Операция „Отворени очи“ Печат
Статии - Контрол над съзнанието и програмиране
Написано от Alien   
Събота, 23 Януари 2010 16:36
 
Хора с вътрешна информация разкриват как правителството на САЩ намира, избира и създава шпиони – мозъчно контролирани, програмирани зомбита също познати като Манджурски кандидати.
 
Поглед върху Правителствената Програма за Контрол над Съзнанието
 
Как се избира Субекта
Предварително избрана група наши хора (от разузнавателното общество) преглежда местните болници и имиграционните центрове за да намери подходящи кандидати. Ние локализираме и избираме хора, които нямат близки или приятели. След като веднъж са избрани, те се поставят под тежка хипноза - Ниво Едно. По това време се определя ясна и окончателна насока за тяхната полезност от нашите психиатри и полеви офицери. Ако кандидата притежава сравнително висок коефициент на интелигентност му се изготвя досие с категориен наречено „досие за повикване”.
 
Нива Едно и Две
Ако тестувания кандидат има повече от 120 коефициент на интелигентност в неговата идентичност ще му бъде записана команда за „отзоваване” придружена с дума за „задействане” по време на хипнотизаторската сесия Ниво Едно. Това „задействане” ще активира неговата програма за отзоваване когато сме готови за него. После систематично правим проучване на неговото минало и създаваме досие за бъдещи справки.
Ако няма роднини, субекта ще бъде „призован” и доведен до място по наш избор. На това място ще бъдат извършени допълнителни тестове за уязвимост. Ако премине тези тестове той се подлага на хипноза Ниво Две, при която специфични инструкции се „записват” (поставят се чрез хипнотични команди и внушения) в неговата личност и му се дават различни малки заповеди.
Ако субекта (преди да бъде освободен) покаже че е запомнил инструкциите които са били „записани” в неговата личност и ако той изпълни малките и неважни заповеди които са му били дадени по време на хипнозата Ниво Две, той ще получи „съобщение за отзоваване”.
Тайминга за „съобщението за отзоваване” зависи от това колко бързо можем да определим че програмирането което е било осъществено върху личността на субекта му позволява да изпълни правилно заповедите от Ниво Две. След като се направи тази оценка „съобщение за отзоваване” ще бъде дадено на субекта чрез друг човек (доставчик) с който сме го запознали.
Ако на субекта не е била дадена дума (код за задействане) „доставчикът” ще използва бърза и мощна форма на хипноза подобна на Невро-Лингвистично Програмиране. На субекта ще му бъде казано къде и кога да се яви. Субекта няма да има спомен че са му давани такива инструкции, той просто ще се яви навреме на правилната дестинация. Ако на субекта му е била дадена „задействаща дума” или символ той ще се яви на необходимото място веднага щом се активира думата или символа.
 
Ниво Три
Следващата стъпка е Ниво Три хипноза, при която на субекта ще бъде „презаписана” неговата личност. Презаписването” се явява нова идентичност или личност. Подобно е на това да имаш много идентичности, само че тук оригиналната личност е потисната или скрита под „презаписаната” и няма да излезе на повърхността за определен период от време, който се определя от Програматора.
„Презаписаната личност” не е завършена нова идентичност. Има достатъчно информация записана в личността на субекта с която да определим неговата способност да се справи с определена ситуация.
В случай че става дума за Полеви Служител, хипноза Ниво Три е начина по който оперативния работник е подготвян за тайна мисия, която изисква временно нова идентичност. Ще бъде записана информация само колкото е нужна за новата идентичност и история на оперативния работник на която да повярват всички, включително служители на реда. В случай че оперативния работник ще използва новата си личност само веднъж, неговата нормална идентичност няма да бъде потисната а ще бъде възможно да бъде върната и ще остане будна.
За полеви работник, който е бил подготвян за смъртоносна тайна мисия. Ниво Три „презапис” може да елиминира целя страх и нервност и да му позволи да функционира под носа на своите врагове без да се добавя стреса от това да бъде разкрит. Всички оперативни работници трябва да минат през тези Нива Три преди да станат полеви! Понякога те минават през Ниво Три много пъти.
По време на сесиите на Ниво Три програмирането, на новите субекти им се казва че всичко което неговите „приятели” т.е програматори го накарат да прави е ОК въпреки че може да бъде противно на всички възможни закони. На Ниво Три субекта се програмира да вярва че трябва да направи всичко което неговите програматори искат да свърши.
След като Програмирането на Ниво Три е било извършено и има презапис на неговата идентичност той/тя още веднъж получава „съобщение за отзоваване” и след това се освобождава. Субектът ще бъде следен за да се види колко добре той функционира с новата си идентичност. Ако всичко върви добре той ще бъде призован за допълнително програмиране.
Колкото по-висок коефициент на интелигентност има даден субект толкова повече програмирането се задълбочава. Ако коефициента на интелигентност е достатъчно голям, ние ще изучим неговите способности и нашите нужди и ще определим как субекта може да използван допълнително. След като се направи оценката субекта ще бъде доведен във „Фермата” или в едно от многобройните съоръжения в САЩ и Канада за допълнително и финално програмиране. (Лекарската Болница в Далас, Тексас е един от нашите основни центрове!)
 
Ниво 4
След като пристигне в съоръжението ние ще поставим субекта в хипноза Ниво 4 при която вече няма да може да различава правилно от грешно. На субекта ще му бъде казано че е „Супер човек” и че всички закони са написани за другите хора. Моралния код на субекта, респекта към закона и страха от смъртта се заменят с нови „Супер човешки” чувства.
Това е Нивото което превръща субекта в „Ясни очи” или напълно програмиран шпионин убиец, който може да извършва престъпления като убийство и след това да няма срам, вина или угризения.
„Презаписа на Ниво 3” заменя морала на субекта и/или религиозната му етика с програма която го кара да вярва че той е отвъд всички човешки закони. Ако целта на програмирането е да се създаде програмиран убиец, който ще убива по сигнал, целият морал, страх и отвращение от кървави човешки части трябва да бъде елиминиран. Супер човешкия „презапис” елиминира и двете. „Презаписът” дава на субекта и чувство на безсмъртие и недосегаемост.
Ако той трябва да извърши в частност самоубийствена или много важна задача ние вършим нашата работа в съоръженията в Скалистите Планини.
При Ниво 4 различни програми могат да се записват или презаписват в мозъка. Всяка команда се възприема на това ниво. При Ниво 4 може да дадете на тестовия субект напълно нова идентичност и история. Можете да го/я накарате да вярва на всичко, което програмата изисква за завършване на желания проект. В този случай се създава напълно нова личност а не само частична както е при Ниво Три.
След като програмирането на Ниво 4 е завършено, субекта ще бъде различна личност с никакви спомени за предишния си живот. Той няма да има амнезия а ще има спомени – такива каквито ние му дадем. Той/тя ще бъде преместен в нов щат и град и ще му бъде даден нов живот. Всичко което се иска за да се завърши конструкцията на новата личност ще се предостави. Неща като шофьорска книжка, кола, банкови сметки, паспорт, кредитни карти, и свидетелство за раждане ще се създадат и осигурят от нас и ще бъдат валидни и легални.
На субекта ще бъдат дадени и всички малки неща, които обикновени хора имат в своя живот като снимки на семейството. Неговото семейство няма да съществува наистина, но той няма да знае това. Той ще има чувства на любов, болка, гняв и всички чувства , които нормалните членове на семейства изпитват един към друг.
Снимките на семейството и приятелите ще бъдат на дълбоко секретен персонал на агенциите. Ако някоя мисия „се размирише” и медиите започнат да търсят информация за неговото семейство, „създаденото от агенцията семейство” ще направи пресконференция или ще даде интервю. Персоналът на конкретната агенция представлява добре обучени и тренирани актьори. Те ще изиграят ролите си перфектно като кажат на обществеността че субекта „Ясни очи” е имал трудно и насилствено минало. Медията ще представи „Ясните очи” като някой смахнат обхванат от ярост. След месец широката публика ще е забравила за инцидента.
Завършването на новия живот и дом се явяват сувенирите от пътувания на които субекта никога не е ходил но въпреки това си спомня. Ще има и малки спомени от живот , който никога не е живял но ще вярва че е. При завършването на програмирането на Ниво 4 субекта или пациента (едно и също) сега има цел, която той смята че е негова.
С други думи ако субекта трябва да инфилтрира патриотична група, религиозна комуна, политическа кампания или движение за защита на природата, ще му бъдат дадени цялото познание и вярвания, които обикновено имат хората от целевата група. Субекта ще чувства че неговите пламенни мнения са си негови. Така другите членове на групата ще му вярват.
На много политици и правителствени служители на световно ниво са им давани „нови цели” чрез използването на програмиране Ниво 4. Техните собствени вярвания се заменят с целите на програматорите. Дават им се супер човешки таланти като фотографска памет и способността да лъжат убедително.
Президента Клинтън е пример световен лидер, който е бил програмиран с тази техника. Сенатора Джон МакКейн и Държавния Секретар Маделин Олбрайт са два други примера на „презаписване на целите” върху идентичността на субекта. В тези случаи техните собствени идентичности и спомени са запазени в голяма степен но детството и ранното юношество е понякога изтрито когато се използва тази техника.
След като бъдещият правителствен лидер е програмиран, той ще бъде призоваван годишно и ще му бъде правено хипнотично подкрепление на оригиналното програмиране или пък ново програмиране ще бъде внедрено за да модифицира оригиналните програми. Ако не се иска ново програмиране, подкрепящите програми могат да се пуснат в масов мащаб. С други думи „програмираните шпиони”, които са част от публиката на някоя лекция, могат да получат своето „поддържащо” програмиране чрез лекция или филм. Останала част от публиката като жени, и деца няма да забележат нищо необикновено.
При завършването на Ниво 4 субекта който е бил избран да стане „програмиран шпионин убиец” е напълно подготвен за Ниво 5.
 
Ниво 5
На Ниво 5 се внедрява „задействащия код” който активира програмата.
На ниво 5 много внимателно в мозъка на субекта се „запечатва” кодова дума, последователност от числа или гласов отпечатък. Това е така наречения „задействащ код”, който ще въвлече субекта в действие. По това време субекта вече ще е имплантиран с кодирано устройство за следене за да може да се знае неговото местоположение по всяко време.
След като програмирането на Ниво 5 е завършено субекта се освобождава за да живее един нормален и понякога полезен живот. Субектът няма да има спомен да е свързан с разузнавателното общество и няма да има никакъв спомен от хипнотизаторски сесии.
На „шпионина” на който му е дадена напълно нова идентичност няма да има никакви спомени от своя предишен живот и по този начин той никога няма да си задава въпроси за това кой е. Субектът ще живее нормален живот на лекар, пилот, политик, ексцентричен самотник или филмова звезда докато не се изиска от него да извърши мисията за която е създаден.
Тези мисии или програми са имплантирани/записани при хипнозата Ниво 4. След като програмирания „шпионин убиец” е преминал през Ниво 5 на програмиране той за нас представлява „Ясни очи”. „Ясни очи” е „шпионин убиец”, който може да бъде задействан или активиран за конкретна цел.
Ако „Ясни очи” е „задействан” случайно или нарочно, на субекта не може да се въздейства. Към него може да се подходи чак след като завърши своята програма или операция.
Заради програмирането, субекта няма да може да асоциира себе си с престъплението което е извършил. Подобен субект е Сирхан Сирхан, убиецът на Робърт Кенеди. До ден днешен Сирхан не може да си спомни това че е стрелял по Сенатор Кенеди.
Само психиатри, обучени в нашия метод на подсъзнателно програмиране на поведението и презаписване, може да намери следи водещи до след Ниво 1 и Ниво 2 мозъчен контрол. С други думи обикновен психиатър може да открие че субекта е бил хипнотизиран в миналото и може дори да открие и оригиналната идентичност, но обикновения психиатър никога няма да може да открие местоположението в мозъка или в паметта където са складирани програмите от Нива 3, 4 и 5.
Без активиращия „ключ” обикновен психиатър никога няма да може да открие програмите освен по случайност.
Ако на програмиран субект се каже да влезе във въоръжен лагер и убие вражеския лидер, субекта ще извърши това за което е програмиран без да се замисля за неговото благополучие, за това дали ще живее или умре или за това как ще избяга. В повечето случаи на програмирани „Ясни очи” които извършват убийства, субекта е убиван на място или от невинен очевидец който убива само за да спре продължаващите убийства или от оперативен работник, който е на мястото за да подсигури да не се обърка нещо или с други думи че субекта ще се „самоунищожи” или ще бъде убит.
В някои случаи, субектът е заловен и не е убит. Поради вида на програмиране използван в операция Отворени очи” Субекта няма да може да разкрие никаква информация. Дори ако субекта бива брутално измъчван, той няма да може да си спомни действителното убийство или терористичен акт или пък защо го е направил. Това е защото програмирането е заровено дълбоко в отдавна забравените детски спомени, които се призовават под хипноза на Ниво 3. (Това е нивото където истинските детски спомени се унищожават случайно при политици и други официални лица които имат тайни цели „презаписани” в техните идентичности.)
Дори наркотици от сорта на „серума на истината” не могат да разкрият истината защото съзнателния му ум няма достъп до там. Използвайки операция „Отворени очи” правителството може да създаде перфектният убиец, саботьор или терорист. Такъв който може да извърши каквото и да е по сигнал и да не може да си спомни след това нищо или да се самоунищожи преди да бъде заловен.

 
От Gunthar Russbacher
Превод: Alien
scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 455 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 540
Брой прегледи на съдържанието : 8511768Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2023 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License