Човекът е многоизмерно същество Печат
Статии - Езотерика
Написано от H.   
Вторник, 02 Февруари 2010 21:37

 

ЧОВЕКЪТ Е МНОГОИЗМЕРНО СЪЩЕСТВО ОТ ЕДИННА МНОГОМЕРНА РЕАЛНОСТ, ЗА РАЗЛИКА ОТ НЕГОВИТЕ НАСТАВНИЦИ ОТ ЧЕТВЪРТО ИЗМЕРЕНИЕ

Човекът е създаден да се развива като многоизмерно същество в единна реалност и когато неговите наставници само в едното - Четвърто измерение забравят за другите по-високи измерения, тогава им се напомня това чрез подобни статии.
Относно опасността от екстрасенсите и всички контактьори, действащи в контакт с четвърто измерение
Във всеки еволюирал човек с множество прераждания има частица от по-високите измерения, над четвърто.
Поради глупостта и жаждата за отличие от другите, се продава уникалната способност на човека за връзка с високите измерения само срещу така евтината и жадувана “четвърта” реалност, четвърто измерение се владее от нисшия астрал, който спрямо човека се представя за негови учители и наставници.

Уни-версален /едно-измерен, едно-аспектен/или
Единен многоаспектен-многоразличен свят или реалност, състояща се от много “фасети”

Виж етимологическата бележка!

Важно! Вероятно подмяната на думата “универсален”, която би трябвало да означава “едноизмерен”,а всъщност тя се прилага за означаване на нещо всеобщо, вселенско, т.е. “ограничаване на многомерността в рамките на четвърто измерение, което е крайно измерение на Наставниците”, започва още преди Рим, когато манипулацията е част от управлението на масите, и още тогава нисшият астрал, владеещ четвърто измерение проявява своята универсалност, която всъщност е едноизмерност.
Да, но човекът е създаден да бъде многоизмерен. И наставниците от нисшият астрал какво ли не правят за да скрият истината за душата! Всъщност, това са онези представители на т.нар. “извънземен разум”, които се проявяват като наставници на човечеството. Настоящата статия “Едноаспектната - универсална или единна многоаспектна действителност”се появява за да предупреди съвременното човечество за вероятната възможност да бъде подлъгано не за първи път от същите тези “майстори”, целящи само едно –максимално дълго да държат в подчинение, плен и манипулация сегашното човечество, което впрочем под техния контрол е забавило своето естествено развитие и неминуемо е изпаднало в тотално объркване.

Статията изложена по-долу е превод от Свободната и независима преса на Канада
Статията безспорно ще бъде посрещната с неодобрение от страна на тези, които демаскира и разобличава в тяхната многовековна дейност, а особено тези, които в България като екстрасенси и гадатели съумяха да извършат достатъчно много бели и Беди в наставлението на политическите управници.

Време е хората в България да знаят кому да вярват и повече да не плащат данък на Наставниците от четвърто измерение, които отдавна са надхвърлили своите права и отдавна нарушават основните правила заради които са били оставени да действуват върху планетата.
Колкото до бедните контактьори и любители на медиумични сеанси, това е просто една черта от развитието на човека, и за нея ще си плащат естествено и тези, чрез които е ставала измамата /“горко на тези, чрез които са идвали съблазните”/, а още по-горко на тези, които са манипулирали всичко това.
Време е за разчистване в тази страна!
Хората трябва да знаят тогава, когато манипулацията застрашава тяхното развитие и предначертание.
С тази статия се поставя началото на корекцията породена от явлението “български медиуми” и неговото неизбежно изкривяване.
Ако искаме България да бъде съхранена като един остров, време е да я опазим от старите допотопни форми – например: бойни изкуства приучващи човека към жестокост и коравосърдечие, магьоснически школи, сатанински образования, публични домове за продажба на женска красота, хазартни заведения, увеселителни и развлекателни заведения за консумация на зрелища, които унижават човешката природа, стокови борси на човешки ценности, както и всякакви масонски структури в тяхната разновидност, тайни общества, екстрасенси и медиуми изкарващи прехраната си с окултни умения, последните резултат на невидимите помагачи от “нисшия астрал”.
Екстрасенсите и контактьорите като най-близо намиращи се във връзка с Извънземния разум и т.нар. нисш астрал, следва да бъдат между първите, които осъзнават предложението в името на мира на планетата.
Високо еволюиралите цивилизации, наблюдават ситуацията отгоре, но не се намесват поради Конвенцията, която искат да се спазва тук на планетата, засега свръхпосетена от множество градинари. Има толкова много методи за въздействие, когато нищо друго не помага. Все още се възлага Последната надежда за осъзнаване на безсмислената ситуация тук на тази планета.

Кратка бележка за манипулацията в етимологията:

Етимологическа справка:
Универсален – уни-версален, uni-versal, /един/ и /версум/страна, или аспект.
Универсален – неправилно се започва използването на думата “уни-версален”, т.е. “едно-аспектен” за означаване на “всеобщ”, или обхващащ много страни вместо с нея да се назовава едноизмерното, първото значение – “вселенски” от “унивърс” – вселена не отговаря на етимологията на думата.
Универсалии – класове от явления за общото /отново неправилно използване/.
Универсализъм – отново неправилно използване като многообразие. Всъщност, това е едноизмерност в знанието.
Универсален – вселенски, всеобщ /да/, многообразен, обхващаш много страни /не/, защото етимологически всъщност означава буквално “едно-аспектен”. Уни-версален всъщност означава едноизмерен, наподобяващ едно измерение. Ди-версален означава различен.

Край на бележките и начало на Статията:

Въпреки научните открития, доказващи че има една всеобща реалност – действителност, състояща се от пълната гама на електромагнитния спектър, съществуват много подсказвания, за наличие на т.нар. “фасети” /аспекти/ на тази необятна електромагнитна действителност, която за хората остава на този етап непозната и която те засега причисляват към т.нар. “други измерения”. Очевидно не е в това същността, тъй като това което някои възприемат като други измерения всъщност са точно тези различни фасети /аспекти/ от една много аспектна многоизмерна реалност. Така например теоретично е възможно един друг свят да може да съществува от другата страна на електромагнитната действителност, обитаема от нас, един антиматериален свят или царство или просто един свят, невидим за нас от аспекта на нашата грубо материална действителност, почти полярна на електромагнитната реалност от другата страна. Учените са доказали математически, че антиматерията може да съществува. Много писатели са изписали тонове теории за съществуването на алтернативен свят, където потокът на времето е различен от този, който ние познаваме. Един такъв автор бе К.С. Луис. Има толкова много доказателства, които говорят за изчезнали хора или пък за поява на явления генерирани от тази област. Основана върху предположения, понякога фантастична и намираща се далеч зад строгото научно доказателство, единната електромагнитна действителност би трябвало да се състои от три генерални фасети: 1. Светът на живите в който се намираме ние самите. 2. Светът на мъртвите или царството на духовете, тъй както то е познато в много религии, състоящо се от електромагнитна енергия. 3. Едно вероятно и възможно, въпреки, че не може да се докаже, съществуващо над-физично царство, невидимо за нас, което би могло да съществува като противоположна полярност на електромагнитното царство и което би могло да бъде населено от същности, открили някак си своя път в другите две царства, което царство би могло да се нарича страна на живота и смъртта, защото според всичко събрано до тук, в него се преплитат фантастичните и теоретични догадки, че това е царство на сливането между физическото и свръхестественото, вървящи заедно, едно възможно да съществува царство на непрекъснати конфликти между добро и зло.

УНИВЕРСАЛНА ИЛИ ЕДИННА МНОГОИЗМЕРНА РЕАЛНОСТ

Много може да се напише за т.нар. многоизмерност или реалност. Някои от теориите, опитващи се да изяснят тази тема, биха могли да се сторят наполовина истини и не съвсем изцяло точни. Но фактът си остава, че съществуват много измерения и само една реалност.
Нека да използваме следния пример: едно растение обикновено има едно централно стъбло, както и много разклонения, които произлизат от главното стебло. Ако един клон би могъл да гледа към другата страна на тази към която той сочи и да вижда съответно другите клонове, това би могло да подскаже идеята, че това представлява просто част от един изцяло единен, но съставен от различни части свят, както и че съответният клон представлява едно с всичките останали клони около стъблото.
По аналогия би могло да кажем, че съществува само една електромагнитна реалност, но множество фасети от нея изграждат т.нар. електромагнитен спектър.
Човешкият мозък и тяло са изградени по такъв начин, че да дават възможност за възприятие на елементи от всички възможни измерения едновременно или на малки части от всички измерения едновременно. Хората тук на земята в резултат на всичко това обитават в едно царство, където всички реалности се сливат или съществува в случая конвергенция между фасетите, докато се създаде пълният електромагнитен супер спектър. И така би могло да се каже, че хората са многоизмерни същества. Човешката нервна система е продукт, подобен на биологически предавател, който е способен да възприема взаимно преплитащите се измерения, който може да получава и изпраща информация и впечатления. Що се касае до звуковата форма в лицето на думите, които произнасяме, тук социолозите допускат че самите думи играят около 20% роля за общата комуникация, която произтича между човешките същества. Огромни количества от комуникация може да се разменят чрез т.нар. поведение, височина на тона, изражение на очите, езика на тялото, чувствата, допира на кожата и т.н.
И така може да се твърди, че човечеството е създадено, за да възприема всички измерения едновременно по един балансиран и единен начин. Човекът има способността да фокусира или да включва само една от фасетите, един аспект от спектъра на реалността. Опасността от това се състои във факта, че колкото повече се фокусира в само една от фасетите на реалността, толкова по-малко човекът е способен да разграничава различието и от другите фасети. С други думи колкото повече изграждаш стая с твоето възприятие за съответната фасета на реалността, толкова по-малко стаи ще бъдеш способен да развиеш и поддържаш като възприятие относно другите аспекти на реалността. Ето защо е добре да имаме балансирано възприятие.
Един добър пример за това би могъл да бъде този за родения слепец /лишен изцяло от способността да възприема измерението на светлината/ и в случая обикновено той е с високо развит слухов анализатор или съответно за допир, което компенсира липсата на визуално възприятие. Повечето родени слепи хора, въпреки че никога не са имали визуално възприятие биха се възползвали ако им се даде шанса т.е. те не са били абсолютно лишени от възприятието на тази дименсия, на това измерение от реалността.
Човекът като многоизмерно същество притежава специфични органи за възприятие, които му позволяват да възприема различните фасети на реалността. Така например ето няколко различни дименсии – измерения, които представляват част от единната електромагнитна реалност като спектър. Те са описани от изследователя Джон Кийл: измерения за светлина и цвят /инфрачервена топлина, червено, жълто, зелено, циан, синьо, виолетово, ултравиолетово/, измерения за ниския електромагнитен спектър /кило цикли, мегацикли, електричество, аудио спектър, ниска чистота радио, дълга чистота радио, висока чистота радио/, измерения за среден електромагнитен спектър /микровълни, свръх топлина, свръх високи чистоти радио, ултрависока чистота радио/, измерения на висок електромагнитен спектър /хикс лъчи, гама лъчи, космически лъчи/, измерение за звук /инфразвук, бас, трибъл, ултразвук, много ниска чистота/, измерение на супер спектъра /полета и вълни на гравитация, магнитни полета, черни излъчвания, мисловни вълни, супер енергии/.
Както би могло да се отбележи, това е главния контур за разграничаване на различните по своята чистотност измерения, които всички съставляват единната електромагнитна действителност и всяка една от тях изглажда като безкрайно фина реалност отделна безкрайна фасета, така както е върху радиото от АМ и FM вълни.
Ако е възможно за някой да проникне и да обитава една от тези под-фасети, отделни подизмерения чрез т.нар. молекулярно енергетизиране, тогава би било логично да се приеме, че от там този някой може да оперира и да проявява деятелност. Може да се въздейства върху света в който ти самият пребиваваш. Ако някой е способен физически да генерира себе си или да проникне в етерното или нефизично измерение за миг, тогава той трябва в резултат да отдаде контрола и силата си. Тези същности които не са от твърда материя не притежават способността да обитават физически обекти без преди това те самите да са станали малко материални. Т.нар. полтъргайсти дават информация за себе си като някакви същности нито човешки, нито животински, нито ангелски, които проявяват себе си в парафизичното поле чрез т.нар. почукване чрез използването на биоенергии на човешкото същество.

Очевидно е, че злонамеререните същества, наименовани твърде общо “сиви”, са успели в овладяването на “промяната на фазата” между различните електромагнитни равнища на енергия, както и това че са способни да причиняват вреда на тези, които са духовно слаби посредством електромагнитно насочване на енергии. Това обяснява защо някои фантазии, които очевидно са се случвали, са описани като поява на тези рептилоидни “сиви” същности, които много често биват объркани с т.нар. демони. Способностите им могат да бъдат причина за увреждане върху тези, които са се заели с тяхното изследване, понякога самоубийство, а понякога страхова психоза. Естествено в подобна ситуация те могат да причинят малко или повече физическа вреда на човешкото същество въпреки че психическата депресия води до загуба на съзнанието, което се явява много по-опасно като предпоставка за обсебване.
В случая когато чуждоземният кораб много често е бил наблюдаван как се материализира от по-дълбоките електромагнитни равнища, се е виждало как подобни същности с външност наподобяваща от най-древната история на земята, като дракони работят колективно и образували някакъв заговор очевидно извършват интензивна дейност в рамките на своето измерение.
Когато човечеството вдигне своята ръка във физически план срещу тези злонамерени същества, едва тогава това може да се счита резултат на факта, че човешката раса притежава контрол върху сливането на различните измерения, които конвергират, докато в същото време злонамерените същества могат да действат в различната своя пространствено-времева-енергийна дименсия, контролирана от тях. С други думи, злонамерените извънземни същества биха искали да поставят под контрол цялата повърхност на тази планета, както и човешкия живот върху нея, или да бъде тотално контролиран от тях или изцяло унищожен.
Различни източници ни водят до твърдение, че хората трябвало да отдадат своя себеконтрол или многоизмерно съществуване в полза на съществуването в рамките на четвърто измерение само и само да участват в т.нар. Ню Ейдж - Нов Порядък. Това е преди всичко извънземна пропагандна стратегия, целяща да измами човечеството като го накара да се откаже от многоизмерната действителност, т.е. от това да продължи да се развива по своя път към многоизмерен свят. Всичко това се прави посредством окултни познания и технологии с претенции за свръхестественост, които на свой ред водят до едностранни занимания с другите измерения – всъщност само четвърто измерение, за сметка на балансирания подход за многоизмерно развитие.

Вътре в различните измерения в които драконианите /Алфа драконис съзвездие/ биха искали да ни примамят и хванат в капан, се намират т.нар. наставници или учители. (!!!) Те се намират най-малкото, в тази точка на времевия континуум когато тези думи са написани, когато старовремските наставници от окултното царство или електромагнитната реалност проникват в този план. Следователно, тези които искат да опитат да проникнат в окултното царство, са контролирани чрез окултни изкуства, които самите извънземни са култивирали и чрез тях извършвали своята манипулация и контрол. Колкото до “рептилоидните сиви”, те са толкова ненадминати в измамата, че човек би могъл да бъде под техния контрол, без да осъзнава даже за това. Те владеят техники за контрол върху мисленето, както и подтискане на паметта, даже от разстояние. (!!!)
“Сивите”, като всички рептилоиди притежават физическо тяло и мозък, както и енергийна субстанция, разпадаща се след края на физическото им съществувание. Те нямат етерна матрица – душа, но въпреки това са способни да манипулират някои други честотни измерения, докато физически съществуват.

Очевидно е, че хората са много по-висши от рептилоидите. Но последните могат да придобият господство над тях, когато човек с готовност, или пък чрез измама и манипулация, се предаде в ръцете им, отказвайки се от своето предначертание и бъдеще като човек. Аргументът за това превъзходство се изразява във факта, че човек притежава три тела, намиращи се едно в друго, способни да функционират едновременно в трето главно измерение в трите основни равнища на реалността: духовно, душевно и физическо. Духовно-етерното тяло, мисловното тяло,и физическото тяло – те са различни помежду си, но взаимно проникващи, наложени едно върху друго. Чрез тях човек е способен да оперира свободно в трето измерение. Както и в различните подразделения на измерението в лицето на отделните фасети. Както е установено, човекът наистина е гениално конструиран. Тези фасети на човешката био-система текат едновременно в човешката кръв или био-плазмено тяло въобще там където тече субстанцията на живота.
Човек е роден като духовна частица-духовно същество, и това е очевидно от възприятията с които е надарен: виждане, емоция, допир, мисъл,и т.н. Всички тези възприемателни средства не могат да бъдат обяснени само с физически условия. Тъй като човешката кръв или духът на живота съдържа едновременно физически и духовни характеристики, това обяснява защо на кръвта и енергийния поток в човешкото тяло се е отдавало толкова голямо значение не толкова от християните, колкото от различните сатанински култове. Посветените сатанисти добре знаят за силата, която се крие в кръвния поток. А и самите Рептилоиди го прилагат постоянно. Те подхранват себе си като “крадат” човешки души използват този поток на живота, който неминуемо им се предоставя при предоставянето или предаването на човека в ръцете им. Но тази кражба се счита за престъпление и следва да се знае, че всяко едно биещо топло сърце е изцяло живо за Създателя. А да се открадне от Него нечий живот, това е едно от най-великите престъпления.

Що се касае до обяснението за евентуалното наслагване на измеренията, това обяснява също защо някои хора са способни да различат например даден космичен кораб, който лежи като възприятие зад нормалните граници на човешко възприятие, просто стои зад обикновения прозорец на възприемане на честотите. В сегашно време, голям процент от тези космически апарати пребивават на земята като са прикрити чрез специална електромагнитна система правеща ги невидими.. Но специално радарно оборудване би могло да ги открие, чрез използване на този честотен спектър. Но трябва да се знае, че всеки който се стреми да стане свръхчувствителен при фокусирането на подобни особени честоти, от електромагнитния спектър, неминуемо става неспособен или сляп за другите аспекти на реалността в която те не са фокусирани и по този начин да стане жертва на Дракониановите опити за манипулация, поради загубата на чувствителност с която би могъл да я открие!!!

 


Статията е взета от сайта на издателство "Хелиопол"

scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 549 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 543
Брой прегледи на съдържанието : 8631275Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License