Намерение и реализация по „плеядиански“ Печат
Статии - Езотерика
Написано от Alien   
Сряда, 06 Април 2011 20:04


Сещате ли се за нашите привидно добри приятели плеядианците и техните безбройни и противоречащи си ченълинг-съобщения? Убеден съм, че е така! Тогава може би ще си спомните и че те наистина обичат да дават „добри“ съвети по всяко време. Например те ви казват как да „материализирате“ вашите обекти на желание: заявете намерение за тяхното съществуване, след това забравете за вашето намерение, спрете да се притеснявате и запазете увереност, че вселената ще „материализира“ това което искате.

Ако вече сте го пробвали лично, знаете доста добре, че не работи. Така че нека направим един анализ в стил „старата школа“ и да проверим къде е проблема.

Една студентка донесе (в Leading Edge) колекция от касети с плеядиански ченълинги. Тя почувствала, че могат да ни бъдат от полза, тъй като в тях има учения дадени от една определена група плеядианци, които в доста отношения са поразително подобни до нашите собствени (въпреки че никога не ги бяхме чували до момента, в който тя ги донесе). По този начин получихме свидетелство за независима конвергенция сред ученията по това време относно някои техники като „зареждащото дишане“ и други форми на медитативни практики.

Та една определена инструкция дадена от плеядианския източник, ясно говори за „ъгъла“, през който подобен контакт пресича нашата физическа реалност. Особено в частта, в която се дават съвети за средствата, чрез които се генерира материалния ефект по придобиване на обекта на желание, инструкцията призовава напълно валидния принцип на „намерението“, но въпреки това то е ограничено в контекст, който лесно може да се идентифицира от перспективата на инкарнацията като повърхностен.

Както и при доста други „знаменити“ инструкции, съветът е просто да се заяви намерение към обекта на желание, да се отдръпнете, да забравите за него и уверено да позволите на вселената да действа върху намерението като го манифестира. Основното обстоятелство е да не се тревожите и нашия „плеядианец“ обяснява доста убедително как на практика земните същества са майстори в тревоженето и защитават докторска дисертация в това поле!

Та какъв е проблемът тук? – вероятно ще попитате. Опитайте! Изберете обекта на желание, заявете намерение за осъществяването му, забравете за него уверени в очакването си за неговата пълна и позитивна материализация. От време на време разбира се „по случайност“ някаква версия на подобен ефект може да се надигне в полето на вашите преживявания. Но не често, нито пък достатъчно постоянно, за да ни даде основание да го приемем като надежден принцип.

А защо не? Не знаят ли тези „плеядианци“, за които МТ счита че имат относително ценни съвети по определени въпроси, за какво говорят, когато става дума за тази толкова проблематична тема?

Не – те не знаят защото нямат „нашата“ перспектива. Какво наистина имат предвид плеядианците под „заявено намерение и след това не-тревожене“? Под това „да не се тревожите“, единствено може да се има предвид да не гнездите като кокошка над заявения обект и вманиачено да следите за неговата материализация или пък допълнително да влошавате нещата, като мислите за неговата липса и т.н. А това може само да означава да не се идентифицирате с него! Това може само да означава да оттеглите силата на вашата идентификация с обекта след формалния акт на намерението. Но тогава къде отива стойността на тази идентификация?

Отговорът е значително различен за „плеядианеца“ (или същество функциониращо в 4-та плътност в духовната реалност) и за базираната в 3-та плътност земна менталност. За плеядианеца стойността на намерението призовано да се концентрира над обекта е просто взето назаем на фона на цялата стойност на идентификацията, която е незабавно върната в спокойно равновесие в съзнателна цялост с реалността.

Наистина, осъзнаването на плеядианеца е като на същество с цялостна социална памет, а не на изолиран его субект. Цялата сила на идентификация, която плеядианеца призовава да инвестира в „обекта на намерението“ е колективно подсилена. Той има на разположение концентрираната енергия на групата. Като контраст, редуцираната и заключена в 3-та плътност съзнателност призовава енергиен потенциал, който принадлежи на личен фокус на идентификация. Още повече – стойността на това идентифициране има специфична конфигурация за съзнанието в 3-та плътност, която се отличава от тези в 4-та. Тоест обектът на желание присвоява много добре подбрана и предано инвестирана висококачествена идентификация.

Когато съзнание в 3-та плътност пожелае кола, среща и т.н. то е много здраво идентифицирано с обекта. Тази дълбока лична идентификация на практика отговаря за „искането“ на подобен обект на първо място. Неперсоналното искане или намерение е на практика непознато на това ниво. Ако тази силна идентификация бъде „отдръпната“ произволно от обекта на желанието след периода на „формалното намерение“, както е в инструкцията, тя не отскача спонтанно назад като опънат ластик в съответствие с цялостното съзнание.

Ако наистина силата бъде оттеглена в подчинение на инструкцията тя няма да се прикрепи към „обекта на желанието“ и няма да произведе непродуктивната команда за притеснение, а просто ще се превърне в свободно плуваща величина на идентичност. Тя не се закотвя автоматично с цялостното съзнание, а абстрактно продължава да съществува като летящ потенциал търсеща форми, към които да се прикрепи. Навика й в 3-та плътност е натрапчиво да се обвърже с даден обект. По този начин, ако силата на идентификацията не отскочи незабавно към обекта на намерение ще се придвижи чрез глада на празната си стойност за да се прикрепи към друга алтернативна форма, предмет или обект от натрапчиво биещия „вътрешен монолог“. Не разпознавате ли този сценарий в практиката?

Плеядианецът, който дава съвети за 3-та плътност от неговия различен ъгъл, не може да разпознае това. Той може да „види“ формалните трудности моделирани като енергийни конфигурации в човешката аура, но тъй като не живее в 3-та плътност не е в най-добрата позиция да разбере практическите трудности, които циркулират около условно прикрепената идентификация. На неговото ниво той не може да оцени напълно последствията от евентуален провал на това стойността на идентификация да не се натъкми веднага към цялостното съзнание в контекста на една обединена и усилена реалност от вида на „обща социална памет“.

Той разбира се очаква че „обектът на намерението“ ще бъде произведен на базата на вътрешния приоритет, така че това което доминира в най-голяма степен като прикрепена идентичност ще придобие най-големия потенциал за инвестиране на концентрирана енергия (и така ще последва материализация). Но нашият плеядианец не осъзнава от този „ъгъл“ как дори обектите в йерархията на приоритетите са хаотично взаимозаменяеми и на практика равностойни заради непрестанното бърборене на „вътрешния монолог“, където важните и дребните проблеми подсъзнателно се „изравняват“.

По този начин, в 3-та плътност простото намерение за нещо в кавалерски стил и след това „забравяне за него“ довежда до рязко подсъзнателно прикрепяне на силата на идентификация или към компулсивните признаци на желания обект или към други неща на случаен принцип, така че първоначалното енергийно вложение е прехвърлено, разводнено или ефективно анулирано. Точно затова нещата които „възнамеряваме“ независимо от това дали след това се „тревожим“ за тях или не, не се манифестират задължително както бихме желали.

Точно затова някои окултни и езотерични инструкции винаги са обучавали хората в определени формални средства за компенсация на тази интеграция на ниско ниво, която разрежда силата на намерението и на практика фрагментира вниманието в монологични парченца с еднакво слаб „заряд“.

Те са обучавали чрез ефективно увеличаване на обединената стойност на комплекса ум-тяло чрез волева визуализация, продължителна „магическа“ концентрация, хармонизация на свързаните мисли и желания, консолидиране на въображаемата страна на сетивата и др. Тези истински училища за оригинални езотерични инструкции винаги са обучавали от позицията на инкарнирано в 3-та плътност съзнание и са използвали подобни „магически“ инструкции като средство да накарат практикуващия да построи един предварителен проводник на Духовния капацитет чрез по-дълбоки и ефикасни ключове на интеграция ум-тяло.

Креативните визуализации са най-бързите и мощни средства да „привлечете това което искате“ чрез оползотворяване на правилните окултни центрове и техните съответстващи техники. Това е една събуждаща и енергизираща практика, която сама по себе си отваря тези центрове като необходимо предварително условие за духовно прозрение или просветена реализация.

И как една такава реализация би дошла, бихте запитали, ако не идва като автоматичен рефлекс на „способността да произвежда материалност“? Защо бихме посъветвали някой да упражнява „креативна визуализация“, а не просто да „спре да се тревожи“ за желания обект по начина по който съветват нашите приятели от Плеядите? Вместо да „релаксира“ да „забрави за това“ и да позволи на вселената да поеме бремето на вашето „разгъване“, вие трябва да направите точно обратното – да сте много ангажиран с „обекта на вашето желание“ – независимо дали е кола или „духовна реализация“ трябва да се ангажирате с обекта толкова изцяло, колкото е възможно, по един високо креативен начин.

Ще забележите, че когато сте дълбоко и креативно свързани с нещо (т.е. разследвате го, тествате го, представяте си го, анализирате го, изучавате го, оперирате с него и т.н.) вие поемате отговорността за енергията на вашата идентичност, така че вие не се тревожите за обекта. „Креативността“ и „тревоженето“ са полярни противоположности. Като извършвате едната, вие абсорбирате и занулявате другата независимо какво правите. Така духовния стремеж също трябва да бъде директно и креативно включен.

Освен това трябва диаметрално да промените полюса на вашата воля, която се характеризира с (его намерение) до напълно различна стойност на Духовно намерение. Това може да се случи само когато нивото на вашето Духовно пробуждане достигне такава сила, че вие сте готови да направите рязка и драматична промяна във фундаменталните си намерения. Само тогава поставяте Баланса на вашето съществуване на напълно друга основа.oт Майкъл Топър

Източник: Матрицата IV

Превод: Alien


scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 202 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 543
Брой прегледи на съдържанието : 8668261Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License