бъде заявена, но не и предявена. Защото как може да се чувстваш, ако, казано с думите на Лаодзъ, си подобен на „още неродено дете“? Кой може да усети това или дори да си го представи? Но само това „невъзможно“ състояние е единственото реално за онзи, който си е избрал за духовен компас Великия Път. И, казано по-общо, само това предположение за първичността на символичното битие може да послужи за действително оправдание на културата.

Традицията не се вижда. И затова тя съществува.

Идеята за примата на „вътрешното“ прави и поддържа йерархията на ценностите в символичния светоглед на китайците. Затова тя служи за истински фундамент на китайската култура. Неслучайно подобна йерархия на ценностите срещаме и в китайската религия (делението на „северен“ и „южен“ клон на чан будизма), и в традиционната теория за живописта в Китай (разделянето на „северна“ и „южна“ школа, или на „живописци учени“ и „живописци занаятчии“).

Вниманието към вътрешните източници на жизнените проявления обяснява и характерното за китайците разширено тълкуване на самото понятие за войната, което се простира и върху скрития живот на душата. За разлика от християнското понятие за „невидимата битка“, отнасящо се за борбата на божественото и сатанинското, в китайската традиция става дума за стихийно появяващи се в човека користни желания и свързаните с тях отрицателни чувства. С тези желания човек е способен да се справи сам, ако непрекъснато „очиства сърцето си“, както се изтрива прах от огледало.


Горният откъс дава именно онази абстрактна насока (за да не кажа „основа“), която надявам се повечето от вас разбраха. Оттук нататък следват само не особено важни подробности.

 

* * *

 

11.09.01 г.


Световният Търговски Център, Ню Йорк – САЩ


11 септември е последното най-мащабно, очевидно и безпардонно манифестиране, което Тъмната страна е предприемала след Първата и Втората световна война. Окултната същност на този акт е много дълбока и е осъществена на десетки нива, така че физическото овеществяване на процеса и неговата инсценировка е най-малкото, което заслужава внимание от цялата постановка. Събитието е чисто спрягане на принципите и пластовете описани в този материал, но изцяло от неговата Тъмна перспектива. Тъй като това е изцяло магически ритуал за манифестация в бъдещето, значението му няма да бъде разбрано от всички изследователи на 11 септември (както вече обясних), защото повечето от тях гледат видеозаписи и все още търсят къде са поставени скритите взривове, което е просто чисто техническото, изпълнение на нещата, а не причината стояща зад събитието.

Това, което следва са отчасти мои наблюдения правени през годините, отчасти компилация от откритията на други изследователи в интернет.

Намирам за символично, че се наех да напиша този материал 10 години по-късно, в година 11-та, което е магическото число под чийто знак протича и цялото събитие от настоящата тема.


(Забележка: Както повечето от вас със сигурност са забелязали, през годините, има негласно съгласие в пространството, събитието да бъде адресирано или като „9/11“ или директно като „911“. Аз няма да използвам това „обръщение“ и ще изписвам датата като „11.09.“ по няколко причини. Първо, единствената страна В СВЕТА, която изписва 11.09. като „9/11“ е САЩ. Дори в Канада е 11.09. Постепенно всички започнаха да копират това и наскоро дори по българските телевизии видях „911“ като референция. Освен всички други окултни предпоставки, поради които въпросната дата е избрана за това събитие, тя е избрана и поради факта, че съвпада с телефона за спешни случаи на САЩ – 911. Това в никакъв случай не е съвпадение; това е мисловния модел, който те искат да imprint-нат в глобалното съзнание, за да може всеки път когато „9/11“ бъде повторено, съзнанието ви да извиква модели на тревожност, аварийност или някакъв спешен случай свързан с бедствие, при което е нужна намеса от по-висш авторитет/структура. Много важно е това да се разбере. Както вече разбрахте, хората са най-сугестируеми, когато са травматизирани. Това е базата на контрола над съзнанието. Освен всичко, много депрограматори, коментират, че това е активиращ спусък за специфично програмирани хора. За тях „911“ е код за спешни случаи. Може да активира свръх-сили у даден човек тип „superman programming“, тъй че ако сте в критична ситуация и например трябва да повдигнете кола, те могат да активират кода, за да може роба да направи каквото е необходимо. По-нататък във времето (не в тази статия) ще чуете разкази за такива случаи. Разбира се 911 е базов код, който обаче ще бъде последван от поредица от цветови и други шифъри, за да има налична активация, както бе подробно обяснено в статията за Монарх. Имайте предвид тези неща, докато четете.)


Тъй като символизма е твърде преплетен и много трудно могат да се разграничат отделни аспекти, които да бъдат анализирани сами по себе си в духа на един традиционен анализ, то тук елементите ще бъдат посочени, но техните компоненти неизбежно водят със себе си елементи и от други аспекти на ритуала. Затова на много места ще видите еднакви картинки и неща казани по няколко пъти. Отделно от това, някои неща нарочно са написани по няколко различни начина из текста. Това не са повторения, това са умишлени подсказки за различните пластове на взаимовръзките, които с еволюцията на самия текст, ще разкриват своите многослойни аспекти от значения, като при глава лук. Защото отделните аспекти тук кореспондират един с друг в магическа нелинейна система, и точно защото е система, един елемент трудно може да бъде разгледан сам по себе си, тъй като той добива своя контекст единствено в цялото (принцип на който функционира и реалността). Тези аспекти (вече свързани в работещ „механизъм“) не са изкуствено свързани един с друг на произволен принцип и нямат особена сила сами по себе си, но притежават огромна мощ в комбинация. Може би затова, първо трябва да бъдат обяснени някои основни неща.

Общи положения

Преди години много ме интересуваше магическата страна на ритуалите на тайните общества и умишлено се наврях на няколко такива по време на мои ОИТ. Освен отвратителната и гнусна енергия, която преживях, направих за себе си и много ценни наблюдения, които няма как да се открият в книгите, защото те се случват само във вътрешния ритуален свят на Тъмната страна и не излизат оттам. Оттогава знам, че за всеки отделен момент и за всяка различна цел има много специфичен набор от действия, ритуали, цветове, звуци, поведение, вибрации, обстановка, костюми и дори материали и оборудване, които са свързани помежду си, за да съставят успешно една магическа церемония през 21 век. Гледайте на това като на рецепта за торта. Трябват ви точните продукти, в точното съотношение и пропорция, за да постигнете точно това, което искате. В случая на тортата – това са определен външен вид и вкус. Всяко едно отклонение от рецептата би дало такова и в крайния резултат. Така е и в ритуалната магия (както при Тъмните, така и при Светлите). В случая на ритуала, аналога на външния вид и вкус на тортата, е определена манифестация на земен план чрез нефизически енергии, което не е проста работа, особено ако мащаба е от калибъра на този, който ще бъде обсъждан в този текст.

Всяка една подробност подсилва ефекта, а ако някои условия не са изпълнени – резултат може и изобщо да не се манифестира. Всички тези детайли са съобразени с мястото и културата на местното население и както казах преди малко – зависи от гонената цел. Във Великобритания например най-често церемониите са обвързани с келтските или вавилонските ритуали. В България пък на черните меси се играе хоро, след което се прави ритуална оргия – защото това резонира с местното колективното съзнание и ще активира точните егрегори и астрални същности. Много неща трябва да бъдат взети предвид и това се прави от опитен магьосник, който за себе си аз наричам „дизайнер на ритуала“, тъй като никога не съм чел книги за магия (или срещал подобна информация) и не знам дали има официален публичен термин. Този човек избира точните компоненти и е „архитекта“ на случващото се по време на церемонията. Тези хора знаят точно какво правят и как да го направят и обикновено са много ценени от илюминати. Те самите също са разделени на йерархии и биват ползвани в зависимост от нивото във вътрешния свят на тайните общества, на което оперират. Колкото по-високо е нивото на елита, толкова по-опитен трябва да е човека. Имах възможността да наблюдавам един такъв човек от Тъмната полярност, който в онзи момент усети присъствието ми и се наложи да се изпаря след като отказах да съм част от случващото се. Тези хора определено имат способности. По този повод, отново казвам, че те знаят какво правят и са много ценни кадри за елита. Такъв човек е бил Алистър Кроули. Обикновено тези личности биват наемани от различни тайни ордени за да менажират техните ритуали, което ги обвързва с пътувания по цял свят из различни ложи. Те са известни във вътрешния свят на илюминати и репутацията им ги предшества.

Казвам всичко това по една единствена причина. Когато говорим за мега-ритуали от типа на 11 септември, задължително имаме участие на поне от 1 до 3-ма такива главни дизайнери и множество вторични. Мега-ритуалът е различен от обикновения ритуал с няколко неща. На първо място – той е публичен, защото това е неговата идея – да привлече вниманието и оттук енергията на огромна маса хора. На второ място, няма нито един (!!!) детайл около него, който да е случаен (запомнете това добре!). Колкото и невинен, случаен и нелеп да ви се вижда този елемент, той е там с окултна причина, която е част от рецептата и която обикновено късогледството и невежеството ни възприемат като маловажна подробност. Окултното съзнание мисли по различен от социално-линейния начин. И трето – мега ритуалът се извършва едновременно на няколко места [(дори не е задължително местата да са в една и съща страна или континент, а защо не и планета (така например има церемонии, които се извършват на Луната)] от множество групи, които работят в обща посока, едновременно, на множество нива в различните компоненти на даден ритуал. Обикновено той изисква многобройни човешки жертвоприношения за разлика от междувътрешните ритуали, където този аспект се свежда до един човек или малка група от хора. (Обикновено ритуалите и програмирането вървят ръка за ръка, не само защото по време на първото се създава фрагментация и условия за второто, а и защото вече програмирани хора са главни действащи лица в подобни събития.)

Докато Дейвид Айк и други, смятат, че събитието е сатанински мега-ритуал, който да пожъне 3 000 души от 2 високо езотерични структури (двете кули и Пентагона), други твърдят, че става дума по-скоро за египетски stargate-ритуал. Настоящият текст ще обясни защо и двете тези са верни и ще отиде дори отвъд тях. Определено, 11.09. е нещо много повече от „мюсюлмани искащи война“.

Разбира се, за да проумеем отделните аспекти на това и за да разберем Тъмната страна и в частност илюминати, трябва да разберем мисленето на древните култове и общества, на които те са просто наследници.Астрологично-масонски аспект

Древните знаели, че могат да канализират енергиите на съзвездията, като ги копират огледално на Земята. Най-популярния пример за това са пирамидите в Гиза, които репрезентират Пояса на Орион. Това е древен херметичен принцип, който най-общо казано може да се сведе до фразата „Каквото горе, такова и долу“ и е широко известен на всички, които се интересуват от езотерика. Т.е. астрологията и нейното значение и приложение във физическия свят, е била дълбоко позната от тайните общества в миналото и респективно – на главните тайни общества днес. Докато обикновено се разбира, че този принцип изобразява духовните ценности на Земята, то Тъмната интерпретация на Каквото горе, такова и долу“, е че илюминатите ще контролират Земята като богове. Канализирането на енергията става на принципа „подобното привлича подобно“. Защото ако направите монумент (примерно), който да имитира даден модел (мащаба не е от значение, важен е мисловния модел зад дадено нещо и намерението вложено при създаването му), то оригинала и копието са свързани по чисто магически начин. Така например китайския чигун имитира движенията на дадени животни за да привлекат дадени енергии в собственото си поле (и с времето респективно – тяло), зад които стоят определени модели. Имитират се формации на съзвездия чрез стъпки, което привлича енергията от дадено съзвездие и води до даден резултат в дан тиен. Това е реален енергиен принцип, с реално приложение.

 

Взимайки предвид това, ще кажем, че на 11 септември 2001 г., по време на събитията около СТЦ, имаше важно астрологично изравняване на две от най-мощните и влиятелни астрологични небесни тела – Сатурн и Плутон. Тази опозиция предвещава голямо разрушение.

Погледнато астрологично, Сатурн е планетата на формата и структурата. Позната е и като планетата на материалистичната сила. Сатурн на 11.09.01 г. бива ситуиран в Близнаци. Близнаци репрезентира многостранност и многочисленост (и резонира с името „кулите-близнаци“ и числото 11).

Плутон от своя страна представлява унищожение и дълбока трансформация. Освен това, тази планета контролира тайните и тайните общества въобще. На 11.09. тя бива в Стрелец, който е знака на религията, чуждестранните култури и отдалечените пътувания.

Всичко това е още по-забележително, ако отбележим факта, че строежа по сградите на СТЦ бива завършен в средата на 1971 г., когато Сатурн отново влиза в Близнаци (т.е. това е началния момент).

Церемонията по откриването обаче се извършва на 4-ти април 1973 г., когато Сатурн влиза в същата област от Близнаци (15 градуса), както на 11.09.01 г.!


1

 

Всичко това е от огромно астрологично значение и на тези, които се интересуват от тази окултна наука ще им стане ясно, че това не е случайно съвпадение, а поредица от много точно изчислени събития, чиято енергетика и конкретна манифестация е прецизно синхронизирана с енергетиката на съответните небесни тела. Това създава условия за супер-реализация на конкретния план на физическо ниво.

Но нека да продължим със синхроничностите в стил „Каквото горе, такова и долу“.

Според официалната информация, пръстените на Сатурн са изградени от 7 части.

Забележително, но... СТЦ е комплекс и се състои от 7 сгради, а не само от кулите-близнаци, както много хора погрешно си мислят. Окултния символ по-долу принадлежи на масонския шотландски ритуал и се нарича „Печатът на Соломон“.

 

2

 

Интересно, но сграда номер 7 от СТЦ се нарича „Соломоновата сграда“. Още по-любопитно е, че повечето хора дори не знаят за нейното съществуване и също толкова изкуствена детонация, което с очевидността си просто оборва целия скептицизъм около 11.09. Сграда номер 7 рухва без каквато и да е причина, без да бъде удряна от каквото и да е – тя просто пада!

И така. Интересно защо двете кули и защо точно сграда номер 7? Навярно самолета, който се разби в полето и не стигна Ню Йорк е бил предназначен за сграда номер 7?

Да се върнем засега на символизма обаче.

В окултните среди, Сатурн е наричан „порталът към боговете“ или „обитателя на прага“, което ни навява на идеята, че Сатурн символизира вход към някъде или към нещо. Но къде?...

На долната снимка се вижда кадър от масонски ритуал.


3

 

Отзад виждате две колони и портал с два печата на Соломон над тях.

Разбира се, това символизира входа на Соломоновия храм, с двата медни стълба Яхин и Воаз, чиято предполагаема реконструкция може да видите долу.


4

 

Това е представено ритуалистично от кулите-близнаци. Този факт ще бъде разгледан подробно по-нататък в този анализ, но нека преди това да обърнем внимание на един мини-сериал, който се казва Десетото Кралство“ (The 10th Kingdom“).


5

 

Той излиза през 2000 г. – само година преди събитията от 11 септември. Нека видим някои откъси на това невинно дете на Hallmark (клипът има забрана за вграждане, затова като кликнете на прозореца, линка ще ви отведе в youtube (натиснете надписа Watch on YouTube), откъдето можете да гледате оригинала; същото важи и за клипа няколко реда по-надолу):

 


Free Joomla Extensions

 

На горния клип можете да видите своеобразен времеви портал или определени „Соломонови врати“, които се отварят в Ню Йорк, а кулите-близнаци сякаш са времева референтна точка. Задръжте тази идея за момент, защото по-нататък, това ще има ключова роля в разбирането на целия ритуал.

На друг клип от същия филм пък, можете да видите част от сюжета, където един гигант прескача моста, а на заден фон виждате сриващите се кули (от 42 до 43 сек.), което е форма на predictive programming (филмите от миналото, които предвиждат падането на кулите са безброй и това е обект на друг анализ, свързан с predictive programming-тематика):

 


Free Joomla Extensions


Самите кули, както вече бе казано са символично изражение на Воаз и Яхин.


6

 

Те са магически символ на полярностите – Тъмнина и Светлина, женско и мъжко начало, раждане и смърт и взаимозаменяемите север/юг и юг/север, което отново – директно ни насочва към структурната идеология зад кулите-близнаци.


7 8

 

Тази аналогия може да се види и в други масонски прототипи:

 

9

 

Както виждате отново, колоните могат да бъдат магически идентифицирани със севера и юга, както са били наричани и кулите-близнаци – „северната“ и „южната“ кула.

Всичко това е част от тяхната символика, чрез която те привличат определен тип енергии чрез принципа „Каквото горе, такова и долу“. Идеята зад всичко това е разрушаване на старото и полагането на нещо ново („ново“ според техните разбирания) – преминаването през портала и навлизането в новото царство – това на Мрака. Това е много добре илюстрирано и на горния плакат на „Десетото Кралство“, чрез отражението на физическата структура, показвайки нейната нефизическа структура. Тези, които се интересуват от магия, знаят за магическите отражателни свойства на водата и нейната възможност да отразява енергийния аспект на даден човек/предмет. Така трябва да се мисли и за 11.09. – като за физическо събитие с физически значения и последствия, но с метафизични причини и основания.

Най-тясно свързаната с астрологията окултна наука е номерологията, която има и най-голяма символична роля в ритуала извършен на 11 септември. В процеса на следващата глава ще представя много информация, на която така или иначе вече сте попадали в интернет, но няма как да се мине без нея. Ще има и допълнителни аспекти към това, които ще свържат всичко в по-голямата картина.

 


Номерологичен аспект

(думата „номерология“ нарочно пиша с „о“, а не с „у“, както е прието)


11.09. съдържа перфектния символизъм и като събитие представлява това, което досега на няколко пъти нарекох „мега-ритуал“, но оттук нататък ще наричам „световна церемония“ или „световен ритуал“.

Символизмът на илюминати никога не е еднозначен, както и техните цели. Едно нещо никога не означава само едно нещо в тяхната система от убеждения – винаги имаме пластове от символизъм, защото (потретвам), магическата система не е линейна като логическата. И ако искате да дешифрирате какво наистина става, това е нещото за което трябва да следите и съблюдавате.

Годината 2001-ва бе началото на новия милениум, което само по себе си носи нова енергия. По този окултен повод те трябваше да направят своя imprint над новата реалност.

 

Цялата магическа церемония около СТЦ се върти около числото 11 (и цифрата 9 като негов спътник). Има много събития в миналото, съдържащи това число. Така например илюминати завършват Първата световна война според окултния план на Албърт Пайк за раждането на антихриста. Те умишлено я прекратяват в 11-я час на 11-я ден, на 11-я месец (11 ноември, 11:00 ч. – 3 х 11 = 33). Подписването на Примирието било направено под знака на „3-те 11-ки“. До ден днешен това примирие се чества като „Деня на ветераните“ в САЩ всяка година на 11-ти.

Тъй като 11 е много важно за илюминати, неговото мултиплициране има подобна „тежест“ и значение. Така например 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 и 99 също могат да бъдат ползвани като част от магическата рецепта.

3, 7, 9, 13, 33 и 39 (както и техните производни) също имат специално значение за окултния елит. Така например Билдербергите имат 29 члена, което се разбира на 3 групи по 13. 39-та члена отговарят пред 13, които определят политиката на групата. Тези 13 отговарят пред Кръглата маса на 9-те. Малко хора знаят например, че в началото САЩ са имали 13 щата. Райетата на флага им символизират точно това. Конституцията е имала 7 клаузи и била подписана от 39 члена на конституционния конгрес.

Древните култове винаги приписвали числа на предмети, планети или идеи. Един от най-големите сатанисти, който бил много влиятелен в края на 19 век, У. Уин Уескот, пише:

Последователите на Питагор отнасяли всеки обект, планета, човек, идея и есенция, до някакво число, по начин, на който съвременните хора биха гледали в голяма степен като на мистичен. Профирий (300 г. пр. н. е.) пише: „Числата на Питагор, били йероглифни символи, чрез които той обяснявал всички идеи отнасящи се до природата на нещата.“ Същият числов метод за обяснението на тайните на природата е даден и в „Тайната Доктрина“ на Блаватска: „Числата са ключовете към древния възглед за космогонията. В по-широк смисъл, духовно и физически, и що се отнася до еволюцията на настоящата човешка раса, всички религиозни мистични системи са базирани на числа. Сакралността на числата започват с Великата Първопричина, Единствения и свършва само в нищото на нулата – символ на безкрайната и необятна вселена...“.


Върховното число

Както казах, 11 има специално значение. В питагорейската номерология, всички числа се събират, докато не бъдат редуцирани до една цифра. Изключение прави само числото 11, което има специален статут заради магическата му вибрация. В номерологията то не се свежда до единична цифра. Това е мощно число като 22 и 33. 11 представлява визия. 22 комбинира визия с действие. 33 предлага ръководство на света. 11, 22 и 33 представляват магически триъгълник. Триъгълник на просветление.


33

11 22


Предлагам на вниманието ви Питагорейската таблица, която е номерирана от 1 до 9, като на всяко гнездо има прилежащи определени букви от азбуката. Халдейската таблица изложена под нея работи по подобен начин, освен че е номерирана от 1 до 8 и респективно – буквите асоциирани с всяко число – са различни. Ще откриете, че има множество връзки на числото 11 в рождени дати, имена и места, с тези таблици. Номеролозите и магьосниците използват тези 2 метода на изчисление, като халдейската таблица е по-старата и коректната, бивайки използвана от свещениците по времето на вавилонската кула. Тези таблици се използват в дизайна на ритуалите и създаването на магически рецепти, поне откъм номерологичната им страна.


1
A
J
S

2
B
K
T

3
C
L
U

4
D
M
V

5
E
N
W

6
F
O
X

7
G
P
Y

8
H
Q
Z

9
I
R

Питагорейска трансформационна таблица

 

1
A
I
J
Q
Y

2
B
K
R

3
C
G
L
S

4
D
M
T

5
E
H
N
X

6
U
V
W

7
O
Z

8
F
P

 Халдейска трансформационна таблица

(Ако забелязвате в тази номерологична таблица няма 9-ка, защото за древните халдейци, 9 било свещено число и било държано настрани от останалите)


Номеролозите използват горните таблици за калкулация на числата, имената и датите на раждане. Долу има два приложени примера за това (моля да не получавам глупави коментари по пощата, че са използвани латински букви, а не кирилица и съответно цялата работа не важи – естествено, че ще са ползвани латински букви, защото ритуала е бил проектиран да се случи в САЩ, а не в България – т.е. – за да разберем какво се е случило, трябва да го разберем, използвайки онзи контекст, а не да го приспособяваме към нашия; ако подобно събитие се бе случило в България, то щеше да бъде изменено по начин, който да резонира с местните енергии, но в случая това е обективен анализ, а не опит за приспособяване към българската публика!):


Питагорейският метод:

S + E + P + T + E + M + B + E + R

1 + 5 + 7  + 2 + 5 + 4 +  2 + 5 + 9 = 40 ? 4 + 0 = 4


Халдейският метод:

S + E + P + T + E + M + B + E + R

3 + 5 + 8  + 4 + 5 + 4  + 2 + 5 + 2 = 38 ? 3 + 8 = 11

 

 

Използвайки халдейския метод, „september“ (септември) дава 11.

Вземете всички букви в „George W. Bush“ и ги съберете:

 

G + E + O + R + G + E (3 + 5 + 7 + 2 + 3 + 5) =

  25

W (6)

    6

B + U + S + H (2 + 6 + 3 + 5) =

  16

Краен резултат          ?    ?    ?    ?    ?

47 (4 + 7 = 11)

 

Има още неща свързани с името на Джорджи, но нека продължим по реда на нещата.

Ето и още:


N + O + R + T + H

5 + 7  + 2  + 4 + 5 = 23

                                                ? 23 + 24 = 47 ? 4 + 7 = 11

T + O + W + E + R

4 + 7  + 6  + 5 + 2 = 24

 

 

F + L + I + G + H + T                8 + 3 + 1 + 3 + 5 + 4 = 24 + 77 ? 7 + 7 = 14 ? 38 ? 3 + 8 = 11
P + E + N + T + A + G + O + N       8 + 5 + 5 + 4 + 1 + 3 + 7 + 5 ? 38 ? 3 + 8 = 11

 

От тази гледна точка може да попитате, какво е изобщо значението на числото 11 за окултистите?

Това зависи разбира се от въпросната окултна система и с какви точно енергии и йерархии кореспондира тя. Универсално значение никога няма, то винаги е пречупено или през дадена полярност или през нечий светоглед. Затова мога да се опитам да обясня какво означава 11 за хората, които стоят зад случилото се на 11.09., защото е известно какви са техните системи от вярвания и призмите през които пречупват енергиите си.

11 е „главно“ число, както биха ви казали много номеролози. Както вече бе обяснено, то не може да бъде редуцирано до цифра. 11 се асоциира с някой, който е на по-висок план на съществуване. Някой, който носи мистично откровение със себе си. Също така, понякога това е числото-символ на мъчениците.

Като цяло обаче, 11 означава ново начало (в случая пречупено през Тъмна перспектива). В този контекст, кулите-близнаци представляват пластове от мисловни модели, които трябва да бъдат сринати, за да бъдат заменени с нови (системи), точно както религиите, които са тяхно дело, трябва да бъдат трансформирани в нещо, което да обслужва новите енергии. Евреите вярват, че това е лошо число, докато други вярват, че 11 е числото на знанието на бог. Според арабите то се състои от 11 етапа. В окултния орден „Златната зора“ също има 11 стъпки или степени и Алистър Кроули също почитал това число (докато 11 е симптоматично за царството на антихриста и неговият Нов Световен Ред, числото 13 е числото на бунта на сатаната срещу бог и неговият Стар Световен Ред). Кроули пише, че 11 е числото-олицетворение на самата магия и това е една от причините, той да добави 11-ата буква от английската азбука (k“) към неговото спелуване на магия“ (magic + k = magick), както тези, които са се интересували поне малко от Кроули, несъмнено знаят.

Тъй като царството на Тъмната страна е астрологично фиксирано в епохата на Водолея, числото 11 е свещенно за това царство. Както пастор Дейвид Майърс от Last Trumpet Newsletter (Майер е бивш сатанист) обяснява:


Числото 11 е числото на Водолея, тъй като Водолей е 11-ят знак на зодиака.“ (юли, 2001 г.)


Едва ли е случайно, че Антон ЛаВей, основателя на църквата на сатаната, избира числото 11, когато създава единадесетте сатанински правила на Земята. Дали е още случайно, че избира числото 9, когато създава деветте сатанински гряха или деветте сатанински изявления? Помислете пак.

Казах, че 11.09.2001 г. съдържа перфектния символизъм, защото 9 е завършване на цикъл, 11 – ново начало, а 3 (2001 ? 2 + 1 = 3) е създаване и съвършенство. Т.е., когато теглим чертата, и следваме номерологичния ред на „9/11“ (друга причина, поради която датата се промотира в този си визуален вид) имаме вибрационна рецепта от цифри, която означава – край на стария цикъл, начало на нов и създаване на съвършенство. Стъпвайки на тази база, те създават ритуал (предвиден десетки години преди въпросната дата), който да усили тази вибрация и да манифестира техните мисловни модели именно тогава. Говорейки за дуалност, не може да мислим за числото 11 като за нещо, което носи само един смисъл в себе си, тъй като дуалността съдържа както черното, така и бялото. Хората в древността често са се плашили от числото 11, защото наред с просветлението, човек трябва да се изправи и пред промяната.

 

10

 

Избирането именно на числото 11 означава, че ще има големи сътресения когато стария ред бива сменен с нов. И тъй като Тъмната страна е обсебена от ритуализирането на всяко нейно действие, то причина за действията й можем да търсим винаги в историята. Така например тамплиерите били признати в Клермонт през 1118 г. (1 + 1 + 1 + 8 = 11). Авторите на Светата кръв и свещеният Граал“ привеждат доказателства, че първоначалните основатели на тамплиерите са били 9 човека, които се събрали още през 1111 г. и не приемали нови членове за 9 години. Някои казват, че това е номерологичната база за ритуала на 11.09.01 г., което дори да не е основния мотив, със сигурност е част от множеството аспекти на нещата.


Сега ще представя голяма част от най-шокиращите номерологични факти около „атентатите“ и събитията (преди и след тях), които са много свързани (някои от тях косвено) с астрологичната част на нещата, понеже така работи магията. Някои от тях ще бъдат разгледани подробно отделно, заради тяхната по-голяма значимост, други само ще бъдат упоменати:

 

 • 11 септември е 254-ия ден от годината – (2 + 5 + 4 = 11)
 • 11 септември (09) – (1 + 1 + 9 = 11)
 • от 11 септември, до края на календарната година има точно 111 дни (10 х 11)
 • американски авиолинии – АА – 11; апропо, когато наредите номерата на полетите на 4-те самолета, те образуват номерологична поредица – 11, 12, 13, 14. Полет 11 си е 11. Полет 93 = 12 (93, както вече споменах, е друго свещено магическо число според Кроули – обърнато „39“ и 3 х 13). Полет 175 = 13 (13 – от старото към новото, от смърт към прераждане, числото на феникса). Полет 77 = 14 (77 е магическо число, отново важно за Кроули, като информация за него ще бъде дадена по-надолу, както и във връзка с ритуала 777 в Лондон).
 • полет 11 имаше 11 членен екипаж и 92 пътници (9 + 2 = 11)
 • кулите-близнаци приличат на „11“ гледани отдалече, което и символ както на Яхин и Воаз, така и на дуализма, който близнаците представляват (те са вманиачени по генетиката на близнаците); в тяхната религия и церемонии винаги имаме бог и богиня; кулите могат да бъдат възприемани и като два фалически символа, а посланието зад тяхното разрушение е очевидно – подриването на мъжката енергия, защото Кралицата се завръща
 • всяка една от кулите има по 110 етажа (10 х 11)
 • 21 800 прозореца всяка (2 + 1 + 8 = 11)
 • сграда номер 7 имаше 47 етажа (4 + 7 = 11)
 • кула номер 2 рухна 47 минути (4 + 7 = 11) след удара
 • полет 77 (7 х 11) имаше 65 (6 + 5 = 11) пътника
 • крайъгълният камък за строежа на двете кули е положен на 11 септември, 1966 г.; това не само е годината, в която официално беше обявено откриването на Църквата на Сатаната, но също така ако съберем цифрите от датата се получава отново 11 ? 1 + 9 + 6 + 6 = 22, което е 2 х 11; най-очевидното за тази дата е, че тя е същата, в която небостъргачите биват разрушени
 • крайъгълният камък за строежа на Пентагона е положен на 11 септември, 1941 г. (по американската система – September (9) 11, 1941 – (9/11/41). Отново имаме 911-формация.)
 • Ramzi Yousef – 11 букви (осъден за оркестрирането на атаката срещу СТЦ през 93-та г.)
 • New York City – 11 букви
 • The Pentagon – 11 букви
 • George W. Bush – 11 букви
 • Ню Йорк е 11-я щат в САЩ
 • първият асансьор „Скайшафт“ е бил поставен на 44 етаж – 4 х 11
 • на 22 септември (2 х 11) Джордж Буш нарежда американските знамена да бъдат спуснати наполовина точно за 11 дни
 • когато президентът Буш посещава Ню Йорк на 16 септември, първо се снима с пожарникар носещ на каската си номер 164, което номерологично се разглежда като 1 + 6 + 4 = 11
 • точно 6 месеца след 11.09. – на 11.03.02 г., ню йоркското небе бе осветено от 88 (8 х 11) прожектора в памет на жертвите. Прожекторите са насочени нагоре, формиращи 2 сини светлинни стълба (като цифрата 11). Това бе правено 33 дни подред (3 х 11) от 18:30 до 23 ч. (11 ч.)
 • 7 години преди 11 септември 2001-ва пък, на 11 септември, 1994 г., точно след 23 ч. бил откраднат едномоторен самолет Чесна, който се разбива в южната морава на Белия дом. Изглежда 11 септември носи важна синхронистична особеност за САЩ
 • 11 дни след 11 септември, Буш представи пред Конгреса на САЩ т. нар. „PatriotAct“, който на практика анулира всички граждански права на обикновения човек заложени в Конституцията на САЩ. Това има важно окултно значение и синхронизира с началните етапи по въвеждането на НСР. PatriotAct“ е антиконституционен закон отнасящ се до анти-тероризма и се състои от 10 000 страници, които явно са написани със скоростта на светлина за 11 дни. Разбира се, повече от очевидно е, че са били са подготвени много по-рано, защото 11.09. е изкуствено събитие, една от чиито цели бе да се генерира ситуация, в която може да се разгърне въпросния план, който функционира едновременно на множество нива
 • 11 септември 1972 г. – светът е ужасен от случилото се на олимпийските игри в Мюнхен. На игрите са участвали точно 121 държави (11 х 11) и са били убити точно 11 израелски атлети. 29 години след това (2 + 9 = 11) на 11.09.2001 г. се случиха атентатите в Ню Йорк
 • прочутата реч на Джордж Буш старши, в която той обяви необходимостта от Нов Световен Ред бе на 11 септември, 1990 г. в 9 ч. 09 мин. – точно 11 години преди деня на атаката над СТЦ (множество 9-ки и отново 11)
 • на 09.11.05 г. в Аман, Йордания „терористи“ взривяват хотел и убиват 38 души (3 + 8 = 11)
 • на 11.07.06 г. в Мумбай, Индия, друг „терорист“ убива 209 души (2 + 9 = 11) във влак, използвайки 7 бомби, които избухват една след друга с 11 минути разстояние помежду си (77)
 • кометата Еленин мина покрай Земята на 9 септември, 2011 г. Отново интересна дата 09.09.11 г.


Нека сега направим плавен преход към следващия аспект на всичко това.

„Кулата“ представлява златното сечение фи 1,6 персонифицирано като 16-тата карта от Таро – „великото творение“ на масонския „велик архитект на вселената“. Комбинирано с пентаграм (Пентагонът, 5) получаваме 21. Фи е 21-та буква от гръцката азбука. Кулата и Пентагона са уравнението 16 + 5 = 21 (2001 г.), което отключва вратата за новото време, което е управлявано от числото 11. Новата епоха на Водолея, 11-я знак от зодиака. Тази алхимична трансформация бе предизвестена на посветените 33 години преди 2001 г., в илюминатския филм известен като „Космическа одисея 2001“ дело на масоните Стенли Кубрик и Артър Кларк. 33, както всички знаят е едно от важните числа в масонския фолклор.


11

„Кулата. 16-та карта от колодата Таро на Райдър-Уайт, одобрена от Алистър Кроули.

 

Да видим какво представлява кулата като идея и можем ли да открием нещо специално в това.

 


Окултно-архитектурен аспект

Нека първо да разгледаме архетипно какво въплъщава кулата.

Тя е символ на власт, тя може да бъде фалически символ, храм, йерархия, може да бъде възстановка на самата Вавилонска кула, може да представлява сигурност и защита. Последното е особено важно като мисловен модел, защото в миналото много от кулите са били наблюдателници, които плътно са следели за нашественици или врагове – т.е. акта на разрушаването на кулата(ите) е разрушаването на подсъзнателния символ на сигурността и закрилата в съзнанието на човека. Това е много интересно, особено в светлината на факта, че след 11.09. американците с радост позволиха „сигурността“ да бъде вдигната до абсурдни нива, които изцяло нарушават личното пространство на човека, защото хората чувстваха нужда от защита. Някой може да каже, че това щеше да се случи дори атентата да не беше срещу кула. Може би, но е факт, че ненапразно, те избраха точно кула и то две.

Както бе споменато на няколко пъти, кулите имат множество символни пластове. Едно от тях е репрезентацията на Яхин и Воаз и респективно Херкулесовите колони. Херкулесовите колони са взети като символика от испанските Хапсбурги. Те сложили двете колони стилизирайки ги до | |“ на испанския си долар:

 

12


След, което с времето, Америка започнала да ползва испански долари. Точно по тази причина, днес имате 2 черти в символа на американския долар. Това са двете колони:

 

13

 

В номерологичните препратки, вече бе споменато, че строежа както на Пентагона, така и на кулите-близнаци е започнат на дати 11 септември. Крайъгълният камък на сграда 1 и 2 на СТЦ е положен на 11 септември 1966 г. (6 х 11) и близнаците биват завършени през 1977 г. (7 х 11). Строежът отнема точно 11 години. Разрушени са на същия ден, 35 години след първата копка. Пентагонът, който също е част от ритуала е бил започнат отново на 11 септември през 1941 г. Какъв е шанса това да е съвпадение?!

Истината е, че СТЦ е бил построен с идеята да бъде унищожен. Защото това е ритуал. Само 3 дни след самия акт, те вече бяха обявили, че имат проект и дизайн какво да бъде построено на мястото на разрушените сгради. Как е възможно това, при положение, че самите сгради още пушеха, имаше заклещени хора и всичко бе хаос – как някой бе изготвил проект и знаеше какво ще има на мястото на кулите?! Това ли бе най-важното в онзи момент? Да започне да се строи отново, предвид, че хората още бяха затиснати под останките? Това е лицемерието и безочието на Тъмната страна.

Имало е проект, защото той е бил планиран от десетилетия.

Естествено в чия чест са построени кулите и кой е основния им акционер и строител? Два въпроса – един отговор – Дейвид и Нелсън Рокфелер! Братя (11). Част от илюминатските фамилии, една от основните фракции управляваща Америка.

 

14

 

Горната снимка е много показателна и е от началото на строежа на СТЦ. Символично имаме две 11-ки формирани от кулите на макета и двамата братя. Неслучайно, сграда 1 и 2 на СТЦ са наричани „кулите-близнаци“. Не защото са наглед идентични (а това не е съвсем така, защото едната кула има голяма антена на върха си, а другата – не), а защото са били посветени на двамата братя. Близнаците разбира се са асоциирани с Меркурий, който е познат още като Хермес. Обяснявам.

11 септември от грегорианския календар е първия ден от Новата година по коптския календар, който пък е продължение на египетския календар. Първият месец от този календар е „Тут“, наименуван на египетския бог Тот, гръцкия Хермес и римския Меркурий, които в крайна сметка са манифестация на едно и също същество назовавани в различните култури с различни имена. Според мистичните традиции Тот изписал 2 колони с древна мъдрост и тези колони евентуално станали познати като колоните на Хермес. Последният бил познат, освен всичко друго, като патрон на пътищата и границите и в негова чест се издигали правоъгълни или квадратни колони, наричани „херми“, които били маркери на пътища или гранични зони. Имайки предвид тези факти, кулите-близнаци могат да бъдат разглеждани като модерни кули на Хермес, разрушени в негова (или на Тот) чест от първия ден на коптската Нова година в месеца носещ неговото име. Кулите-близнци по този начин биват огромни жертвеници, разрушени в най-големия и глобален световен ритуал в историята (освен двете Световни войни). Тот, освен всичко друго, е и бог на магията, което предвид характера на случилото се на 11 септември може да бъде лесно разбрано от окултна перспектива. По подобен начин, Хермес бил считан за психопомп – водач на мъртвите, който им помага да намерят своя път към отвъдното – също толкова очевидно предвид всички загинали на тази дата, които е трябвало да намерят своя път до... само те си знаят къде и защо.


Интересно, че след атаките от 11.09. и разчистването на отломките, бе построен монумент. Гледайте следващото видео и ще видите всевиждащото око, което хората формират. Илюминати не само направиха всичко пред очите ни, те ни се подиграват.

 


Free Joomla Extensions

 

Както виждате имаме imprint след imprint, не само като абстрактна идея чрез символизъм, астрология и номерология, но и на самото място на ритуала. Което закономерно ни води до необходимост от задълбаване във всичко това...

 

 

Други окултни аспекти и събития около световния ритуал на 11.09.

Едно от най-странните събития около 11 септември и окултната магическа връзка около него, е едно и от най-малко коментираните. Парадоксът около това се засилва от факта, че въпросното събитие е излъчено по телевизията, броени минути преди самолета да удари първата кула.

Става дума за т. нар. „PetGoat“-видео, което можете да гледате по-долу:

 


Free Joomla Extensions

 

Става дума за следното (за тези, които не знаят английски).

Докато Америка е привидно под терористична атака, президента Буш е на посещение в някакво училище в класна стая слушайки някакви деца на нещо като конкурс по спелуване или правопис. Шокиращи са думите на самите деца, които хората знаещи английски ще намерят за странни предвид ситуацията. Последните думи, които са припявани неколкократно от тях, точно преди в ухото на Буш да бъде прошепнато за рухването на кулите-близнаци, са: Kite! Steel! Plane! Hit! Must!“, което съответно значи: „Летя! Стомана! Самолет! Удар! Трябва!“. Ненужно е да казвам, колко зловеща е тази комбинация от думи предвид събитията, които се развиват в същия момент в Ню Йорк, без самите деца да знаят това (на пръв поглед). Интересно е да се спомене, че първата дума „kite“, има множество значения, като повечето от тях пасват на ситуацията. Тя значи още „лек самолет“, „хвърчило“ и се използва за метафора, като за нещо, което лети, но се управлява наземно от повърхността обикновено с дистанционно (думата е аналогия на марионетка, но летяща), което е доста добра алюзия за пилотите на самолетите сблъскали се с кулите, които са били под абсолютно mindcontrol-влияние по линия на ЦРУ. Да не говорим за възможността самолетите да са били изцяло контролирани от земята посредством технология, която без всякакво съмнение съществува. Останалите думи (под формата на напеви) говорят сами за себе си.

Нещата не свършват дотук. В следващите 20 минути, Буш слуша класа да чете история за коза, която унищожава всичко по пътя си, но в крайна сметка става герой. Разбира се, тук говорим за Пан като за символ на хермафродита Бафомет, който е антропоморфен символ на сатаната. Вследствие книгата бива изтеглена от пазара заради твърде очевидните паганистични препратки.

 

                                 15-0 15-1

 

Между другото, той е абсолютно невъзмутим през цялото време, макар вече да е информиран от асистента си, че СТЦ е атакуван. По-късно, той казва, че е трябвало да бъде хладнокръвен за пред децата, но дори обикновен профан от форума на abovetopsecret ще се досети, че причината е, че той няма защо да бъде изненадан от ставащото. Той знае че това ще се случи, защото е част от неговия дизайн. Това е като да сте на мястото на уговорената ви среща и когато очаквания от вас човек дойде, вие да бъдете изненадан, че го виждате.

Няма никакво място за съмнение в съзнанието ми, че цялото събитие в училището е оркестрирано, което се подсилва от факта, че то е излъчено по телевизията. Всичко това цели подсъзнателен imprint на масово ниво като непосредствен predictiveprogramming за предстоящото. По-пълна версия на видеото, можете да видите тук:

 


Free Joomla Extensions

 
Тези, които го изгледаха могат да открият много други улики за ритуално поведение. Комбинацията от думи, тяхната интонация и церемониален напев, децата и начина по който се покланят уж за да вземат листите си от земята – всичко това е предпланирана постановка и няма да се учудя ако всички в тази класна стая са програмирани до един. Цялата идея е, че този вид енергия се приема много по-лесно от деца, защото хората са отворени към тях по природа, вярвайки в тяхната чистота. Точно по тази причина събитието е излъчено по телевизията и нищо в неговата режисура не е случайно.


(Ще отворя малка скоба, за да кажа нещо, което винаги съм искал. Лично аз винаги съм се чудел на късогледото твърдение, че Буш е имбецил. Обикновено тази позиция се заема от хора, които уж се интересуват от конспирации и знаят, че публичният образ на един човек обикновено е изграден от задни мисли, които да провокират дадени образи и впечатления у масовата публика. И въпреки това, те се връзват на изградения дебилен образ за този човек. Буш няма как да е тъпанар поради естеството на това, което е. Може да играе умишлена роля на тъпанар, защото така му е казано (или по-вероятно, защото има такива предпрограмирани модели във фрагментираната си матрица), но не е тъпанар. Този човек изигра много добре картите си и постла червен килим за НСР, както никой друг не го е правил, отклонявайки вниманието на масите със своята „глупост“ в точните моменти, като илюзионист, който ви кара да гледате дясната му ръка, докато вади гълъб от сакото си с лявата.

Както повечето от читателите на този сайт знаят, елита винаги действа по начин такъв, че тези, които са част от осъществяването на техния план, обикновено биват потомци на древни крале и царици по кръвна линия. Такъв е случаят и на Джордж Буш (разбира се, в момента говоря за Буш-младши), който е директен потомък на кралица Елизабет, крал Джордж III-ти и според някои внук на Алистър Кроули. Буш е 13-ти братовчед на кралица Елизабет. Както знаете, изборите са без значение, всичко което е нужно е правилната потомствена линия. Ако разгледаме нещата в още по-голяма дълбочина, ще открием, че Буш е свързан генетично с почти 75% от бившите президенти на САЩ, като Рузвелт, Никсън, Кенеди, Хуувър, Вашингтон и Джонсън. Родословното дърво на Буш може да бъде проследено чак до Юлий Цезар и Август. Като вземем предвид и това, че за да станеш президент на САЩ, си проверен от илюминати номерологично, астрологично и чрез каквато друга окултна система съществува, означава, че точно Буш е трябвало да бъде президент в онзи момент и няма никакво съмнение относно това. Той е човекът, който в точния момент е бил с най-добри шансове да изпълни плановете им, а те не са глупави хора. Т.е. – няма шанс този човек да е там, да е случаен и да не е най-доброто, с което Тъмната страна разполага към настоящия момент за целите й. Така че следващият път, когато си помислите, че Буш е глупак, проверете отново перспективата си, без да разсъждавате първосигнално.)

 

Обратно на случката в училището.

Предвид, че това е планирано събитие, то всеки детайл е изчислен и няма случайни неща, точно както няма случайни неща в поп-културата и робите Монарх.

Обикновено, където има синхроничности, има в действие някаква форма на магия (а събитието 11.09. е изнизано от номерологични и астрологични синхроничности, както вече надявам се стана ясно), а където има магия – има специални проявления, около които има специфични улики, които повечето от вас ще започнат да откриват сами с времето. Можем ли да твърдим, че случката в училището е сложна магическа проява? Определено можем да правим разчитания на това проявление според този принцип. Това са поредица от символи, дори да не е умишлен акт. Символ на енергията витаеща около нещата, imprint-ваща участниците и случването около тях. За да разберете това, трябва да разберете как работи магията и да се освободите от порочната представа за „незначителните детайли“, като тук не говорим за окултно вманиачаване, а за окултно разбиране. И има голяма разлика между двете.

Когато рецептата на ритуала е спазена се привличат дадени енергии. Енергии, които могат да се манифестират само чрез ритуална магия и не могат да бъдат симулирани с технология. Няма как да се симулира това например (кадрите са от CNN):

 

16 17


Това са манифестации от мисъл-форми, по което можете да разберете какви са енергиите около дадено събитие. Тяхното проявление става възможно по магически начин чрез субстанциален елемент. В случая това е огън и съзнанията проявяващи се в такъв момент се наричат огнени духове. Това е 100%-во доказателство, че си имаме работа с магически ритуал.


[Апропо, безспорен факт е, че дисковете на рок-групите занимаващи се с черна магия и използвани от илюминати за масов imprint върху населението като Black Sabbat, KISS, Metallica, Iron Maiden, Motley Crew, Led Zeppelin и т.н. са фабрично имплантирани чрез радионика с мисъл-форми, свързани по магически начин с магията на Тъмната полярност, което води до mindcontrol-резултати у публиката. Научих всъщност, че ако едни такива оригинални дискове биват събрани на едно място и изгорени, ще бъдат забелязани същите огнени духчета в огъня и дима, заради магическите предпоставки заложени фабрично при създаването на тези дискове. Дали такова нещо наистина може да бъде наблюдавано, не мога да твърдя със сигурност, но определено има логика. Навярно това е и една от главните причини за борбата срещу пиратството. Защото пренебрегвайки оригиналните копия, те не могат да извършват магията си над хората точно по тази определена линия (правят го по много други така или иначе обаче).]


Доколкото знам, въпросните кадри от CNN са ясно забелязани дори от операторите, на които в един момент им е било казано да снимат от други ъгли. Интересното е, че ако това беше просто дим, той би се разпръснал за няколко секунди. Тези лица обаче стоят 20-30 минути. Което ни отвежда до алхимичната страна на нещата.


18

 

 

Алхимичен аспект

Алхимията преминава през три основни процеса, всеки от който е ознаменуван от различна цветова фаза:

 

Черно – бременност или Sol Niger – Черното слънце, където материала бива поглъщан

Бяло – където материала се трансформира

Червено – завършения продукт


Черната и бялата фази на алхимичната реакция са традиционно асоциирани със символа на змията. Черната фаза на черната змия се заменя от бялата фаза на крилатата змия. Както можем да видим, през този процес премина и събитието на 11.09.


19

Черният издигащ се дим от кулите се извива като огромен левиатан над града

 

20

Белите облаци от прах и дим, които придружаваха рухването на кулите на СТЦ

 

Но къде е летящата змия?

Добър въпрос.

Преди няколко години из интернет се завъртя една снимка, която показва нещо, което прилича на дракон летящ над улиците на Манхатън, право към останките от двете кули. Говори се, че тя е направена от ню йоркски полицай на сутринта на 11 септември, 2001 г. Той казал, че щракал различни кадри безразборно из улиците и не забелязал нищо необичайно, докато не прегледал снимките си вкъщи. За съжаление, снимката вече не може да се намери в интернет, въпреки че се спекулира, че може би е тази:


21

 

Аз самият не съм сигурен дали това е действителната снимка или нейна приблизителна интерпретация, подсказваща какъв е бил оригинала. Засега няма данни снимката да е фалшива или подправена. Някои дори спекулират, че това е Мотман, което не е много учудващо, предвид, че има данни за НЛО-активност около събитието 11.09. и легендите, че Мотман винаги се появява преди и след големи бедствия. На практика няма никакво значение за мен дали снимката е фалшива или не. Това което има значение е, че такова същество съществува и по този начин прави връзка между белия пушек на СТЦ и крилатата змия в алхимичния символизъм.

Накрая, имаме одухотворяването на земен материал – крайната цел на алхимика, който се опитва да промени своето материално тяло в светлинно. Точно това виждаме тук. Масивните стоманени кули на СТЦ са трансформирани в двойка светлинни стълбове.


22

 

Алхимичният процес на 11.09. изглежда прескача червената фаза и се фокусира главно на черната и бялата. Редуцирането до емблематичното черно и бяло е свързано и с масонските мозаични подове, които освен това са свързани с идеята за пътуването във времето, обозначавайки по този начин връзките между пространство, време, светлина и мрак.

 

Трите колони на масонството са свързани с алхимията и Кабала и са замислени да бъдат представени от сгради 1, 2 и 7 на СТЦ. Забележете, че двете колони отляво и отдясно на рисунката са придружени от Слънцето и Луната.

 

9

 

 

Black Sun Microsystems

Алхимиците вярвали, че имало 2 слънца в небесата: едно скрито, което е чисто „философско злато“ и едно видимо, профанно „материално злато“. Според някои езотерични традиции „тъмно, поглъщащо огън“, като характеристика на материалното слънце, довело до неговото наименование – „тъмното“ или „черното слънце“, което окултните ордени на нацистите почитали (макар те да имат по-различна версия за нещата). Както вече бе казано, „Sol Niger“ е също така и името на първия процес в алхимията – поглъщането.

 

23

Черното слънце или „Schwarze Sonne“ на нацисткия мистицизъм

 

Всичко това става още по-интересно, когато си дадем сметка, че Sun Microsystems имаха офиси на 25-я и 26-я етаж на кула номер 2 на СТЦ – областта, която се асоциира с Идентичността в кабалистичния модел. Логото на Sun Microsystems е не особено умело дегизирана свастика, много подобна на тази, използвана от нацистите.

 

24 25

Отляво – оригиналното лого на Sun Microsystems, отдясно – слетите елементи, формиращи свастика

 

Възможно ли е Анди Бектолсхейм, основателя на Sun Microsystems, да е спящ нацистки агент (виж статията за Монарх за това какво е „sleeper“)? Човекът определено има подходящия генетичен произход бивайки рус германец.

На 27 януари, 2010 г. пък, Sun Microsystems бе погълната от корпорация Oracle за 7.4 милиарда долара (7 + 4 = 11). Компанията сега се казва Sun Oracle (навярно случайно, но част от логото е червено, което може да алюзира за последната, червена фаза, в алхимичния 11.09.-ритуал). Като оракула на слънчевия бог Аполон в Делфи. Това обединение маркира прехода от черното слънце, към златното слънце на алхимиците.

 

26

 


Измеренията на Бездната

За да разберем алхимията е казано, че трябва да имаме знание за Кабала.

 

27

 

Дървото на Живота е важен символ в Кабала, тъй като е свръзка за много вътрешни концепции. То може да бъде разбито на 3 части или „Колони на Истината“. Това са Активната Колона, Пасивната Колона и Колоната на Светлината.

Каквото се случи в Активната Колона, трябва да се случи и в Пасивната, за да бъде бог „задоволен“. Както знаем, двете кули имаха същата съдба на 11.09. Но сграда номер 7 имаше друга дестинация – тя рухна без да бъде ударена от самолет.

Докато Дървото на Живота може да бъде разбито странично, то може да бъде подразделено и по дължина. Тогава можем да видим ясната връзка между неговата форма и кулите на СТЦ. Вижте диаграмата по-долу:


28

 

10-те сефирота (или сфери) са свързани в кабалистичното дърво и са част от междуизмерна йерархия. Според дадени окултни системи (макар и със съмнителна стойност от лично моя гледна точка) сферите представляват чакрите и коренните раси.

От горната картинка можем да видим, че областта където се блъснаха самолетите се нарича Бездната или Мистерията (много подходящо име предвид обстоятелствата).

Бездната е измерение, което лежи на самия ръб на Сътворението. То е населено от небалансираните и онези, които не са паснали на съществуването. Като такива, това е демонична реалност, не много различна от християнската концепция за ада. Алистър Кроули твърди, че е преминал през тази реалност в едно от своите астрални пътувания извън тялото.

Ню йоркският мултимедиен творец Пол Лафолей е работил върху плановете на Южната кула на СТЦ за период от 18 месеца. Творчеството на Лафолей е свързано с измеренията, пътуването във времето и утопията. Той често интегрира странни пространствени йерархии в картините си, които са доста свързани с Кабала.

Но как можем да знаем със сигурност, че Кабала е свързана със СТЦ? Е, според Пол Лафолей, не е.

 


Free Joomla Extensions

 

Когато Freeman пита дали архитекта на СТЦ Минору Ямасаки е бил повлиян от Кабала, Лафолей решително отрича това. Личното мнение на Лафолей е, че Ямасаки е праволинеен капиталист и следователно – неспособен на езотерична мисъл или действие. Ще видим защо това не може да бъде вярно, малко по-късно.

Според Лафолей, неговата работа е опит за отваряне на междуизмерни портали или врати. Тези портали са описани като „аномалии“ и представляват преминаването от едно измерение в следващото. Интересно е, че човек, който е толкова въвлечен с пътуването до други измерения е развълнуван от работата по СТЦ, виждайки го като акт по създаването на портал. Окултистите знаят, че пращящите звукове, като тези, които неизбежно придружаваха рухването на Кулите на СТЦ, са междуизмерен вълнов модел, способстващ просмукването на ниски енергии от прилежащите им измерения. Картината на Лафолей злокобно наречена Измеримост – Манифестацията на Вярата“ и която съдържа множество препратки към Кабала, е била официално нарисувана през 1995 г. Въпреки това съществуват ретроспективни версии на същата картина, които той е правил през 60-те. Това е същият период, в който той е работил за архитектурното сдружение на Ямасаки и е интересно, че картината съдържа същите величини на кула номер 2 закодирани в нейната геометрия. Вижте диаграмите (кликнете върху тях за по-голям размер). Съзерцавайки ги, човек не може да се отърве от чувството, че Лафолей е бил нает за проекта, заради неговия интерес по измеренията, пътуването във времето и философските утопии.

 

29 30

„Измеримост – Манифестацията на Вярата“ от Пол Лафолей, 1995 г.

Отляво – оригиналната картина.

Отдясно – картината на Лафолей наслоена с асансьорната система на кула номер 2 на СТЦ.


Много хора не знаят, но близнаците са били проектирани специално срещу удари от самолети. Защо някой е решил, че именно такъв може да бъде случая – „не е ясно“. Може да е стандартен протокол, може да не е. Техните множествени вертикални подпорни колони обаче ги правят да изглеждат аналогични на дървета. Световното дърво Игдрасил е име дадено на коридорите, които свързват деветте свята на мултивселената.

 

30.5


Роман Полански направи окултния филм (по книга) Деветата Порта“ с Джони Деп. Деветата порта е междуизмерна врата, която води до трона на Хелхеймр, което е реалията на богинята на смъртта Хел в древнонордската митология. Интересни неща, не смятате ли?

 

В началото на горното интервю, Лафолей обяснява как е искал да построи 17 моста между двете кули, за да улесни евакуациите при евентуална критична ситуация. Той обяснява, че 17 е магическо число. Когато Ямасаки чул за това, той освобождава Лафолей от работа преждевременно. Ямасаки искал две свободностоящи кули, които да вибрират визуално.

От този разговор става ясно, че Лафолей много е искал да приложи някакви сакрални системи и номерология към структурата, въпреки позицията на Ямасаки.

Тук е място да обърнем малко внимание на числото 17 и неговото значение за събитието 11.09.

За да стигнем дотам с разбиране обаче, трябва първо да минем през няколко други неща.

 

Южняшки Истории“ (2006 г.) е един от най-странните, ненатрапващо се програмиращи и ритуалистични филми свързани с НСР и пътуването във времето, които някога съм гледал. Това е продукция, която със сигурност има стойност и някой ден ще я гледам отново, като може би ще има и анализ. Препоръчвам този филм, ако можете да го разберете (защото това не става от първия път).

Това, което ни интересува в момента, с цел разплитането на нашата история обаче, е фрагмент от този филм.

 

31

 

На снимката виждаме офицер Роналд Тавернър, който преживява забавяне в своето огледално отражение – следствие от неговото пътешествие през времето.

За да обясним това, трябва да се върнем още по-назад, към един друг филм – Видеодрум“ със сценарий и режисура на Дейвид Кроненбърг (интересуващите се от кино, знаят какво значи това име и какво да очакват). „Видеодрум“ е за размиването на границите между човека и машината, до степен, в която естеството на реалността бива изменено.

 

32


Освен, че филмът е един от първите, които загатват за техниките за програмирането на масата чрез телевизията и създаването на специфично програмиран човек-убиец тип Монарх само чрез визуални внушения, намирам за интересна и синхроничността, че филмът излиза през 83-та г., когато е кулминацията на един от най-големите проекти за контрол на съзнанието изобщо, а именно – Монтоук (което ако няма пряка връзка, има поне магическа – косвена такава). Друг интересен факт за филма, е че в него участва Дебора Хари. За тези, които не знаят, тя е вокалистката на небезизвестната new wave пънк група Blondie. Те издават своя трети (и най-известен) албум „Parallel Lines“ в Ню Йорк през 1978 г. Parallel Lines“ е свързан с кулите-близнаци по няколко различни начина. Разбира се, само с един бърз поглед върху обложката на албума, можете да разберете, че става дума за програмиране Монарх. Контрола над съзнанието не е основна тема тук обаче, затова ще продължа с филма.

Накратко сюжетът се свежда до подсъзнателни съобщения закодирани в излъчването на нелегално и закодирано предаване, което превръща хората в манджурски кандидати. (Излъчването на терористичните атаки на 11.09. са типичен пример за масов mind control, който използва страх и постоянно повторение като метод за хипнотично обособяване.)

В началото на филма, Макс Рен, изигран от Джеймс Уудс, пристига в хотелска стая на японска ТВ-компания наречена Хирошима. Влизайки в тази стая, неговото отражение е хванато от огледало.

 

33

 

Огледалата (а наред с това отражението и дори сянката, като неща, които аз причислявам към една и съща магическа група) са много важен окултен символ, което респективно, както вече стана ясно, се проектира и в символизма и методите на проект Монарх. За тях, езотеричния смисъл зад тях и това, което те представляват в тази реалност, ще има отделно изследване догодина. Засега ще кажа, че едно от тяхното значение е, че са символ на дуалността. Което означава, че те са взаимозаменяем символ с нещо друго характерно заместващо дуалност. Като черно-белите масонски подове например. Такива архетипни замествания са възможни и се ползват в магията. Няма да задълбавам в момента какво точно имам предвид. Тези които имат набора от знания разбират прекрасно и в момента.

Хотелът (продължавам с обсъждането на филма) също е пространство, което може да бъде символ на дуалност, защото представлява бинарен модел между това което е лично и това, което е публично. Хотелът е много добра метафора. Затова в много шаблонни конструкции на програмирани хора, основната матрица е хотел, а в стаите „живеят“ различните програмирани вътре личности.

По-късно във филма, Макс отива да се срещне с Харлен – видео-пират, който се опитва да разшифрова нелегалния сигнал на Видеодрум. Той споменава, че сигнала има 53 секундно закъснение, което означава, че неговия източник е някъде в Азия. Следващият път, в който се срещат, Харлен казва, че закъснението е било уловка и сигнала е от вътрешността на САЩ.

Цялата тази идея за отражение и закъснение е много интересна.

В обикновена ситуация, светлината пътува толкова бързо, че отражението реагира на движенията ни моментално, в момента, в който ги правим. Закъснение няма.

Причината поради, която това е важно, е защото кулите-близнаци символизират дуалността. Те са огледални изображения една на друга. Каквото се случи на едната, трябва да се случи и на другата в реално време. Но както знаем, имаше закъснение от 17 минути между удара на първия и втория самолет.

Което ни връща отново на „Южняшки Истории“ и офицер Роналд Тавернър, чието отражение в огледалото е забавено спрямо реалните му физически движения. Това много прилича на забавянето между разрушението на кула номер 1 и кула номер 2 на сутринта на 11-ти септември, 2001 г.

 

И за да се върнем там, откъдето започнахме – какво е значението на това закъснение от 17 минути?

17 има голямо значение за окултистите, но неговата истинска роля тук, е отново... светлината и нейното отражение. В есенни месеци като септември, на светлината й отнема 8.5 минути да достигне Земята от повърхността на Слънцето. Това означава, че светлината от първата експлозия е имала точното (до секунда) време да напусне Земята, стигне до Слънцето и да бъде отразена отново във времето на втората експлозия, точно около времето на есенното равноденствие. (Апропо, циклите на Слънцето са на 11 години.)

Много вероятно е да възникне въпрос от рода на „що за простотия пък е това?“ :)

 

Ето за какво става въпрос.

Древните мистични култове вярвали, че Слънцето е гигантско огледало отразяващо енергия от по-високо измерение. Илюминатските групи участващи в изпълнението на окултния ритуал на 11.09.01 г. се нуждаели да обвържат действията си със Слънцето, в контекста на това да създадат нов център на контрол за световна доминация.

Забавянето на отражението на офицер Роналд Тавернър е свързано със забавянето в илюминатския ритуал свързан с двете кули. Във филма, Роналд Тавернър също има „брат-близнак“, който се казва Роланд Тавернър, който всъщност е друг Роналд от 1 час напред във времето. Роналд се взира назад във времето с няколко момента, когато гледа своето отражение, като това може да се каже и по друг начин – светлината от миналото пътува до бъдещето. Тези, които имат по-тънко езотерично усещане, могат да видят, че корелациите между „Южняшки Истории“ и 11.09. предполагат въвличането на пътуване във времето (или по-скоро пътуване до паралелни реалности) в окултния ритуал, на който станахме свидетели преди 10 години.

Офицер Роналд Тавернър също е от друга реалност, защото неговия дубликат от миналото никога не е преминал през пространствения портал, през който той е. Ако това бе другояче, това щеше да наруши познатите ни закони на казуалността и цялата времева линия трябваше да се рестартира.

И така, въпроса е – какво по дяволите е общото между паралелните реалности и 11.09.?

В пространството има една хипотеза, която от моята перспектива, мога да оценя като стойностна и заслужаваща вниманието си. Хипотеза, която звучи много откачено за широката публика, но в светлината на това, че говорим за окултен stargate-ритуал придобива по-приемлива форма.

Нека възприемем това по-скоро като урок по езотерично мислене и многоизмерно възприемане на света и респективно – магията, защото тя никога не е еднофасетна и действа на множество планове едновременно. Помнете също така, че илюминати не искат контрол само върху тази реалност, а върху няколко. Нещо, което е възникнало като идея по нацистко време и е развито главно отново в Монтоук и в момента се продължава официално чрез ЦЕРН – а именно – сливането на нашата реалност с такива, където НСР вече е на власт.

 

Какво ако (и нека помним, че това е голямо „ако“), самолетите никога не са се врязали в сградите, но вместо това са преминали в друго измерение? Това например би обяснило защо те просто се „разтопиха“ в стоманената рамка на кулите. Пасажерите на самолетите, ако са оцелели след предполагаемия скок, сега са в друга реалност, където близнаците може би дори не съществуват. Това би означавало също, че цялата структура на СТЦ е била инженирана като междупространствен портал с атрактор, построен някъде от другата страна. Дали въпреки всичко илюминати в крайна сметка не са ползвали номерологичните сакрални планове на Лафолей?

А възможно ли е изобщо да е нямало самолети и всичко да е било просто телевизионна инсценировка? В тази връзка, по-долу ще видите 2-те части на едно 22-минутно видео, което ГОРЕЩО ви препоръчвам да гледате, защото си заслужава, дори да сте от тези хора (аз самият съм от тях), на които разследванията около 11 септември не са интересни. То е много иновативно и доста по-различно от всичко, което сте гледали за 11.09., бивайки добре аргументирано в полза на това, че самолети въобще не е имало.

 


Free Joomla Extensions

 


Free Joomla Extensions

 

Малко по малко се приближаваме към идеята за манипулация много по-голяма и характер много по-окултен, отколкото сме смятали някога. В един момент мисълта започва да тече в съвсем различна посока, от натрапваната дори от тривиалната конспиратология.


Когато започнах да мисля за stargate-теорията около 11.09. и се опитах да намеря из архивите на съзнанието си някаква препратка в културата ни към тази идея (освен откъса от The 10th Kingdom“ със соломоновите врати, с който започнах този текст), за моя изненада – открих такава. Става дума за сериала Fringe“ (чийто 4-ти сезон започна на 23 септември по време на есенното равноденствие – helloooo… anybody there?!...), с който вярвам – повечето от читателите на този сайт са запознати (а ако не сте, вземете се запознайте, а?).

Накратко, във „Fringe“, главната актриса (която между другото дразни много) го раздава ФБР и се казва Оливия Дънъм и има способността да преминава от една паралелна реалност – в друга. В края на първи сезон (поне сега си мисля че беше тогава) тя открива тази своя способност и за пръв път прескача от „другата страна“ и се озовава... къде?... В кулите-близнаци, които никога не са били разрушавани в онзи пространствен вариант. Намирам това за свръх-емблематично, предвид, че „Fringe“ е най-програмиращия сериал, който някога съм гледал, като в почти всяка серия има толкова много programming clues, че вече имам записки от няколко страници.

Както и да е, това, което исках да кажа е, че този сериал не е случайна продукция и зад него стоят хора с окултни познания и личности въвлечени в контрола над съзнанието като за Дж. Дж. Ейбръмс със сигурност мога да кажа, че е handler, при това доста безскрупулен и жесток с робите си. Фактът, че междуизмерната връзка с кулите-близнаци е показана точно там, е достатъчно доказателство за мен, че такава връзка наистина има и трябва да бъде взимана насериозно.

 

(Странична случка по време на писането на материала: Винаги когато пиша нещо съзнанието ми е заето с тематиката, която изследвам, без значение какво правя през деня. Една част от вниманието ми перманентно е насочена в посоката на въпроса по който пиша.

И така, докато голяма част от материала, който четете в момента вече бе готов, се случи така, че прекъснах писането за 3 дни. На втория ден, без изобщо да съм търсил такова преживяване на съзнателно ниво, имах астрално пътуване във времето в моментите на рухването на кулите (не съм сигурен в коя точно от двете бях, но ако трябва да спекулирам, бе втората), като се озовах вътре, на някой от високите етажи, сред хората. Беше много тежко за мен изживяване, защото усещах ужаса и отчаянието на всички, които бяха заклещени и нямаха никакъв изход от този смъртоносен капан. Изживявах шока и смразяващата паника на всички в помещението, в което бях, сякаш я изпитвах аз, което бе доста интензивно преживяване. След няколко мига на доста крайни емоции, които ми се сториха като часове, разбрах защо съм там. Забелязах, че хората са ужасени и от един допълнителен фактор, който ги караше да се побъркват още повече от случващото се. Вътрешността на стените на сградата сякаш омекваха, като в анимационен филм и започна да се усеща много наситена междуизмерна дейност. Пространството изтъняваше и в този миг разбрах, че това е резултат от магическия ритуал, който се разиграваше в онзи момент. В онзи момент всичко стана твърде наситено за мен и се оказа повече отколкото мога да поема. Върнах се в тялото си, целия плувнал в студена пот, с много неприятно усещане от преживяното и не успях да спя пълноценно през остатъка на нощта. Хората там бяха избрали много интересен край на живота си и нямам никаква представа как се е разиграло всичко след последната сцена, на която станах свидетел.

Това лично преживяване едва ли ще означава нещо за някого, който чете този текст, но за мен то не оставя никакви съмнения, че в случилото се на 11.09. има междуизмерна магическа връзка, като част от ритуала, който бе извършен там.)

 

Тъмните Кули

Снимката по-долу е много интересна и хваща две призрачни сенки на мястото, където някога са стояли двата небостъргача. Тя е направена от група туристи ирландци и от това, което може да се види, фотографията е истинска. Навярно забелязвате от включените дата и час, както и от светлините на колите и рекламите, че снимката е правена при здрачаване. Традиционно, надвечер, в късните часове на следобеда, точно когато светлината и мрака започват да преливат едно в друго, границите между световете са най-тънки.

 

34

 

Логичният въпрос е – какво може да бъде това?

Изключвам оптичен ефект поради металогиката и начина на мислене в този сайт. Формациите са твърде правилни.

Остават няколко главни възможности и много техни вариации, като няма да се спирам поотделно на всяка от тях.

Може да са фантомно образувание формирано на база колективно съзнание и спомен за това какво е имало някога там. Все пак всяко нещо от такава значимост и с такъв край засмуква в себе си огромна енергия, която подхранва самата му структура като чисто фантомна формация. Не само живите същества имат такива фантомни остатъци (откъсната част от листо дава енергиен отпечатък на цялостната си структура, а човек с ампутирана ръка все още усеща енергийната матрица на ръката си, която макар физически да липсва, все още съществува като шаблон, докато не се разсее с времето), но и много постройки, особено от окултен и ритуален характер, какъвто е случаят със СТЦ.

Може да е imprint от магическия ритуал, който така или иначе се е разиграл там и това да е част от целта на лицата отговорни зад всичко това.

От друга страна, тъй като вече обсъдихме теорията за междуизмерния портал, сенките могат да са резултат от периодичното отваряне на този портал по часовете около здрачаване или т. нар. „часове на вещиците“. В този случай тъмните сенки, не са никакви сенки, а преходни области, където процент от светлината в нашия свят „изтича“ и се абсорбира от друго (навярно съседно) измерение.

Друга възможност в тази посока е, при изтъняването на реалностите да виждаме енергийните контури на небостъргачите от другата страна, където те никога не са били разрушавани, точно както във „Fringe“.


 

Задълбочен преглед на окултната архитектура и междуизмерната връзка

След вече предоставената информация, имаме малко по-солидна основа, върху която можем да продължим разкодирането на нови пластове в иначе вече обсъждани по-горе аспекти.

Както навярно сте се досетили, Лафолей по всяка вероятност греши като обявява Ямасаки за тесногръд капиталист без каквото и да е окултно влияние в работата си. Говорейки чисто архитектурно, Ямасаки отчасти иска да пресъздаде Мека, ислямската свещена земя, в Ню Йорк (това е официална информация). Странна посока на мислене за някой капиталист.

 

35 36

 

Скулптурата, която виждате горе вдясно преди стоеше между кулите-близнаци, и се нарича „сферичната кариатида“. Тя е направена от Фриц Куниг и е по-позната просто като „Сферата“. Интересното е, че Куниг е започнал да работи върху нея в Бавария, същото място, където се е случило официалното формиране на ордена на илюминати. Както споменах, Ямасаки е искал площада и прилежащата към него сфера да бъдат репрезентация на голямата джамия в Мека, а самата сфера да бъде аналог на Кааба и нейния свещен крайъгълен черен камък ben-ben в частност (тези, които са чели Историята на Звездния Старейшина“ със сигурност са запомнили какво е „ben-ben“). Някои традиции твърдят, че този камък е коничен бидейки, предшественик на обелиска и пирамидата и е същия египетски ben-ben от древния Хелиопол. Обелискът, сферата, пирамидата и ben-ben са много тясно свързани.

Интересно е, че ритуалите по обикалянето на Кааба са директно заимствани от древен Египет, когато пирамидите са били обикаляни като част от церемониите по прецесията. Точно по тази причина, Сфера е била направена да се върти на всеки 24 часа. Тя имитира прецесионните ритуали около Кааба и Гиза.

 

37

 

Много изследователи твърдят, че целия СТЦ-комплекс е копие на Гиза с трите пирамиди, като 3-тия аналог се явява сграда номер 7.

 

38 39

40

 

Трябва да разберете, че това е напълно естествено предвид, че пирамидите (не само тези в Гиза) са единствения запазен паметник останал от времето, когато Империите Сириус и Орион са се разхождали свободно по Земята. Те имат свещено значение за илюминати, които боготворят всичко извънземно и при всеки възможен случай интегрират този модел в своята архитектура и философия, защото това е отличителен белег за принадлежност. Там където видите пирамиди, винаги има в действие окултни сили просто поради самата природа на тази форма, енергията, която тя генерира и мисленето, което стои зад нея. Нека задълбаем още в тази посока.

Великата пирамида в Гиза, както повечето от вас знаят, е била облечена в бял варовик. Така, тя буквално е светела на слънчева светлина. Говорейки символично, Бялата пирамида на Слънцето е антитеза на черния куб или Кааба в Мека. Това е така не само заради цвета, но и защото пирамидата е хибрид между квадрат и триъгълник, носейки по този начин връзката между материалния и духовния свят, докато куба носи със себе си недостатъчност, защото еднаквите му страни носят референция за неговия собствен материализъм и едноизмерност. Поне, това е, което ни казва символиката.

С алхимични термини, Кааба е символ на Черното слънце или материалния свят. Трябва да бъде отбелязано също, че съдържа свещен черен камък от извънземен произход. (Предвид факта, че има извънземна връзка, не можем да не се сетим и за куба като матрица на съзнанието със своите 2 197 фрагмента, която както казах в материала за Монарх, е чисто физическа и не се отнася до фрагментирането на душата, което е още едно езотерично доказателство, че куба и Кааба са символ на материалния свят, неговата фрагментация и контрол.)

Според някои, думата „пирамида“ (от гръцки pryamis и pyramidos) означава „огън в средата“ и на принципа „каквото горе, такова и долу“, тя привлича енергията на Централното слънце, или слънцето, което е в центъра на вселената. Това е чистото Бяло слънце или философския камък, духовния огън на алхимиците.

Слънцето винаги е било изобразявано като стоящо по средата на планетите, още преди хелиоцентричния модел на Коперник.

 

41

 

Взимайки предвид цялото внимание към свещените места на Близкия Изток (както древни, така и настоящи), не е далеч от акъла да предположим, че Ямасаки е включил кабалистични аспекти в неговите финални планове за СТЦ (нека и не забравяме все пак, че алхимията е многовековна арабска наука, което си личи и по представката „ал“). Макар това мнение да е противоположно на това на Пол Лафолей, самото присъствие на последния, заедно с желанието му да включи мистичен и номерологичен елемент в сградите, подсказва, че Ямасаки не е толкова праволинеен, колкото Лафолей иска да вярваме. Освен това... възможно ли е илюминати да поставят някой случаен, без каквото и да е окултно знание, да бъде архитект на най-дръзкия им ритуал за този век?...

Защото нека разгледаме какво имаме в светлината на последното. Имаме сгради 1, 2 и 7, представляващи платото в Гиза, имаме Сферата, която символизира Кааба – т.е. отново имаме противпоставящия се модел – черно и бяло, светлина и тъмнина имаме още един пласт на символизма.

Масонските колони от своя страна също са стилизиран вариант на 3-те пирамиди.

 

           9 42

 

Във всяка една ложа ще откриете двете колони от Соломоновия храм и блестящата петолъчна звезда.

Символично, когато кулите-близнаци падат, се случва т.нар. „разбулване на Изида“.

 

      43 3

 

Ако мислим за колоните като за „колоните на Херкулес“, това, което се разкрива пред нас е новата Атлантида – тази на Новия Световен Ред.

Същата символична аналогия можем да открием и в Дървото на Живота. СТЦ представлява лявата и дясната колона.

 

44

 

Средната колона се формира от пространството между тях и представлява, освен всичко друго, космическо просветление и по-високо съзнание. Както казах, третата колона е представена от сграда номер 7.


45

 

Между другото, Дървото на Живота съдържа 33 компонента. Според някои окултни системи то описва духовната еволюция на човечеството и често е използвано в магьосничеството и високите степени на масонството. Когато разглеждаме конструкцията на Дървото, виждаме 3 вертикални линии, които го изграждат като скеле, независимо дали ще го разглеждаме в неговата нормална позицията или в хоризонтално положение. Това символизира 3-те колони или пирамиди, както и сгради 1, 2 и 7 на СТЦ. Когато Дървото е „съборено“ на едната си страна, виждаме скритите римски цифри „IX/XI“ или феномена 9/11. Интересното е, че можем да определим двете кули като паднали дървета.

 

46

 

Интересно само по себе си е, че и 9, и 11 изписани по римската система дават огледално изображение сами на себе си. Лично за мен това е любопитно по две причини. Първо заради вече описаната синхроничност с огледалата и отражението и второ поради самия факт, че това е още една демонстрация за магическия избор на точно тази дата и връзката между номерологията и нейната ритуална манифестация през този ден.

Сгради 1, 2 и 7, събрани се свеждат до 10, което е римско X. Интересна линия на мисълта е, че „Х“ (възприемайки го като хикс“ – графичен знак за отбелязване на нещо) бележи позиция. Слагаме „Х“ на карта на съкровище, за да отбележим мястото (примерно). Важна ли е тази локация? Това ли е мястото/причината, откъде започва Новият Световен Ред? Сами виждате колко надалеч може да отиде магията в един подобен ритуал.

На практика имаме тази амалгама от символи и техните енергии, призовани по време на мега-церемонията на 11.09. Което отново ни води до по-голямата картина. Stargate-ът.


      47 48

 

Надявам се, вече имате още повече контекст за да погледнете на нещата от съвсем друг ъгъл и можем да продължим нататък.

Джейк Коци е блогър в интернет, който е прекарал много време в изследване на синхроничности между популярната култура и случилото се на 11.09. Той използва метод за разкодиране на реалността, който той самия нарича „синхромистицизъм“ (комбинация между думите „сихнхроничност“ и „мистицизъм“). Той свързва наглед несвързани закономерности в мултимедията и ги навързва по начин, по който може да се види шаблон. Работата на Джейк е силно абстрактна и ще бъде абсурдна за много хора, но за мен е много стойностна, защото виждам навързването на холографската действителност в действие чрез него. Силно препоръчвам на тези, които се интересуват от този тип неща, да прегледат работата на Джейк.

Един от методите му е да проследява развитието на ролите на даден актьор и да търси модели в образите, които заема, откривайки по този начин вериги от смисли и послания. Знаейки прекрасно, че всичко в Холивуд е направено с причина (макар да не съм виждал да го заявява ясно) и тенденциите там са метод, по който истината ни бива казвана, Коци извежда множество интересни закономерности. Това, което ни интересува в частност е свързано с Кърт Ръсел. Когато видях това, наострих уши, защото знам, че Кърт Ръсел има косвена връзка с Монтоук.

Коци забелязва детайл, който се вписва в контекста на небостъргачите като портал. Става дума за 2 роли на Кърт Ръсел, който в Бягство от Ню Йорк“ каца на покрива на кулите и в същото време, е първия човек, който минава през stargate-а в едноименния филм, излизайки точно пред пирамидите.

 

49 50

51 52

 

Друго интересно, което открива е, че една от сградите до СТЦ много прилича на черния монолит от 2001: Космическа одисея“.

 

53 54

55 56

 

Тази сграда се казва „The Millenium Hilton“ и след кратко проучване, Джейк открива, че тя умишлено е проектирана да прилича на черния монолит от филм на Кубрик. Във филма, черният монолит отваря stargate през 2001-ва г. На холографския принцип, че „всичко се съдържа във всичко“ имаме множество междуизмерни препратки въртящи се около СТЦ.

В тази връзка, една от популярните форми на predictive programming относно 11.09. е свързана с шоуто „The Simpsons“ [други примери за post-programming обаче са филмите „Oceans 11“, който бе завъртян по кината на 7.12.01 г. (7 + 1 + 2 + 1 = 11) и „Двете кули“ (символично заглавие само по себе си) – втора част от трилогията „Властелина на Пръстените“, където имаме всевиждащото око на Саурон с рептилоидна вертикална зеница. Неговата дата пък е 19.12.02 г. (12 + 19 + 2 = 33 ? 3 х 11). Трилогията сама по себе си започва с празненството за 111-я рожден ден на Билбо].

Виждаме Хоумър Симпсън стоящ на върха на един от небостъргачите наблюдаващ Сферата отвисоко, която в анимацията е ситуирана във формация като на мишена, което има доста общо и със символизма на stargate-а като цяло (със сферата точно по средата й).


57 36

58 59

60

 

Помнете, че идеята на Ямасаки е този паметник да бъде аналог на Кааба.


В тези няколко абзаца бе направен опит да се покаже как Сферата, Кааба и ben-ben от Хелиопол са взаимно заменяеми в съвременната магия.

Отново към Симпсънс и прочутото шоу излъчено на 21 септември, 1997 г.:

 

61 62

 

Деветката и кулите-близнаци формират мантрата, която познаваме толкова добре (911).

В „Боен Клуб“ пък имаме сцена с взривяването на огромна бронзова сфера.

 

63 64

 

Това е очевидна препратка към сферата в СТЦ. В последната култова сцена пък имаме рухването на небостъргач, досущ като при 11.09. (а сега виждам, че в кадъра се виждат 9 взрива в небостъргача, а Марла и Тайлър са хванати за ръка един до друг, приличайки на „11“). Примери като тези, могат да продължават до безкрай...

 

Друго интересно от окултна гледна точка и от перспективата на вътрешния свят на илюминати и неговата еволюция е, че първо бе ударена Северната кула. В масонската доктрина, севера е описан като областта, която е обитавана от мрака, суеверието и невежеството. Част от илюминатските фракции почитат изтока, защото почитат слънцето и Ра, оттук и източната звезда. Повечето масони дори не осъзнават това. В техните ложи, Северът е празен като символ на вярванията им относно тази посока. Това е интересна концепция, предвид, че в друга масонска доктрина – библията – се казва, че бог стои на своя трон на север (Исая 14:13). Удряйки първо северната кула, илюминати символично сменят реда и енергията на техните действия, издигайки го на нови нива. Старите методи за контрол (като християнството) вече не изпълняват функцията си за времето, в което са ситуирани и те постепенно ще бъдат заменяни, както вече се опитах да обясня. Тази линия на поведение, ще бъде спазвана от дадени фракции от фамилиите. Символично, илюминати водят този свят от Стария Световен Ред, като удрят собствената си система, въвеждайки ни в Новия Световен Ред. Ако сложите тези два факта един до друг, ще си дадете сметка, защото самолет, с номер „11“ удря първо Северната кула. Севера е символичната посока на старото. Както стана ясно, точно това е и окултната причина Пентагона и СТЦ да бъдат построени – за да бъдат разрушени. Неслучайно строежа и на двата комплекса е започнал все на дати 11 септември през миналия век (старото) и са разрушени на 11 септември от първата година на новия милениум (новото). 11 е ново начало след завършения цикъл от 10. Сградите (бивайки построени през миналия милениум) са символ на старото, което ще бъде трансформирано в ново. Точно това е основата на информация, че 11 септември е stargate-ритуал. През този stargate не минава нищо физическо обаче. Той просто закотвя новата енергия, която илюминати искат да манифестират.

11 септември освен всичко друго е и египетската Нова година (surprise, surprise...), а числото 9 е било свещено за тях, тъй като въплъщава броя на боговете в Енеадата. Не е нужно да сте чели много литература, за да разберете, че всяко събитие или ритуал, което включва толкова много египетски символи и препратки, като 11.09., ще отвори междупространствен портал до Земята на Мъртвите. Какво би се случило ако този портал бъде оставен отворен? И отворен ли е още? Това ли ни сочи снимката с кулите-фантоми, която видяхте по-нагоре в текста?

 

 

Още окултни аспекти

 

„7“

Цифрата 7 има особено значение за структурата на реалността. Има 7 чакри в човешкото тяло, 7 цвята в дъгата, 7 дена в седмицата и т.н.

По този повод нека кажа нещо и за Пентагона и сграда номер 7 като елементи на целия 11.09.-ритуал (макар този аспект лично за мен да е вторичен), защото ако удара срещу кулите-близнаци минава под знака на „11“, то удара на тези сгради минават под знака на седмицата.

 

Предполагаемият полет 77, който според официалната версия удря Пентагона (всъщност доказано е без всякакво съмнение, че Пентагона е ударена от ракета, не от самолет) също е символичен, защото Пентагона стои на 77-я меридиан и е висока 77 фута (в сатанинската библия пък имаме 77 имена на сатаната). Разбира се Пентагона е нищо повече от магически пентаграм без лъчи. Защо тази сграда бе ударена обаче?

Пан е ангела на Бездната и е казано, че неговата песен ще бъде белега за края на света. Той я изсвири на 11 септември, когато бе освободен по време на ритуала с кулите. Във „Фауст“ разбираме, че пентаграма не е сатанински символ, а по-скоро защитен такъв, поставен над Бездната от небесните ангели. Но когато едната от страните на пентаграма постепенно изчезнала с времето, символа се превърнал в портал и дявола бил освободен да сее безпорядък в този свят. Нали се сещате – като „полет 77“, който се разбива в една от страните на Пентагона... Познанията на Кроули по черна магия и връзките му във военно-индустриалния комплекс позволили строежа на Пентагона с начало 11 септември 1941 г. Неговият ученик, който инициирал ритуала при Пентагона е магьосника и ракетен инженер Джак Парсънс (за когото в близките месеци ще разберете много в детайли). Парсънс прави това 60 години преди ракета по негов собствен дизайн да се забие в стената на Пентагона на 11.09.11 г. и така да бъде затворен кръга от събития.

 

Другата седмица е сграда номер 7 от СТЦ (47 етажа ? 4 + 7 = 11), която рухна много часове след като двете кули паднаха. Доказано е без всякакво място за съмнение, че тази сграда бе взривена с експлозив, а не се срути от пожарите, каквато е нелепата официална версия. За да бъде направена такава детонация на една сграда (т. нар. „контролирано разрушаване“), са нужни месеци планировка включващи подробни изчисления и позициониране на експлозивите в носещите колони. Сграда номер 7 е едно от най-големите доказателства, че това е планирано събитие и не става въпрос за никакъв ислямски екстремизъм.

Най-големият „гаф“ (защото имам теория, че може и да не е, за което ще прочете към края на текста) на платените илюминатски медии на 11.09. е, че те обявиха рухването на сграда номер 7 още преди то да се е случило! Каналът е BBCWorld, а надписът, който виждате отдолу гласи: 47 етажната сграда на братята Соломон, близо до СТЦ, също рухна“.


65

 

Сградата е още читава зад репортерката, както можете да видите сами. Какво по-голямо доказателство от това, че платените медии, четат предварително зададен сценарий? Защо bTV не направи филм за това, вместо да предава пряко сватбата на Уиндзор например? Отговорете си сами защо...

Ето прекрасно кратко 15-минутно клипче за абсурдите около сграда номер 7, за тези, които се интересуват повече (клипът съдържа единствено официални становища на експерти от цял свят, които единодушно твърдят, че версията на американското правителство не е издържана по нито един професионален параграф):

 


Free Joomla Extensions


(Между другото, около цялата дандания едно събитие остана леко незабелязано. И макар то да няма особено окултен характер, определено е белег за нещо по-голямо, за което нямаме достатъчно информация.

Под СТЦ е имало големи банкови трезори, като един от големите принадлежеше на Bank of Nova Scotia (Нова Шотландия). Шотландия разбира се е голям център на илюминати и поне 2 от 13-те фамилии произхождат оттам. На 12-ти септември, било съобщено, че в тези трезори имало 500 милиона в злато и сребро. Впоследствие, била съобщена „прекрасната новина“, че са възстановили 200-те милиона, които били съхранявани там, като пропускат да кажат че първоначалната сума е била 500 милиона – тъй че – какво по дяволите стана с останалите 300 милиона? Не забравяйте – това е злато и сребро, които винаги запазват своята стойност – това не са хартиени пари без никакво покритие. Очевидно говорим за някаква междувътрешна борба, както винаги.)

 

Нека продължим нататък с нашата седмица обаче.

Ако потънем по-надълбоко в символизма на нещата, ще открием, че буквата „Z“ може да бъде представена от две седмици, една от които е обърната огледално и наопаки и залепена за другата по диагонала. И така, какво означава всичко това и какво общо има буквата „Z“ с Буш, Ню Йорк и атаките на 11.09.?

Отговорът лежи в значение на цифрата 7. Тя означава мистерия и бог (на английски „god“, като „g“ е 7-та буква в английската азбука). „G“ се отнася и до геометрия (geometry) и гносис (gnosis). „G“ означава и порта(л) (gate) като в „G8“ (g + eight (8) дава фонетичен резонанс с начина по който звучи „gate“ – портал).

 

Джордж Буш е внук на Алистър Кроули, който пише книгата 777“. Буквата „Z“ е от значение доколкото резонира с феномена ОZ. Помните ли Вълшебникът от Оз“?

Ню Йорк е свързан с Оз по магически начин чрез азбуката.

 

66 67

 

N се подрежда с една буква разстояние до Y (New York). Точно до N и Y са O и Z (формиращи OZ). Това създава чисто вибрационна близост между двете, която, вярвате или не, може да бъде ползвана при създаването на магически формули.

През 1904 г., Алистър Кроули канализира своята известна „Книга на Закона“ (BookoftheLaw) след като медитира във Великата пирамида. Той твърди, че се е свързал със същество, което се казва Aiwass. На английски това се чете почти еднакво като „Оз“.


68

 

Кроули използва горния символ в своята работа. Някои казват, че той е препратка към числото 77 на иврит и връзка с Пан. В материала за „Вълшебникът от Оз“ вече направих връзката между съществото, с което Кроули е контактувал и Магьосника във филма:


69 73

 

Във филмът „Полет 93“ (жалостив опит за игрален филм опитващ се да покаже историята на „похищението“ на самолета при „атентатите“ от 11.09.) имаме сцена, в която един пътник говори с друг, обяснявайки му как Ню Йорк е красив като Изумрудения град в „Магьосникът от Оз“.

Тук е мястото да напомня, че по време на старта на ритуала на 11.09., Буш е в училището и чете историята за козата. Това може да бъде разглеждано като посвещение на бога Пан от внука на Алистър Кроули.

Сега нещата поемат в една по-позната посока. В „The Wiz“ от 1979 г. отново ни се представя идеята, че Ню Йорк е Изумрудения град. (Както бе обяснено в темата за Монарх и анализа на Вълшебника, Изумруденият град е виртуалната матрица на много роби. Има данни, че Ню Йорк и самите кули-близнаци, също са ползвани като по-модерни виртуални конструкции в съзнанието (което е доста интересно като резонанс между 11.09. и Оз) и служат и за активиращ спусък.)

Влизайки в Изумрудения град, през входа (забележете, че архетипно входът може да бъде разглеждан като stargate, а в случая дори прилича на такъв) се виждат 3 пирамиди (вече знаете какво означава това).

 

70 71

 

Зад тях виждаме... Сферата, която вече свързахме с ben-ben и Кааба. Самата сфера е използвана като стилизирано О“ и за нея има залепено само едно Z“. Oz– символа на Aiwassи Пан. Както вече бе описано в статията за Оз, жителите на града танцуват около сферата по ритуалистичен начин, напълно зомбирани от волята на Мага в подножието на кулите-близнаци.

 

72

 

[(В духа на синхроничността, в една от паузите на списването на настоящата част за Оз и сграда номер 7 към този материал, случайно попаднах на сайт, който има идеята да бъде езотеричния аналог на youtube (добра идея, но бедна компилация към настоящия момент). По лицето ми се разля усмивка, когато първите 2 клипа, които ми се появиха един до друг бяха следните (направих снимка от сайта):

 

73

 

В моя свят, случки като тези са доказателство, че съм на прав път :))]


Вече споменах в началото, че от перспективата на Таро, „Кулата“ е 16-ата карта, което отново дава 7. Кулата е ударена от светкавица (която символизира както външна сила (например самолет), така и активация/събитие) и хората скачат от опожарената сграда, точно както са скачали от кулите-близнаци в отчаян опит да се спасят.


11

 

Висшата жрица пък е 2-тата карта в Таро (II) и стои между двете колони Яхин и Воаз. Това има допълнителни връзки с небесната стълба на Яков от библията, която можете да видите като мотив в повечето масонски картини. Яхин и Воаз на английски се изписват съответно Jachin и Boaz, като двете начални букви са първата и последната в името Яков (Jacob на английски).

 

  74 75

 

Самата стълба може да бъде разглеждана като starg8.

Дървото на Живота също резонира с числото 777, което пък резонира отново с Пан(дора?). Пан от своя страна е вторична версия на Хермес и християните вярват, че е самия дявол.


Мистерията около седмиците ще бъде допълнително обяснена в последната част на този текст, където са обсъдени бомбените взривове в Лондон. Заигравката с Оз не е напълно ясна дори за мен, но имаме достатъчно основания да повярваме, че тя не е измислица. Който е чел анализа ми на това произведение е разбрал, че то не е случайно и е белязало магическия свят по начин видим и днес. Това е само доказателство за това, колко комплексен и многопластов резонанс е генериран на 11.09. и отново ни сочи наличието на многобройни окултни взаимовръзки, които едва ли могат да бъдат напълно разплетени. Както казах в началото – не е и нужно, защото този текст е само пример за начин на мислене, а не вманиачаване в изясняването на всички аспекти около конкретното събитие.

 

 

Физически последствия от окултния ритуал

Елитът на тази планета (или по-скоро извънземната сила зад него) не желае човека да премине отвъд материалното ниво на мислене и съществуване. За да го постигне, Тъмната страна използва черна магия и пуска в сила пропагандната си машина, която да подхранва невежество и да генерира достатъчно енергия, за да зареди събитието на астрално ниво. Когато едно събитие е планирано и ясно рамкирано, вие можете да се закачите към енергията му и да „складирате“ тази енергия.

Само те знаят какво са направили с всичката енергия на страх, не само от жертвоприношението на всички хора загинали в кулите (която аз самият също почувствах), но и на милионите по света, които наблюдавайки събитието са изпаднали в резонанс с този страх. И до ден днешен, всяка година, на всеки 11.09.-ти, в САЩ има паника и повишена полицейска активност – всяват страх, карат всички да си мислят, че нещо ще се случи, а мантрата „911“ е навсякъде. Знаете ли колко хора не летят със самолет на 11.09. от страх? Това е обособяване и imprint-ване с външни мисловни модели. Така се моделира съзнанието на планетата. 11.09. е само един от примерите за това. (Атентатите бяха и причината да бъде прокаран „Patriot Act“, за който обясних в номерологичната част и който бе една от основната цел на НСР – да има законово основание американеца да няма лична свобода.)

Разбира се страхът води до множество отклонения, както психически, така и физически, което още повече забива човечеството във физическата реалност.

 

PTSD е Post-Traumatic Stress Disorder, което ще рече пост-травматично стресово разстройство. Според официалните данни на правителството на САЩ, след 11 септември, 70% от американците имат PTSD. В резултат на това, докторите получават инструкции да наблюдават за признаци на депресия като нещо стандартно във всеки един преглед, без значение за какво идва пациента. Ако такова бъде открито, се предписва Paxil, Prozac или Zoloft – все наркотици, синтезирани и тествани по време на MK-ULTRA. Това означава, че скоро всички в Америка ще бъдат на наркотици и то легално. А какво правят тези лекарства, както вече обясних преди време? Правят 6-тата ви чакра ярко жълта, което я превръща в мишена за всякаква електромагнитни излъчвания, така че да станете приемател. Това изменя емоциите ви и ви прави пасивни и инертни към всичко случващо се. Безволево състояние, в което например правителството може да прокара какъвто си поиска абсурден закон. Не съм сигурен, че читателя може да проумее мащаба на всичко това, защото в САЩ 90% от населението е на някакъв вид лекарства и то постоянно (тази тенденция се гони и в нашата страна с променлив успех). Трябва наистина да сте прекарали известно време в тази страна, за да разберете магнитуда на това. И тъй като говорим за ефекта на натрупването, желания резултат е налице. САЩ са най-овчедушната нация, благодарение на всякакви химически, електромагнитни и други манипулации. Това е идеалното лоно на НСР.

Бях невероятно втрещен да видя пропагандата на илюминатските фармацевтични компании в два наскоро нашумели филма. А именно Love and Other Drugs“ и Limitless“ (гледайте ги ако не сте и ще разберете за какво говоря).


   76 77

 

Тези двата са ярък пример за абсолютно безочливо обособяване (и реклама), което покрай любовната история (в първия) и интересния сюжет (във втория) прокарва идеята, че фармацевтичната индустрия е „ок“, мисли за хората и подобрява качеството на техния живот. Основен прийом в Холивуд през последните десетилетия, е тънко да се прокарва дадена идея покрай нещо, което изглежда добре. Идея, човек който е секси (вижте съвременните клипове на MTV), сюжет и т.н. Тъй като хората харесват едната част от поднесеното, те възприемат и прилежащото към него, като по този начин всичко представено се забива право в подсъзнанието. Така те закотвят идеи в нас. За да дам аналогия, на същият принцип работи рекламата направена от известен човек. Вие подсъзнателно ще изберете продукта, който е рекламиран от вашия идол, защото му симпатизирате, не защото харесвате продукта, който рекламира. Това е форма на програмиране. Покрай едното минава и другото. Събитията от 11 септември много улесниха всичко това. Малко по малко се приближаваме към Орионския модел, което е и целта на занятието.


Има множество чисто физически последици от събитието 11.09., които са най-вече политически. Те промениха света завинаги и това стана благодарение на ритуала, а не на съпътстващите механизми, които трябва да бъдат задействани след едно подобно събитие. Няма да се спирам на тях, защото те са ясни за всеки един човек. Дадох примера с лекарствата като частичен аспект, който човек би видял по-трудно. Така или иначе обаче, крайната цел на един ритуал е манифестация и проявление на нещо ново. В този контекст, намирам, че има смисъл да видим какво ще бъде построено на мястото на 3-те разрушени сгради.

 

78

 

Линията на разположение на единствената сграда, която ще бъде построена на мястото на СТЦ спрямо бившите кули-близнаци, съвпада с геометричното позициониране на пирамидите в Гиза (респективно – пояса на Орион), което единствено доказва връзката между двете и подсказва отново за супер-stargate ритуал.

 

79 80

 

Новата сграда ще се нарича с помпозното анти-име „The Freedom Tower“, като всички вече навярно се досещат, че зад нея няма да има никакъв символизъм на свобода... Сградата ще е висока (без антената си) 1368 фута (1 + 3 + 6 + 8 = 18 ? 1 + 8 = 9), ще бъде осмоъгълна (за значението на осмоъгълника ви препоръчвам работата на Джейк Коци в youtube, защото вече прекалявам с мащабите така или иначе) и ще изглежда в крайния си вид по този начин:

 

81

 

„The Freedom Tower“ ще бъде открита през 2012 г. (колко по-очевидно от това може да стане?), 11 години след детонацията на 3-те сгради от стария СТЦ (макар наскоро да прочетох, че има забавяне и това ще стане през 2013 г.). Новото име на комплекса ще е „One World Trade Center“, което, колкото и да си кривя душата, не мога да излъжа и да кажа, че не ми напомня на One World Religion“/„One New World Order“. Завършвам с логото на тази кула:


82

 

Освен черно-белия масонски модел, отново виждаме стилизирани 3 стълба (или пирамидални структури копиращи платото в Гиза – един нагоре, два надолу) в една структура, с куб отдолу (Кааба)? Интересно е че белия аспект е с по-малък процент и преобладава черния. Както виждате, двата черни триъгълника сочат надолу, а единия бял нагоре, което е и символичната посока на Тъмната и Светлата полярност в популярния окултизъм (лично за мен и двете Полярности са с посока надолу). Белият триъгълник е „заключен“ от черните елементи и се създава усещането, че не „може да мръдне“.

Това ли е посланието зад целия ритуал? Че Тъмната полярност е направила своя финален ход и е успяла да задържи нещата на земен план, взимайки тотален превес над Светлината?

Направете изводите си сами.


 

Това, което следва оттук нататък е кратък анализ на други два подобни ритуала, като този в Ню Йорк. Няма да бъда подробен в тяхното разчепкване, както в случая с 11.09., защото срутването на кулите е основния импулс, а тези са само негово продължение, което цели да re-imprint-не енергията. Те са свързани с главната церемония в САЩ по енергиен начин – най-вече номерологично, от което можем да съдим за тяхната свързаност (най-малкото зад тях стоят едни и същи хора). Също като 11.09., „атентатите“ в Мадрид и Лондон (две емблематични столици на Европа) са били планирани много години преди тяхното физическо осъществяване като част от поредицата световни церемонии. Оставам с впечатлението, че хората омаловажават тези два ритуала, защото се случват в Европа. Някои дори се съмняват, че те имат окултен аспект, дело на същите тайни общества, сякаш те са запазена марка на САЩ. Разбира се това е нелепо, предвид, че САЩ е държава-бебе и истинският дом на илюминати е Европа. Америка е просто тяхното опитно поле и лост за манипулация на целия свят.

Предстоят някои любопитни окултни детайли около двете събития, след което, във финалния анализ ще се съсредоточим отново изцяло върху 11.09., бивайки най-емблематичния за анализиране от всички ритуали.

Следвайки линейната хронология на нещата, следващата ни спирка е Мадрид, през 2004 г.


[(Благодаря искрено и сърдечно на П. за оказаната помощ и отделеното време при съставянето на следващата част за Испания! ;)]

 


 

 

11.03.2004 г.

 

гара Аточа, Мадрид – Испания

 

Точно 911 дни (!!!) след 11.09. – на 11.03.04 г. се случиха терористичните атентати на гара Аточа в Мадрид. Официалната информация бе, че има 191 жертви, което е анаграма на вибрацията „911“. Това отново е магическа улика за ритуал. Питате как е възможно да предвидят колко хора ще умрат? Не могат. Но когато рецептата е спазена, това става от само себе си по други, нефизически закони, за които се грижат други сили. Детайли като този са много важни улики, чрез които можете да разберете дали си имате работа с магически ритуал или с инцидент. 191-те жертви са окултния резултат от един правилно изпълнен ритуал, който допълнително boost-ва номерологичната конфигурация и imprint.

В същия този ден (11.03.04 г.), собственика на СТЦ Лари Силвърстейн купува 110 етажния небостъргач Сиърс, оценен на 911 милиона долара. 911 часа след „атентата“ в Мадрид, на 19 април, 2004 г., бе осуетен терористичен акт срещу същия небостъргач – Сиърс.

Това са основни референтни точки, чрез които ритуала в Мадрид бива свързан по магически начин с ритуала в Ню Йорк.


Ето някои номерологични „съвпадения“ около атентатите в Испания:


 • Датата е 11.03.2004 – (1 + 1 + 3 + 2 + 4 = 11)
 • Убити – 191 души – (1 + 9 + 1 = 11) (освен това е анаграма на „911“) и 1 800 ранени – (1 + 8 = 9)
 • Изминалите дни от 11.09.01 г. до 11.03.04 г. са точно 911 или 9 + 1 + 1 = 11
 • Погледнати влаковете отгоре също изглеждат като числото 11


Докато техническото и политическо изпълнение при нещата свързани с 11 септември не представляват интерес за мен и по-голямата част от публиката, най-вече заради пренаситеността на пространството с филми и статии по въпроса, изясняващи, че 11.09. е вътрешна работа, то нещата с Аточа не стоят по този начин и добавям малко допълнителна информация от не-окултен характер. Тези факти не са широко известни, най-вече защото случващото се е в не-англоезична страна, което прави интернет ограничен като източник, тъй като повечето хора боравят с английски. В тази светлина, може би на повечето от вас ще им е интересно това, което следва.


 

Политическото потулване и НСР

Наложително е като въведение българският читател да разбере кой е Хулио Ангита.

Ангита е испански политик, дългогодишен диригент на испанската комунистическа партия (от 1988 до 1998 г.), роден в провинцията на град Малага през 1941 г. Бил е кмет на град Кордоба в периода 1979-1986 г. В настоящият момент е един от лидерите на третата политическа сила в Испания – Izquierda Unida (Обединена Левица). Господин Ангита е един от малкото политици в Испания отказващи да поддържат наложените теории относно атентатите на гара Аточа в Мадрид. Той е от малкото политици имащи смелостта да говорят публично и открито (и го прави постоянно) по теми като Новият Световен Ред, клубът Билдерберг, конспирацията зад атентатите, илюминати и т.н. Участва непрекъснато в телевизионни и радиопредавания, където дава беседи предимно за НСР и илюминатските конспираторски мрежи.

Интервюто което следва с него, се казва 11 март – не бяха нито ЕТА, нито Ал Кайда“ и е превод от youtube:

 

Ангита: Държавните служби... ммм... тайните служби на тази държава (Испания) стоят зад „мръсните войни“. Би ми се искало един ден да се види каква връзка може да има с ЕТА (визира баската сепаратистка групировка ЕТА и използването й от страна на правителството за тъмни цели), защото не за пръв път го казвам...

Журналист: Би ми се искало да ви попитам за едно ваше изказване от 11.02.2004 г., в което твърдите, че ЕТА е дистанционно управлявана от тъмната страна на правителството.

А.: Да! Твърдях го тогава и го твърдя сега. Разполагам с информация и в случай че бъда привикан (смее се)... информация съдържаща странни неща. Аз не мога да разбера как едно правителство като испанското, с прекрасната си връзка с Франция (визира общата борба на Франция и Испания срещу ЕТА), не е било способно да доведе нещата докрай (относно ЕТА).

Ж.: Тогава има някой, в чийто интерес е ЕТА да съществува?

А.: Реално, докато ЕТА съществува, ще бъде възможно да се фалшифицират много дебати и много проблеми в Еускади (страната на баските) и извън нея. Като човек защитаващ диалога, за мен решението на въпроса се състои само в действията на съд и полиция (визира леснотата на премахването на ЕТА). Сега, мисля че като последна инстанция, тайните служби или други подобни „интереси“ е възможно да са извършвали подривна дейност, защото винаги когато е имало убийство, или рекет (ЕТА изисква революционен данък от всички по-големи фирми в Еускади), или атентат, те (службите) винаги установяват контрол над случващото се „интересно бързо“. Има хора в моето обкръжение, които ме информираха за предстоящото... преди да се случат атентатите (преди 2004 година).

Ж.: Според вас, какво е това, което реално се случи на 11 март?

А.: Тук трябва да говоря с много благоразумие, защото не ме привлича, не виждам доказателства, които да подкрепят тезата за ЕТА.

Ж.: Защо свивате покрай ЕТА?

А.: Защото вие знаете, че тук съществува един дебат, който разделя (на фракции) испанците и медиите и този дебат е дали извършителят е ЕТА или арабският фундаментализъм.

Ж.: Да, това е един дебат, чрез който се опитаха да затворят вратата на гражданина. Ако си от десницата виновни са ЕТА, ако си от левицата виновни са арабите...

А.: Да, точно. Затова ви казвам, че все още... много леко се подмина това, че не бяха наказани тези, за които е доказано, че са дали фалшива информация относно атентатите. С много лека ръка бяха подминати. Има случаи, в които се поднасят доказателства не съдържащи нищо истинно и аз имам чувството, че тук има манипулация... заради това дори съдиите не направиха нищо особено знаейки, че има манипулация. Мисля си, че някой ден ще излезе наяве истинската информация. Казвам това без да се позиционирам в едната или другата теза...

Ж.: Вие имате ли друга алтернативна теза?

А.: Не знам, не знам какво да кажа, виждам всичко това толкова тъмно, колкото и други подобни теми... но... признавам, че тук има външна намеса, от извън Испания, имаща общо с високата политическа класа...

(Край на интервюто.)


Интересно е да се отбележи, че въпреки стотиците камери разположени по публичните места, няма нито един заснет кадър на „терористите“ извършители на атентатите, нито в Мадрид, нито в Лондон през 2005-та година.

В други интервюта Ангита визира като отговорни за веригата атентати НАТО и по-специално НАТО-вски тайни фракции, които, също като ЦРУ и други подобни организации, се занимават с подривна дейност, предизвикване на граждански и политически разделения и конфликти, войни, преврати и т.н. Всичко това в името на илюминати и техният план за НСР. Освен Ангита има и други известни личности, които не се страхуват да говорят открито по тези теми. Един от тях е испанският журналист Луис дел Пино, който в предаване на испанската ТВ7 отново визира публично и в присъствието на политици и други журналисти от голям калибър, безбройните доказателства за авто-атентатите в Мадрид, като част от мрежа атентати извършени от тайните служби подвластни на НАТО-вски тайни фракции. Общо взето това мнение е широко разпространено в испанското общество и само фанатично верните и подвластни на левицата или десницата, вярват в теорията за ЕТА/Ал Кайда.

През месец август 1990 г., италианският премиер Джулио Андреоти потвърди, че през периода на Студената война, в Италия, и в други западни държави, е съществувала тайна армия подчинена на НАТО, наричаща се „Гладио“.

Мрежата „Гладио“ е била обвързана с големите атентати на европейска земя и по-специално – в Испания с убийството на Кареро Бланко, убийството на адвокатите синдикалисти на гара Аточа, атентата на гарата в Болония (Италия) през 1980 г. (85 убити и над 200 ранени), убийството на Алдо Моро и т. н. Интересно е, че мрежата „Гладио“ никога досега не е действала на британска територия. Трябва да се има предвид, че експертите по международна сигурност и тероризъм констатират, че организацията „Гладио“ е дезактивирана преди години, но има информация, че в днешни дни някои от нейните фракции са в ръцете на илюминатския елит. С времето се разбра, че зад атентатите в Болония стои именно „Гладио“, което предизвика огромен скандал в Италия, който беше бързо покрит от подчинените медии.


По повод горния контекст, използвам случая да разкажа опита на свой познат живеещ в Испания. Той има добър приятел в испанските служби, който се занимава точно с тероризъм, както с ЕТА, така и ислямските групировки в Испания. Седалището му е в Барселона, умишлено в центъра на каталунският сепаратизъм. Нека да го наречем „Карлос“.

Карлос говори за тотално покриване на истината за атентатите. Споменава за едни известни кадри на испанската национална телевизия Tele Cinco с ненормално голямо червено буквено поле в долната част на екрана. Карлос казва, че зад това поле се вижда човек на ЕТА, който всъщност е и човек на правителството и че няма никакви реални доказателства нито за ЕТА, нито за Ал Кайда. Като полицай и част от службите за сигурност, Карлос казва, че ЕТА има живот 3 седмици, ако агентите бъдат оставени да работят на мира, тоест загатна, че някой не ги оставя да работят заедно, както е и наложително в този случай. Визира също така и нарочното възпрепятстване на съвместната работа на Национална Полиция, Автономните Полиции и Гвардията, като твърди, че нарочно се пречи на правилната съвместна работа. Говорим за умишлено възпрепятстване на координацията по чисто чиновнически и бюрократични методи, които той вижда като абсолютно излишни, но сложени там с определена цел.

Според моя познат, всичко било много странно, защото още от самото начало медиите служещи на десницата твърдо започнали да раздуват тезата за ЕТА като отговорници за атентатите без да имат никаква реална информация за случващото се. Самият тогавашен президент (от народната партия – десницата приемник на фашистката партия) Хосе Мария Азнар, твърдял по медиите, че е ЕТА. От другата страна лидерите на левицата, начело със сегашният кандидат-президент Алфредо Перес Рубалкаба и настоящият президент Хосе Луис Родригес Сапатеро, твърдели чрез техните медии, че виновниците за атентатите са именно ислямските фундаменталисти, което също не бе доказано докрай, защото нямаше реални доказателства. В края на краищата, голяма част от испанското общество си дало сметка от самото начало, че има нещо гнило. Не след дълго започнали да излизат и т. нар. „алтернативни версии“.

Електрониката и експлозивите използвани в Мадрид са от много висок военен клас, който не е достъпен за няколкото мароканци набедени за изпълнители на взривовете. Както потвърждава държавната фирма RENFE, която стопанисва железниците, вагоните съдържащи доказателствата са били приведени за скрап още на 13-14 март (2-3 дни след атентатите). Или казано по-нагледно, веднага след атентатите по времето когато все още на власт е Испанската Народна Партия, както в правителството, така и в Мадридска област. Странно?

По същото това време, Испанската Работническа Социалистическа Партия превърнала трагедията в партиен успех заради многото гласове, които успяла да събере на гърба на жертвите от вагоните. Полицейските началници отговорни за събирането и елиминирането на доказателства бяха убити след това именно от правителствени агенти на Сапатеро.

Моят познат е отраснал като част от испанското общество и смело твърди, че тук е използвано естественото следвоенно (преди и след гражданската война) разделение на испанския народ на идеологическа основа. Народът там е разделен на леви и десни във всяко едно отношение; левите не купуват от десните супермаркети, а десните не гледат телевизиите на левите и презират пресата им. Това изкуствено разделение е повече от внедрено в испанското общество, въпреки че по медиите се промотира приемственост между 2-та политически полюса. Точно това разделение превърнало се впоследствие в естествено (по рождение) е улесняващият фактор, тоест хората са дотолкова фанатични и дотолкова малко слушат себе си, че автоматично левите застават зад Ал Кайда като отговорник, а десните – зад ЕТА. Двете фракции са прекалено лесни за манипулиране. Те не представляват цялото испанско общество, но са голяма част от него. Въпреки всичко, предимно части от младежта на Испания, успяват да превъзмогнат генетичното вече разделение на „такива“ и „онакива“ и започват да виждат как стоят нещата реално. Така се раждат и малкото групи занимаващи се с разпространение на алтернативна информация по тези теми, предимно в интернет.

Ето и по-интересната част от нея.Илюминатска символика в Мадрид

Какво знаем за гара Аточа? Знаем ли какво се намира в, над и около нея? Интересно е, че седалищата на важни масонски ложи се намират в близост до гарата, а самият град Мадрид е обрисуван с окултна символика (макар това да не трябва да е изненада).

В близост до самата гара Аточа се намира единствената в света статуя-фонтан на Луцифер, наричана още „Статуята на падналия ангел“ или, както е на испански – „La estatua del angel caido“. По света има няколко подобни, но без фонтани и в частни земи, докато тази тук се намира в най-известният публичен мадридски парк за разходки и отдих Ретиро, в който всеки ден се разхождат десетки хиляди души, без да знаят какво подминават и без да разбират особената символика на цялото това място. Ето няколко снимки на въпросната статуя-фонтан и рептилиите намиращи се под падналия ангел от чиито усти излиза вода. Публична тайна е, че фонтана е дело на великата масонска ложа на Испания от стария приет шотландски ритуал.


83 84

85

 

В самият парк Ретиро има шумерски и египетски статуи на крилати лъвове, сфинксове, обелиски и крилати богове нямащи нищо общо със западната испанска култура. Не искам да кажа, че щом нямат нищо общо не бива да бъдат поставяни, но казвам, че са там и имат точно определена символика заради позицията си и това, което се намира около тях.

Ето още снимки от парка:


86 87

 

Между другото, паркът Ретиро е строен през 17-ти век за ексклузивното му ползване от кралското семейство и приближените им аристократи. Паркът е строен именно с тази цел преди да бъде отворен публично – да служи за отдих и разходки на кралското семейство – т.е. – на елита в Испания. Но какво правят там всичките тези символи? Едва ли през 17-ти век народа е бил „светнат“ за египетските или шумерските тайни... Явно начина, по който е строен е обслужвал точно „знаещите“ и просветените по онова време, което е знак за техните вярвания и принадлежност.

Всички тези странни съвпадения са жокер към разбирането на окултната страна на гара Аточа и ритуалните атентати, които взеха като жертви 191 души. Всичко това безспорно навява на мисълта, че ритуалите извършени в Ню Йорк, Аточа и последно в Лондон, са част от една и съща самопродължаваща се линия от кървави човешки жертвоприношения в чест на илюминатските богове и техните тъмни планове за НСР. Ако символиката не ви стига, само почакайте и вижте какво следва...

 

 

Гарата и мемориала

(Всички снимки в тази под-глава (с изключение на 7 от тях) са правени буквално преди ден от моя познат П. специално за вас и целите на тази статия, за което още веднъж много му благодаря!)


Извън и в гарата

След всяка една подобна световна церемония, бива изграждан мемориал в „памет на загиналите“ и други отчетливи знаци, които всъщност бележат събитието по много окултен и ритуалистичен маниер. Това е нещо като подпис и ще прочетете повече по въпроса в края на материала.


Вече изцяло бях приключил този текст, когато реших да забавя публикацията, за да може П. да отиде на самото място и да събере впечатления от първа ръка, придружено със снимков материал. Всичко беше много интересно, защото аз имах впечатления само от фотографиите в интернет и разгадавах смислите около случилото се по тях, а П. (който не знаеше нищо за това какво вече съм писал по въпроса), не само потвърди теориите ми за окултната конструкция на самия мемориал (която аз само подозирах, защото от перспективата на снимките в мрежата не можех да бъда сигурен), но и сам стигна до цялостните изводи, които аз вече си бях направил. Освен всичко друго, П. добави и нови елементи, към картината, които няма как да бъдат осмислени, освен ако не посетиш физически самото място.

Самият аз съм хващал влак от Аточа няколко години преди атентатите там, но тогава въпросния монумент естествено го нямаше. Винаги съм имал сантимент към Испания и се почувствах зле, когато разбрах за взривовете през 2004-та, още повече, че се случи на място, на което съм бил. И през ум не ми е минавало, че някой ден ще седна да пиша за това, а още по-малко, че съм свързан и по един друг окултен начин с цялата история, чието място и време не е тук и сега.


П. сподели, че като цяло, още с приближаването, самото място лъха на страх и негативна емоция. Това е нормалната мета-логична линия на нещата и съм сигурен, че подобна енергийна атмосфера има и на 4-те места на бомбардировките в Лондон (които са изследвани в следващата глава) и около СТЦ в Ню Йорк (особено пък там).


Вляво от самият централен вход към новата сграда на гарата има скулптори на две бебешки глави, с неприятно излъчване (доколкото разбирам има (или е имало) още един чифт и вътре в самата гара, но източника все пак е интернет, тъй че никога не се знае). Не знаех за тяхното съществуване, преди да получа снимките от П. и за мен тези инсталации са totally out of place.

 

88.1 89.1

 

П. говорил с един случаен господин, който се оказало, че знае добре историята около статуите.

Скулптура се казва Антонио Лопес и както изглежда е най-известният испански скулптор в момента. Официалната версия, е че, главите са изображение на внучката му, което е много плоско и неподходящо дори чисто социално погледнато, предвид случилото се на това място (главите приличат на отрязани с гилотина, сякаш за да маркират жертвоприношението извършено на Аточа). Ако беше статуя на внучка му – да я беше направил в цял размер, защото вярвам, дори за хора без конспиративно мислене – тези творби изглеждат зловещо.

Самият скулптор 100% е масон поради естеството на това, къде са поставени творбите му и не може да има две мнения по въпроса.

Първоначално не обърнах особено внимание на тези глави, но впоследствие включих, че навярно това са стилизирана репрезентация на Яхин и Воаз, точно както сграда 1, 2 и 7 на СТЦ са стилизирана версия на платото Гиза. Лично за мен, това предположение се подсилва от фактите, че главите стоят на входа на новата сграда (точно както Яхин и Воаз са стояли на входа на Соломоновия храм), която е символ на новата манифестация, каквато имаме и в случая със СТЦ и последвалия проект за „The Freedom Tower“ на мястото на кулите-близнаци. Освен това, самата скулптура е на бебе – т.е. нещо, което символизира „новото“, нещо току-що о(с)(в)еществено. Едната статуя е със затворени очи (мрак/нощ), а другата с отворени (светлина/ден), точно както колоните са символ на дуалността.

 

90.1 91.1

 

Разбира се, на покрива на самата Аточа имаме два хибрида между лъв и змей (символ на единението между Империите Орион и Сириус), а между тях имаме сфера, която е стилизирано яйце, както може да се види в много други култури по света със същата конструкция (включително Варна пред олимпийския басейн до вълнолома). Тези статуи не само носят рептилоидна честота със себе си и я закотвят на даденото място, където са поставени, но имат и други функции, около които имам лична история за разказване в бъдеще. Засега ще кажа, че те са маркер, който се поставя от тайните общества на места (ще откриете, че обикновено това са покриви, което алюзира статуса на „боговете“ – те са „нависоко“ над нас и ни наблюдават), на които има план да се случи нещо (или където вече се е случило, макар това да е по-редкия вариант). Кликнете върху снимките за по-голяма резолюция и детайли.

 

92.1 93.1

94.1

Интересно за отбелязване също така е, че сградата на Министерството на Селското Стопанство, за която перфектно се знае, че е една от най-известните масонски сгради в Мадрид, се намира точно срещу гарата.

 

95.1 96.1

97.1

 

Време е да влезем и в самата гара.


П. сподели, че основното, което усещал било страх, потиснатост, а на моменти, когато е бил долу на коловозите където са гръмнали бомбите, се чувствала и паника. Това, което преобладавало обаче си било страха, навсякъде, вътре в самата гара.

Следват снимки на коридорите, по които хората са бягали панически и снимки на самите коловози, където са гръмнали бомбите.

 

98.1 99
    100 101

102 103

 

Само от снимките почувствах, че това което лъха като енергия е много тежко и по-сензитивните от вас със сигурност ще усетят силната емоционална следа. П. каза нещо, което е право в десетката, а именно, че мястото е като „шведска маса за някои същности“, което със сигурност е така, защото това е една от основните цели на един ритуал – да захрани астрала със страх (и други негативни емоции, но страха е главен), защото този план на съществуване сам по себе си няма генерираща същност (повече за това съм говорил тук). Колективното чувство на imprint-нат страх в тези коридори е поразяващо.

Нищо не може да се сравни с основното ритуално място на тази гара, а именно...

 

 

Мемориалът

 

104

 

Мемориалът е големия бял цилиндър отляво, който всъщност е яйцевиден. Точно така, вътрешната форма на мемориала е на яйце (което беше езотерична спекулация от моя страна заради ъгъла на правените снимки, които гледах в интернет, но П. потвърди, че формата наистина е яйцевидна).

 

105

 

Вече споменах веднъж бегло, че яйцето е форма, която архетипно е свързана с междуизмерното пътуване. Вътрешните стени на яйцето пък се завихрят нагоре като вортекс, което също навява аналогии на отваряне на междупространствена дупка. Без да знае за тези мои подозрения, П. каза, че това е един вид енергийна въртележка, нещо, което след първоначалната си активация „да не спира“ и да създава портал за подобни емоции на страх и отчаяние, които никога да не свършват. Като вземем предвид факта, че стените на тази структура са обсипани с послания на страдание и болка, отново виждаме, че говорим за езотерична структура, генерираща определени енергии. Имаме яйце (генератор на междупространствена енергия) и спирала вътре в него (допълнителна активация и изтичаща или навлизаща (според случая) енергия), върху която са изписани мантри на тъга, болка, съжаление (магически фрази, imprint-ващи енергията, която влиза или излиза през спираловидното яйце).

Това са снимките на самият монумент отвътре:

 

106 107

 108 109

Таблото с имената на всички жертви е разположено точно на входа. Влиза се през врата, което води до затворено пространство между други 2 врати преди да се влезе в основната зала. Точно там, на едно табло са изписани имената на всички загинали в атентатите, между които, както сами знаете, има и 4-ма българи.


П. споделя, че усещането в залата е основно страх, но също така и голямо чувство на тъга и на моменти – желание за отмъщение...

 

110 111

112 113

 

Според мен функцията на тази конструкция е както да смуче страх (и други негативи) от 3D към 4D, така и да канализира дадени енергии по обратния път. Визирам определени емоции, които могат и се използват с определена цел.

Функцията им е един вид да обслужват предназначението на нещото, като поддържат даден енергийно-честотен диапазон с определен нисковибрационен праг. Освен това, когато хората стоят в купола и се взират нагоре в надписите, те генерират точно този тип емоции, чувства и мисли, които захранват структурата. П. сам го е усетил докато е четял посланията. Освен това, защо е направено да се гледа нагоре, а човека да е под самия монумент? Защо не написаха посланията по стените на самата зала? „Нагоре“ (като архетип – „небе“) в случая е мястото на безкрайната скръб, а по принцип всеки възприема небето като по-висше място, където хората отиват един ден. Т.е. – имаме опозиционна ценностна замяна тип „Монарх“ – бялото е черно, черното е бяло, горе е долу, долу е горе, любовта е омраза, омразата е любов и най-вече – свободата е робство, а робството – свобода.

Другото важно тук, което още повече доказва функцията на фразите, е че това уж са послания на скърбящи хора, тоест заредени са с невероятно голямо количество болка и мъка, защото са писани от хора скърбящи за близките си. Ето и превод на някои от фразите изписани по стените. Много от тях са доста странни и двусмислени (да не кажа ритуални) и могат да се тълкуват многозначно:


 • Nunca os ireis del todo – Никога няма да си отидете нацяло
 • Acabaron con mi vida, con mi alma, se llevaron a mis sue?os, no mi libertad – Приключиха с живота ми, с душата ми, отнеха ми мечтите, не и свободата
 • Madrid Matriz Madre tierra de todos – Мадрид, Матрица, Майката-земя на всички
 • Tenemos el deber de no olvidar – Имаме дългът да не забравяме
 • Hace falta mucha fantsia para soportar la realidad – Има нужда от много фантазия, за да се понесе реалността
 • Llevamos vuestras miradas – Носим вашият поглед...
 • Ma?ana saldre de casa como lo hacias tu para continuar tu viaje – Утре ще изляза от вкъщи, както го правеше ти, за да продължа твоето пътуване


С какво imprint-ва всичко това?

Когато прочетох първата фраза, първото, което ми дойде като instant knowledge, е че всички хора, умрели при подобни ритуали (като Аточа, Лондон и особено СТЦ) биват хванати в нещо като астрален капан, където те отново и отново изживяват своята трагедия, което храни дадени астрални същности до безкрай. Това е доста тежко като идея и не искам да прекалявам, но съм почти сигурен, че е интегрирано от Тъмната страна. За тях това е нещо като храна, която никога няма да се развали, защото е като перпетум-мобиле – безсрочно. Това е едно от тълкуванията на „Никога няма да си отидете на цяло“ – т.е. – жертвите са все още там, на астралния план на случване на събитието и биват ползвани за дойни крави. Фраза номер 2 imprint-ва безнадеждност. 3-тата звучи като ритуално послание, навярно свързано с някакви бъдещи планове за Мадрид. 4-тата ни подканя да не забравяме и да излъчваме постоянно вибрации на болка и страх, които да захранват астралните централи. 5 подканя към дисоциация, защото реалността е твърде трудна. 6 слага знак за равенство между загиналите и живите. 7 подканя да се преживява нещо, което вече не е.

Подбора на всички тези фрази със сигурност не е случаен и по принцип те имат тривиално тълкувание, но аз се опитвам да обърна внимание на техния огледален аналог. Илюминати обичат точно този тип двусмислици, огледални интерпретации и изкривявания, не само защото са вманиачени в символизма стоящ зад дуализма, но и защото това е много добър параван – за обикновения минувач, фразите звучат съвсем в реда на нещата предвид случилото се и са провокирани от болката на близките до загиналите. В същото време те имат и магическа функция, която роля изпълняват много добре. Така, ако някой се опита да изтъкне всичко описано по-горе, те ще кажат, че е нелепо и смисъла на фразите е очевиден – съпричастност; няма никаква магия и всичко е във въображението ни.


Между другото, структурата на монумента се смята за световна иновация. За първи път се свързват огромни стъклени блокове, които да формират здание без каквито и да е механични елементи. Това осигурява пълна прозрачност на сградата и свободно навлизане на светлина в нея, което със сигурност е част от замисъла.

Височината на монумента е... 11 метра и е направен от 15 100 стъклени блока (1 + 5 + 1 = 7).

И така. Имаме постройка висока 11 метра (11 като ритуално число и връзка с 11.09.01 г.) и форма на яйце, което се свързва с междуизмерна активност. Напомням, че допреди малко, говорейки за 11 септември, всъщност говорихме за огромен stargate-ритуал. Да виждате приликите в мисленето зад две наглед несвързани събития? :)

 

(Допълнение от 30 октомври: Малко след публикуването на настоящият текст получих писмо от човек прочел материала, който имаше да разкаже за някои интересни свои преживявания свързани с Аточа, които по независим начин подкрепят тезата за характера на целия този ритуал. Ето и самата история:

Никога не съм се ровил, а и не ме интересуват особено илюминатските ритуали, но от самото начало като чух за атентата, някак си „си знаех“ че отварят портали. После, атентата на Аточа го изстрадах на собствената си кожа (живеех на три улици от гарата в момента на атентата). В нощта преди случката, не можех да мигна, усещах огромен вихър някъде в пространството над мен, нещо необичайно, огромно и алармиращо... На сутринта си включих телевизора докато пиех кафе (нещо, което не правя – не гледам ТВ по принцип от години наред). Съответно веднага на телевизора се появи гарата, картини от смазани влакове, репортери тичащи като диви коне и т.н. Тогава буквално „се събудих“ и чух звуците от линейките, които се извиваха навън. Беше точно около 30 мин. след атентата. Меко казано е, че автоматически изпаднах в „херметично състояние“ на тотална беземоционалност; гледах, а не чувах какво говореха по ТВ-то, само едно и също нещо звънтеше в главата ми: „Recoleccion“ – „събиране на реколта“. Не го свързах с усещането ми от предната нощ чак до вечерта, когато като легнах, моментално ме повлече тази зееща над целия район бездна, която се простираше към небето. Озовах се в някакво гъмжило от „души“, някакъв хаос и ад, непоносима мъка и объркване цареше на това място. Излезлите енергийни двойници на умрелите там хора бяха в буквалния смисъл като „премазани“ и неистово се бореха да не бъдат всмукани в огромната спирала, която се извиваше наоколо и нагоре. Това беше масовата сцена, която преживях лично. Две-три нощи след това, целия район беше нещо отвратително и непоносимо на енергийно ниво, предполагам че хора като мен едвам са издържали, просто беше адски гнусна история. До ден днешен е пълно със заклещени между пространството блуждаещи души на тази гара. Познавам хора от обкръжението ми, които се втурнаха да помагат в астрала през дните след атентата, но на мен някак си не ми се витаеше в обстановката...“)


Последното, много интересно, което П. забеляза е, че погледната отблизо, външната стена на монумента прилича на змийска кожа (кликнете върху снимките за по-голяма резолюция). Т.е. яйцето е с рептилски люспи, което резонира доста интересно, със статуите на върха на покрива, където отново имаме яйце и рептилии.

 

114 115

116

 

Аточа е поредният пример за това как Тъмната страна си служи с пластове от символизъм, които са свързани помежду си по магически начин, който затваря кръг от различни окултни формули.

Доколко всичката тази информация резонира с вас и ще ви послужи по някакъв начин – отново – преценете сами. Аз предлагам само това, което виждам и знам за себе си, че е там и не ангажирам никого с нищо и в никакъв случай не се опитвам да насаждам безнадеждност и да правя нещата по-черни отколкото са.

 

Нека сега обърнем поглед и към последната ни спирка, за да преценим дали можем да наблюдаваме магически резонанс или всичко е във въображението ни.

07.07.2005 г., Лондон.

 

 


 

07.07.2005 г.

 

Лондон – Великобритания


Както с 11.09., така и със случилото се в Лондон, колкото повече дълбаете, толкова по-очевиден ще става почерка на Тъмната страна, за тези, които могат да го видят.

Събитието разбира се минава под номерологичното влияние на „777“. Денят на „атаката“ формира очевидните три седмици формирани от месеца, в който се случва всичко [юли, бивайки 7-ми поред в календара, ден 7-ми от месеца и годината (2005-та), която формира седмица сама по себе си (2 + 5 = 7)]. 777 освен това може да бъде сведено и до 7 х 111.

Атентатите бяха в лондонското метро, което се случи точно 444 дни след опита за атака срещу кулата Сиърс. Взривовете започнаха в 8:49 am, което е 9 часа без 11 минути (директна магическа връзка с феномена „911“). Всъщност нека да видим няколко синхроничности между 777 и 11.09.:


 • при 11.09. имаме 4 самолета; при 777 имаме 4 взрива
 • и в двата случая имаме 75% удари и 25% пропуск – в случая на 11.09. имаме 2 кули + Пентагона + Съмърсет; в случая на 777 имаме 3 взривени влака + 1 пропуск бивайки взрив случил се на повърхността, в автобус. За мен това е много интересно по няколко причини. Първо и в двата случая или имаме 25% издънка, което означава, че има някакви сили at play, които пречат на илюминати или имаме отново планирано действие, което лично аз не мога да изтълкувам правилно. Защото безспорно имаме модел, който не може да бъде пропуснат
 • и при двата инцидента паспортите на „терористите“ оцеляват чудодейно, което позволява тяхното „разпознаване“ (WTF?! Говорим за взривове все пак! Повече от очевидно е, че са подхвърлени впоследствие.)
 • и за двата инцидента има реална подготовка и симулации от страна на правителството под форма на анти-терористични учения. Не само това – симулациите са предвидени за същия ден в който са действителните бомбардировки (!!!)


Друго, което лично на мен ми направи впечатление, е че трите ритуала (11.09/11.03/777) са извършени на 3 пространствени плана и то преходни отгоре-надолу. 11.09. беше във въздуха, 11.03. беше на земен план, а 777 – на подземен. Сякаш се търси отпечатване на 3 различни нива/свята, което има връзка с магическите вярвания на илюминати.


Ще срещнете събитието в окултните кръгове като „777“. Медията го нарича само „77“, защото не взима предвид че 2005 също се свежда до 7 (2 + 5 = 7), тъй като медията няма такова мислене или по-скоро не иска ние хората да го имаме.

7 юли, 2007 г. е третия re-imprint-ващ и закотвящ процес на ритуалистичната енергия. Интересно е, че умишлено или не, това е удар директно в колективното съзнание, защото хората смятат 7 за щастлива цифра. С вековете, тя е станала символ на късмета. Един елементарен пример за който се сещам е, че тя е единствената цифра, което се ползва в ротативките – ако ударите три седмици имате печалба, т.е. – имате късмет.


Нека разгледаме номерологията около събитието:


 • 07.07.2005 г., както вече казахме, дава „777“
 • 7 юли е 188-я ден от годината [(имаме числото 88 като част от формулата (8 x 11)], а от него, до края й, остават 177 дни [(имаме числото 77 (7 х 11)]
 • Има 3 едновременни взрива в 8:49 [(11 минути до 9 (9/11)]
 • 52 убити (5 + 2 = 7) и 700 ранени (7). Ако броим убитите хора на MI5, убитите са 56 (5 + 6 = 11)


Очевидно, освен комбинацията между 9 и 11, Тъмната страна обича да жонглира и със седмици. Така например, на 17-ти юли, 1996 г. самолет TWA 800 напуска летище JFK и експлодира няколко минути по-късно. Точно 111 седмици или 777 дни по-късно, самолет 111 на SwissAir напуска същото летище и експлодира след минути на бреговете на Нова Скотия. На 21 декември, 1998 г. (зимното слънцестоене) самолет 103 на PanAm пада над Шотландия. Времето между тази катастрофа и TWA 800 е 7 години и 7 месеца.

Каква е играта около седмицата и защо трите седмици са важни? Вече дадох някои аспекти около това в частта за 11.09. и OZ, но нека сега разгледаме този въпрос в още по-голяма дълбочина.


777

Всяко едно утроение на окултно свещено число (по системата на Тъмните), създава вибрация на силна интензификация на това число, защото то символизира древноезическата троица – сатаната, антихриста и лъжливия пророк. Така, утрояването на „7“, логично, би дало „777“. Тъй като седмицата означава „съвършенство“ в окултния свят, утрояването й би представлявало номерологичното съвършенство при манифестацията на древноезическата троица и идването на масонския антихрист, който е висшето въплъщение на идеята стояща зад НСР.

777 е и едно от най-важните числа за Алистър Кроули, който дори е написал магическа книга с това заглавие!

Нека изследваме един коментар на сатанинската система, която е развита чрез Кроули от неговите „духове-водачи“.

  118.1

 

(...) По този начин процесът се превръща в тест за кабалистичното знание и умение на човека, но онова, което е по-важно е, че процеса се превръща в стимул за капитулацията на съзнанието и предаването му пред мистичното изживяване, в което Той е видян като Всичкото и обратно.“ – Израел Регарди777 и други кабалистични писания на Алистър Кроули

 

Не знам колко от вас разбират ключовата фраза нужна за прозирането на ролята на 777 в кабалистичните писания на Кроули. Става дума за контрол над съзнанието. Да повторим light-мотива в горния цитат: „че процеса се превръща в стимул за капитулацията на съзнанието и предаването му пред мистичното изживяване, в което Той е видян като Всичкото и обратно.

Тъй като mind control-а е съществена част от начина, по който се ползват Кабала и числото 777, не е ли интересно, че института Тависток бе от локациите близо до един от взривовете на 777? Тези, които са чели внимателно материала за Монарх трябва да си спомнят, че Тависток е ключово място за съвременния mind control, дълбоко свързан с MK-ULTRA, като повечето техники са развити (или по-точно преоткрити) именно там. Има дори сведения, че Менгеле е тайно обучен в Тависток преди Втората световна война даже да започне!

Настоящата здравна програма на САЩ и Великобритания са били развити в Тависток в периода между Първата и Втората световна. Целта на това е контрол над цели популации чрез използването на тенденциозни медикаментозни лечения и обиграни mind control-техники.

Сега, навярно вече разбирате, колко подходящо е, че атака, която съдържа „777“ в своята основа се случва близо до Тависток.

 

Нека се върнем към нашето изследване относно важността на числото 777 за черната магия и вещерството обаче. Както бе показано в цитата по-горе, книгата на Кроули „777“, е била „тест за кабалистичното знание и умение на човека“. С други думи, Кроули е разкривал истинските тайни само на истинските адепти в това черно изкуство и го е правил съобразно магията и силата на числото 777.

Друг автор също отбелязва важността на 777 в окултния свят:

 

За един кабалист, „777 традиционно е числото на пламтящия меч или съзидателната светкавица..., която, когато се насложи върху Дървото на Живота, докосва всички сефироти по начини и определени пътища, които сумират 777.“ 777 е името на прочутата кабалистична книга на Кроули.

 

Числото 777 е „числото на Вавилон“ на Кроули, базирано на неговото разчитане на глава 17 и 18 от „Апокалипсисът“. Кроули го извежда по гематричен път като спелува думата Вавилон (на английски „Babylon“) като „Babalon“. Така 777 е тясно свързан с антихриста и неговото царство, както е описано в тези основни глави на откровението на св. йоан (повече за естеството на това съм описал в послеслова на тази статия).

Кроули създава седмоъгълника като символ на 777 и царството на антихриста, което то представлява.

Освен това, Кроули прави „вавилонската блудница“, да бъде неговия „партньор“ в седмичната му сатанинска магическа система. Тя е неговата дясна ръка в създаването на нова методика, която буквално е била проектирана да разтвори естеството на времето и да даде неограничен достъп на демонични създания до това измерение.

Както виждате, 777 е мощна система в сатанинските кръгове, създадена да отвори пътя на антихриста и да спомогне за установяването на неговото царство (според религията на Тъмните).


Между другото, числото 777 е препратка и към трираменната свастика Трискелион, която както виждате е три седмици залепени една за друга.

 

119

120 121

Различни версии на Трискелиона


Това може да е белег за нацистка връзка. Датата на атаката може би е начин да се каже на света по кодиран начин, че глобалната неонацистка машина, която управлява част от Тъмните фракции в САЩ (и други нации), са отговорни за това събитие (за повече относно връзката между нацизма и съвременното управление на САЩ, както и извънземното участие във всичко това, препоръчвам материалите на Брантон). Трискелионът е символ на динамичната енергия. Той прилича на свастика, но с три рамене, които създават ефект за циклично движение.

Трискелионът е централна фигура в келтския символизъм – наричан е „спиралата на живота“ и отразява естеството на човешкия живот – раждане, смърт и възраждане.Други окултни аспекти

Точно между спирките на метрото Angel и King Cross, се намира област, позната като „зоната на здрача“, наречена така, защото е място на много старо езическо светилище. Ето малко информация (със съкращения) относно това от един туристически сайт:

 

Най-близката спирка на въздушните линии до старата част на Лондон по големия северен път, Angel, била изключително предпочитано място за престой от нощните пътници, когато полетата към града били опасни. И ако знаете къде да отидете и какво да гледате, тази „вибрация“ е все още осезаема. Има и още смущаващи факти около мястото. Без да наблягаме изрично на това, околността и имената на улиците имат своя окултен резонанс. Така че, ако обичате странното в Лондон... магьосници, мистици, езически светилища, имагинерното рождено място на Франкенщайн и терминала за Хогуортс – всички те се смесват в странен коктейл при разходка на това място.

 

Сравнението на тази област в Лондон с „Диагон-али“ от новелите за Хари Потър е от особено значение, тъй като описанието, което Роулинг дава е невероятно. Хари и неговия приятел Рон пазаруват от магазини на дребно, които продават магически пръчици, ритуални наръчници, суха и драконова кръв, далак от прилеп в буркани по прозорците, очи от змиорка, заклинателни книги, отвари и кристални топки.

Тази окултна област е много близо до третия взрив на 777 – Edgeware Road. Това наистина е аналога на уличката „Диагон-али“ в Лондон. Бивши сатанисти потвърждават, че Edgeware Road е дом на всички магазини, които са предназначени за хората интересуващи се от окултните „изделия“, ако можем да ги наречем така.

Следователно, цялата тази област между King Cross и Edgeware Road, където имаше взривове, е избрана, защото исторически, тя е силно свързана с вещерството.

Това са точно типа следи, които други окултисти биха разпознали мигновено, но които много хора биха намерили трудни и твърде далечни за вярване. Човек с окултно мислене може да разбере илюминати, за другите това е загубена кауза. Един логик не може да навърже в собствената си система как всичко това може да е свързано. Човек, който познава механизмите на метафизиката обаче, няма нужда дори от обяснения. Това е ясно като бял ден за него.


122

 

Друг интересен факт за Edgeware Road е, че освен всичко друго, той представлява сърцето на богатите араби живеещи в Лондон:


Сред целите на най-лошата атака срещу Лондон след Втората световна война бе станцията Edgeware Road, разположена в сърцето на богатите асимилирани араби. Всякакви хора от Близкия Изток с различни вероизповедания и южноазиатски мюсюлмани, са значително малцинство в населението на Лондон и областта около Edgeware Road е превъзходен арабски квартал с фантастично разнообразие от ливански магазини за кафе, саудитски бакалии и персийски ресторанти. Някои дори го наричат „малкия Ливан“, макар жителите и клиентите на магазините да идват от целия Близък Изток и Северна Африка, като областта привлича особено млади хора, които сравняват квартала с Аман или Дубай. Edgeware Road е главната арабска улица в Лондон.“ – Yahoo News, 7 юли, 2005 г. – The attack was on Arabs!!??


Както вече се опитах да обясня, илюминати започват постепенно да заменят старите си системи с нови, което означава унищожаването на всички монотеистични религии, тъй като те не са съвместими с новата система, която предстои. Сякаш е планирано първата унищожена група да бъде ислямската. Защо? От една страна за да се подреди световната карта с лице към една бъдеща Световна война на ционисткия запад срещу ислямският арабски свят, като по този начин ресурсите и контрола над тях заедно с медии, международни компании и прочее, да остане в ръцете на елита. Затова, не е изненадващо, че Буш-старши изпрати войски в Персийския залив, а сина му направи същото с Афганистан и по-късно Ирак. Наред с окултните причини за тези удари (които няма да бъдат дискутирани тук), безспорно е, че тези акции са насочени и срещу исляма.

И тъй като „войната с тероризма“ е всъщност война с исляма, експлодиралите бомби близо до арабския квартал в Лондон е също много подходящо решение от гледна точка на илюминати. Който се интересува повече от подобна информация и политическия аспект, заедно с техническото изпълнение на нещата около 777, препоръчвам да потърсите информация за Тони Фаръл.

Тони Фаръл е бивш анализатор, работил за полицията в южен Йоркшир. След подробен и професионален анализ на данните за 777-атентатите, той стига до логичния извод, че „атентатът“ не само е вътрешна работа на правителството на Великобритания, но и е свързан с голямата политическа сцена. След като излага доказателства за това пред своите висшестоящи, Тони губи работата си и живота си. Всеки който се интересува, може да види интервюто с него в youtube.

(Между другото, след 777 Великобритания наложи такова наблюдение с камери по улиците, каквото няма дори в САЩ. Това е страната с най-много камери на квадратен километър. Сигурно за да хванат терористите „следващия път“, понеже на 7-ми нито една камера не е заснела никой. Може би причината за това се крие във факта, че терористи нямаше.)


Сега нека се върнем на окултните аспекти на взривовете.

Бомбата в областта на Russell Square избухна точно срещу Британската Медицинска Асоциация, сграда първоначално построена като щаб на теософското общество на Блаватска. Освен заблудата за тази жена, че е Светла (докато всъщност е Тъмна), тя е и добре известна наркоманка и на практика е една от най-известните черномагьоснички за вътрешния свят на илюминати изиграла голяма роля за НСР. В късните години на 20-те на миналия век, Хитлер присъства на няколко семинара в Швейцария, където научава за „Тайната Доктрина“ и окултната концепция за расово превъзходство.

Името „Russell Square“ също може да бъде много символично за практикуващите окултисти в света. Известното тайно общество „Череп и Кости“, от което бившия президент Буш отказва да се отрече, е било основано през 1832 г. от Уилям Ръсел с първия абсолвентски клас в университета Йеил. И макар Russell Square да не е наименуван на Уилям Ръсел, самото име би било използваемо от илюминати в създаването на символизъм, който би бил разбран от окултистите.

С детайлите около всички тези аспекти, приключвам анализа на 3-те ритуала и се насочваме към финалната права.

 


* * *Предстои ли нещо?

Споменах в началото, че главната идея зад писането на този материал, е да ви даде разбиране за механизмите на нещата и техните характерни черти, които винаги присъстват в едно такова събитие. По този начин вие ще можете да ги разпознавате за в бъдеще.

Макар на системата на илюминати да й предстои смяна, техните методи винаги ще бъдат същите. Фасадата може и да се промени, но вътрешните механизми – не значително. Това означава, че събития като описаните предстоят така или иначе, без значение дали аз го казвам или някой друг. Просто така работят нещата. И когато те се случат – вие няма да отдавате емоция на това, бивайки по този начин част от ритуала. Защото ще знаете.


Както несъмнено сте разбрали от текста дотук, според вярванията на илюминати, резултата от всеки ритуал получава сила за действие и става реален след животинското или човешко жертвоприношение, защото за тях кръвта е от особена важност. Тези кървави ритуали са се повтаряли и се повтарят през цялата история на днешното човечество. 3-те описани по-горе случая са само техния модерен прочит, защото в съвременността не можете просто да начертаете пентаграм в центъра на Ню Йорк (примерно) и да убиете 3000 човека, защото религията ви го изисква. Света се е променил и методиката за това – също. Съществува ли по-добро кърваво жертвоприношение например от войната, където по жесток начин умират хиляди хора? Помнете, сатанистите вярват, че едно добре планирано събитие трябва да се осъществи посредством правилното подбиране на планетите и цифрите или в противен случай няма да бъде успешно. Оттам идва тяхната параноичност с дати, символи и т.н. Те внимателно подбират дни и номера за осъществяването на своите планове.


Разбирайки всичко това, не мога да не спомена няколко думи за 11.11.11 г., която предстои след броени дни, защото както стана ясно – те обичат „11“ :))

Номерологично датата 11.11.11 представлява двойно ново начало в годината на новото начало, което утроява вибрацията. Важна нова честота навлиза във физическата реалност. Без значение къде по земното кълбо се намирате, нещата ще се променят чисто енергийно (физическата манифестация обикновено следва със закъснение).

Когато мемориала за СТЦ бе готов на 11 септември тази година (2011-та), друга част от ритуала бе завършена. Интересно какво ще се случи на 11.11.11? Или ще го направят на 01.11.11, за да е по-малко очевидно (тъкмо се засича и с Хелоуин)? Ще има ли историята продължение? Или пък ще го направят на 22.11.11? Кой ще обвинят за случилото се? Къде ще ударят? Европа или някъде другаде? Какъв ефект ще има това върху света? Или няма да направят нищо, имайки съвсем друга визия? Според мен е малко вероятно да изпуснат подобна възможност.

Илюминати в своята параноична обвързаност с номерологията и числото 11 вярват, че тяхната agenda относно установяването на НСР трябва да продължи 11 години и 111 дни (от 11 септемри 2001 г.), което като краен резултат съвпада с прочутият край на календара на маите – 21.12.2012 г. Защото атентатът на 11-ти, който се провежда в Ню Йорк, се случва не само в първата година от новия милениум, но е и на 11 години разстояние от 2012 г. – крайната дата за осъществяването на НСР. Всичко е свързано и те ще използват страхът под която и да е от неговите форми, включително Холивуд.

В тази връзка, винаги е много интересно да се види какви кино-премиери има на даден ден (в нашия случай 11.11.11), защото те задължително са съобразени астрологично и номерологично. За мен е любопитно да се види какво иска да imprint-не в колективното съзнание ционисткия Холивуд точно в тази номерологична конфигурация. Не забравяйте, че един imprint с номерологична предпоставка за „тройно ново начало“ е тройно по-силна (логично, huh?).

Два филма привлякоха вниманието ми. Първият е „Immortals“ („Безсмъртни“) и е поредния кино-напън за филм за гръцки богове, което винаги е безинтересно (макар да имам надежди в конкретния случай режисьора (който харесвам) да спаси положението). Читателят сам може да се досети, коя точно раса се мисли за „безсмъртна“ и обича да пропагандира това. Може би „безсмъртните“ ще се върнат на 11.11.11? :)) Ето и трейлър на филма:Free Joomla Extensions

 

Другото, още по-интересно за мен заглавие (което за съжаление ще бъде селски horror, което пък автоматично означава, че няма да го гледам), носи семплото име „11-11-11“ (why should they bother, right?), а обявения сюжет е повече от интересен. След трагичната смърт на жена си и сина си, известен писател пътува до Испания (!!!), за да се сдобри с брат си и баща си. Предвид жанра, ще му се случат множество неща, кои от кои „по-страшни“. Силно впечатление ми направиха някои от слоганите на филма, а именно: „Отбележи датата.“; „На 11-я ден, от 11-я месец, през 2011 г., ще бъде отворен портал. Нещо ще премине.“ в комбинация с: „Не можеш да спреш това, което идва.

Доста интересно в светлината на разискваното досега, мм? :) Дали пък не ни казват, че отново ще има stargate-ритуал, който не можем да спрем и от който „трябва да ни е страх и не можем да спрем“? Може би „безсмъртните“ този път ще преминат през него? :)

По всяка вероятност филма ще събира страх от зрителите си и сигурно ще бъде вкаран апокалиптичен момент свързан с 11.11.11-портала. Трейлър:Free Joomla Extensions

 

И тъй като казах „апокалиптичен“, то тези теории заедно с всичко останало насаждащо страх и объркване би им послужило за това хората сами да поискат НСР така, както някои от техните представители публично са го описали и то още преди няколкостотин години. Самата изкуствено преекспонирана дата 21.12.2012 г. дава 11 (2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 1 + 2 = 11) – т.е. прехвалената година на „новото начало“ е под знака на 11, а не на 12.

Ако нещо се случи през ноември тази година, то това ще е свързваща точка, която да допостеле пътя към заветната дата 21.12.2012 г. (на която пък със сигурност ще има ритуал и то навярно не един).

Mind control-пропагандата за 11.11.11 разбира се е на пълни обороти (и ще се опитам да направя материал за това до самата дата, особено за часовниците и „феномена“ „11:11“) благодарение на ню ейдж (дез)информацията и глупавите абсурдни ченълинги. Предвидени са стотици масови медитации уж под патронажа на Светлата страна, докато 90% от тях се организират от Тъмни, правещи се на Светли. Дали пък няма да бъде създадено събитие точно около тези кръгове (за разнообразие)?

Двете полярности имат свои собствени планове за 11.11.11. Към кои се числите е ваш проблем.

Хората, които вече не искат да играят Играта, само ще наблюдават.

 


Висша перспектива

Какъвто и да е случаят, 11 септември е планирано събитие, което издига Играта на по-висока предавка. След него, Тъмната страна прави официално каквото си поиска (поне САЩ), без да има нужда да се оправдава публично за това, което доведе до много динамични събития. 11.09. и двата го последвали атентата са събития много характерни за Края на Играта, в който се намираме и са дело на Тъмната полярност в нейната чиста форма.


Има нещо друго важно, което досега не съм срещал да бъде обяснявано някъде, затова се наемам да го направя. Мога да нарека това „обяснение на синдрома на очевидността“.

Той има две нива. Назовавам ги за себе си „окултно“ и „профанно“.


11.09. бе апотеоз на очевидността. Дизайнерът на всяка една игра, без значение дали това е „Не се сърди човече“, „Монополи“ или бридж, съставя правилата на играта, която създава. Правилата ограничават действието на играча по време на играта. Например, в шаха не можете просто да обявите, че всичките ви пешки ще бъдат топове или че коня ви ще може да се движи по начина, по който се местят офицерите, само защото сте притиснати от обстоятелствата. Когато започвате да играете, това автоматично означава, че сте съгласни с правилата на играта. Иначе нямаше да се впускате в нея изначално. Предполага се, че сте достатъчно адекватни да разбирате това, при което едно последващо неудовлетворение от факта, че пешката не е царица би било не на място.

Същото е и с Играта, която играем в тази галактика.

Както съм загатвал и преди, правилата на Играта изискват Полярностите да дадат достатъчно знаци и да оставят необходимите следи за техните намерения и дейности, които да бъдат забелязани от тези, които могат и имат потенциала да ги видят. Те си играят с числа, дати, цветове и т.н. За тях това е легалния начин, по който да дават информацията на обществото, за да могат после да измият ръцете си и да кажат, че всичко е било прозрачно. Полярностите са задължени да направят това.

Някога да бяхте чували името на Осама преди „той“ да взриви кулите-близнаци? Впоследствие пък на сцената излиза президент с име Обама, който е мюсюлманин. Осама/Обама – те си играят с нас и интелекта ни. Сякаш живеем в някакъв глупав комикс.

Събитие от величината на 11.09. (още повече, представлявайки световна церемония на Тъмната страна) предполага множество такива знаци, за да самомаркира своето естество. Както казах преди малко, това има две нива – „окултно“ и „профанно“.


Окултно ниво

Астрологичните и номерологични факти около 11.09. (както и енергийните последствия от него) алармираха всички окултисти (и най-вече окултни общества) по света, какво точно правят илюминати. Всичката символика, за която прочетохте в този материал, покрива норматива на множество окултни системи и мистични култове. Ритуалът е съобразен спрямо астрология, номерология, Таро, египетска и халдейска магия, западен демонизъм, ислямски мистицизъм, алхимия, Кабала и масонска архитектура. Това не е окултна еклектика (какъвто умишлено е съвременния ню ейдж например), а много точно преценена рецепта в стил „щипка от това, лъжичка от онова“, колкото и смешно да ви звучи. Всичко е преценено от дизайнерите на ритуала, за които говорих в началото на текста и е създадено по този начин с определена цел. Тъй като събития от подобен магнитуд обикновено са дело на повече от една илюминатска фамилия, то те са координирани поне от няколко дизайнера, излъчени от всяка фамилия. Което означава, че имаме окултни системи ползвани от различни фамилии, съгласувани по начин, който да предизвика манифестация. Това стиковане генерира много силен енергиен шаблон, който привлича множество астрални йерархии, обединявайки ги в една посока. А колкото повече енергия – толкова по-голям резултат. Защото комбинирането на различната символика от различни окултни системи привлича различни сили и прилежащите към тях егрегори – забележете – от цялата времева линия на Играта.

Тъй като всичко се случва едновременно, в един такъв ритуал, енергията се стича от всички посоки (дори от бъдещето) едновременно за манифестация СЕГА. Което означава, че може да бъде привлечена енергия в момента от вярванията на хора, живеещи (погледнато нелинейно) по времевата линия преди хиляди години. Което е огромна егрегориална мощ. Всичко това е част от ритуала, защото според законите на магията, един добър план може да се провали само ако има грешната рецепта (в която вибрацията на числата и символите имат голяма роля). Колкото повече еднакви, припокриващи се и надграждащи се числа, символика и архетипи в един ритуал, толкова по-широк е енергийния канал, който се отваря и толкова по-силен фокус и припокриващ се импулс се генерира – респективно имаме налице по-голям imprint – а оттам – по-голям шанс за успех и в крайна сметка – манифестация на земен план.

Това, което повечето хора не разбират е, че 11.09. освен ритуал, е и заявка и предупреждение на самите илюминати към целия окултен свят. Има множество ордени и общества, които не са с илюминати, но имат същото зрение за случването в света като тях. Трябва да осъзнаете, че събития, които са построени около астрологично-номерологичен символизъм и имат окултен характер като основа, биват забелязвани от окултистите по цял свят. Всички те разбраха, дело на кого точно е събитието 11.09. и че то дава начало на поредица от магически ритуали (с Аточа и Лондон като продължения) с голямо окултно значение, които евентуално ще доведат света до НСР. Така например, Кенеди бе застрелян през месец ноември (11 месец) в ден 22 от месеца (2 х 11) на територията на 33 меридиан на масонският площад Дейли. Това е тройно 11 и то на тяхна собствена територия. Всички окултисти, които повярвайте ми, имат очи за тези детайли, са разбрали, че убийството му е било планирано и изнесено на гърба от най-високите рангове на масонството. Освен това, както обяснява Дейвид Айк, когато наистина бележит и публичен лидер бива убит от Тъмната страна, илюминати създават монумент, който да служи като магически символ и подпис, който да комуникира с всички окултисти по света, известявайки ги, че това е било ритуално убийство. Обикновено този „подпис“ е вечен огън. Президента Кенеди, принцеса Даяна, Мартин Лутър Кинг и израелския министър-председател Ицхак Рабин са най-добрите примери от новото време.

В духа на тези разсъждения, 11.09. бе предупреждение и опит за вето над окултното случване на Земята. Посланието бе: Виждате на какво сме готови – или сте с нас, или сте против нас.

Което е толкова типична жалост за Тъмната страна, която не разбира закона за допускането...

Окултното ниво на събитието от 11.09. е очевидно за всеки, който има ниво на развитие над средното и има за цел както да манифестира нови енергии за вътрешния свят на илюминати, така и да даде заявка и алармира окултистите по света за това, което предстои. Послание до целия свят за идващия Нов Световен Ред.


Профанно ниво

Това ниво е именно онова, на което остават 90% от изследователите на 11.09. – чисто конспиративното. Това са хилядите сайтове, филми и книги, които ще изследват стотици видеозаписи, снимки и показания на свидетели, за да докажат, че правителството на САЩ стои зад цялото събитие и няма нищо отвъд това. Да, САЩ стои зад събарянето на собствените си кули. Не дотам свършват нещата обаче. Тези хора никога няма да видят окултния аспект на 11 септември и масата от хора винаги ще си остане „там“. Това, което тези хора не разбират е, че тези „атентати“ умишлено бяха скалъпени некадърно, за да могат тези от профанното ниво да видят това по същите закони на Играта, които бяха обяснени по-горе. Това е същия факт, но на по-ниска предавка за тези, които не могат да видят по-голямата картина. Цялото събитие умишлено бе оркестрирано с множество пропуски и несъвършенства, защото те са длъжни да оставят такива следи. Единственото, което се провали в плана им (по мое виждане) бе полет 93, който се разби в полето в Съмърсет, близо до Шенксвил. Личното ми мнение е, че този самолет бе предвиден да се разбие в сграда номер 7 на СТЦ като част от ритуала. Тъй като това не стана, трябваше да се задейства подсигурения предварително план Б и тя бе взривена единствено, с месеци по-рано поставения, експлозив, без да има самолет за извинение за рухването си (както беше при СТЦ 1 и 2, причината за чието рухване така или иначе – също бе експлозив). Както казах, това е и най-голямата издънка в целия ритуал, защото тази сграда просто падна без нищо и това е очевидно на всеки един запис. Няма физическа външна причина тя да падне. Според мен детонацията й е доста голям риск от тяхна страна, защото ако медията не бе толкова платена и изцяло зад гърба им, щеше да стане доста напечено и щяха да се повдигнат много въпроси. В един по-адекватен свят, който не е толкова подвластен на Тъмната страна, това можеше да реши всичко. Това идва да ни наведе на две неща. Първо – показва ни, че те са готови на всичко, за да изпълнят, това, което предварително са си набелязали като цел (в случая рухването на сграда 7 на всяка цена като част от ритуал) и второ – показва ни (в лицето на полет 93), че колкото и силна да е една магия и който и да стои зад нея – в крайна сметка Висшите Аз са тези, които имат последната дума. В случая визирам факта известен на всички, че на борда на полет 93 е имало мини-бунт, което е отклонило програмирания пилот от сграда номер 7.

Това са няколко неща, за които можете да мислите. Най-вече тези, които се превъзбуждат по това, че са разгадали мистерията на 11.09., просто защото са разбрали, че кулите са изкуствено детонирани. Успокойте топката. Те искат да знаете. Не сте открили топлата вода. Само я ползвате.


Ритуалът и Играта

Предвид, че се намираме в Игра, 11.09. и всички подобни събития са част от Играта. Те не биха се случвали ако не бяха пред-кодирани в нея, което означава, че едно такова действие е допуснато, защото от него ще произтекат други неща, а в една система винаги трябва да има движение. Съзнанието се самопреживява и има множество начини по които това става. Точно затова тази планета е толкова интересна.

Всички жертви с Висш Аз, които загинаха в сградите, загинаха по свой собствен избор, защото начина и времето на смъртта ни бива избрана от самите нас преди да се инкарнираме в тяло.

Събития от калибъра на 11.09. дават много добра възможност за отвъд-полярния Наблюдател да види какво е Играта. Целият анализ който прочетохте е именно и само единствено анализ на Играта, а не нейна критика. Бе представен лост на Играта, който задвижва съзнанието в дадена посока и предизвиква определен тип преживявания.

Наблюдението е едно, осъждането е друго. Може да критикува само някой, който иска да промени Играта. Вие не сте тук да я променяте, защото както вече бе обяснено – това не е възможно. Играта не може да бъде спечелена. Тя може само да бъде играна. Това е нещо, което Тъмните не разбират, а Светлите отказват да приемат. Да преживяваш Играта, означава да я разбираш, което ти дава шанс да я надживееш и да излезеш от нея. Това е единственият начин. Полярностите не осъзнават това.


Ритуалът е забит и е полярен. Където имате ритуал, значи имате Полярности. Ритуалът е осакатена форма на нещо, което поради липса на точен термин, ще нарека „личната магия“. Навсякъде където имате сложни и претрупани ритуали на Земята, имате извънземно влияние или произход (най-често рептилоидно, но не единствено). Рептилиите са фанатизирани относно ритуализиране, контрол и надмощие, което е Тъмната полярност в чистата й форма.

Коренът на ритуала у човека е в рептилоидния му мозък и ДНК и като мисловен модел е отдаване на силата на поредица от действия, които трябва да привлекат определени енергии външни на Висшия ви Аз. Това е просто преживяване, но то е осакатено по природа от гледна точка на хората съблюдаващи Баланса. Ритуалът винаги има за цел външна промяна или манифестация, а не вътрешно израстване. Неговият вътрешен антипод (ако можем да говорим за противопоставяне в една неутрална вселена) е медитацията и празнотата, които трябва да бъдат преживяни, а не ритуализирани.

Колкото и страшен да е света, каквото и да се случва в него, не реагирайте на това с емоционалното си тяло. Вътрепребивавайте. Ритуалът има за цел да ви вмени нищожност и най-вече колективност, защото по природа ритуала е колективен. Колективно съзнание имат извънземните, вие сте едновременно инкарниращи се Висши Аз.

Идеята на ритуала е, че има нещо, което е „ей там“ и е тоооолкова голямо и могъщо, а вие сте тоооооолкова малък и незначителен. Това е идеята на полярностите, това е идеята на извънземните, които искат константно да отдавате силата си. Да искате да сте част от тях, да отдадете личната си сила и да бъдете част от тяхната Игра. Всички знаем – понякога е адски трудно да се чувстваш добре с факта, че те има. Че сега си тук и съществуваш, а не знаеш точно защо. В такива моменти – вътрепребивавайте. Помнете, че вие не сте вашето тяло, а сте нещо много повече. Нещо много повече.

 


Случи се така, че докато пишех тези последни редове, реших да закача в дома си долния плакат, който имам от много време, но все отлагам да сложа. Не излъчва най-приятната вибрация на света, но много ми допада архетипа зад него (помнете, че архетипа не е образ, а носител).

Малкия рицар (инкарнацията), сам в страшната гора, изправен срещу всичко зловещо и огромно на вид (Играта), без да получи каквато и да е реална помощ от каквото и да е било. Единственото, което има е себе си (Висшия си Аз). И въпреки това, той е невъзмутим и в него няма страх.

Защото няма от какво. Защото няма от какво.

Защото няма от какво.

 

123

 

Вътрепребивавайте.

 

 

 

scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 386 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 544
Брой прегледи на съдържанието : 8729957Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License