Майкрософт и илюминатите Печат
Статии - Алтернативни технологии и наука
Написано от H.   
Петък, 29 Януари 2010 16:15
 

Малцина знаят със сигурност колко сгради има в двора на Майкрософт в Редмонд. Не е известно да съществуват карти на постройките в този район. Някои от техните служители ги определят между шест и три. Статия от австралийски ежедневник ги определя на 22. Това е отчасти вярно, но има и друга сграда, скрита от публиката и дори от служителите на Майкрософт. Двадесет и третата сграда или Сграда 7, е с форма на петостен. Точното й място е известно само на 5 души (от които може би единият е Бил Гейтс), но се счита, че тя е достъпна от всички останали сгради посредством тайни коридори.
Какво има в петостенната сграда, не е известно. Смята се обаче, че съдържанието на Сграда 7 е свръхестествено. Като се изключи Пентагона, друга подобна петостенна сграда е имало в Нацистка Германия. Това е било внимателно скривано от публиката. Една от хипотезите е, че Сграда 7 се населява от или се използва за комуникации със Вътрешния Ръководител. Самоличността на Външният Ръководител е неизвестна. Възможно е Външният Ръководител да е Бил Гейтс, но също толкова възможно е той да е просто онова външно лице, предназначено да отвлича вниманието.


scroll back to top